15.06.17

 

Õigusaktid: 

Vastuvõtuaeg: 
Esmaspäev
09.30 - 12.00
13.00 - 17.00

Neljapäev
09.00 - 12.00
13.00 - 16.00

 

Taotluste ja teatiste esitamine blankettide abil

 

Üheks võimaluseks taotluste ja teatiste esitamiseks on teha seda käsitsi täidetavate blankettide abil. Selleks tuleb veebilehelt https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015010  vajalikud blanketid välja trükkida, käsitsi ära täita ja esitada paberil või elektrooniliselt Narva-Jõesuu Linnavalitsusele Koidu 25 1.

Kaevtööd

Vastavalt Narva-Jõesuu linna kaevetööde eeskirja sätestatule on kaeveloa võtmine kohustuslik kõikidele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil teostavad kaevetöid. Kaeveload taotletakse Narva-Jõesuu  Linnavalitsusest: Koidu 25 , kab. 326. tel.35 99 585, e-mail oleg.janis@narva-joesuu.ee 

DOKUMENDID: 
Kaevetööd

Ehitus

Toimetaja: RIINA JOHANNES