Lühiülevaade 2017. aasta Narva-Jõesuu linna eelarvest

6.04.17

Narva-Jõesuu linna 2017. aasta eelarve koostamisel lähtub Narva-Jõesuu Linnavalitsus kehtestatud arengukavast ja eelarvestrateegiast 2018-2020, mis võeti vastu 2017. aasta augustis. 2017. aastaks on linnal 2 prioriteeti:

Linna infrastruktuuri arendamine :

  • programmi INTERREG raames projektis "Small ports every 30 miles apart-development of services for lively water tourism in the eastern gulf of Finland" osalemine
  • olemasoleva sadama rekonstrueerimine;
  • projektis "Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine" osalemine;
  • projektis "Narva-Jõesuu tänavavalgustussüsteemi rekonstrueerimine;
  • Jätkusuutlik eelarvepositsioon – aastavahetuseks kogunenud likviidset vara ei kasutata tulevaste perioodide põhitegevuse kulude katteks (v.a. kasutamata sihtotstarbelised vahendid).

Põhitegevuse tulud

Edasi loe siit

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES