27.06.17

 

Nimi ametinimetus kontaktaadress kontaktandmed vastuvõtuaeg
Katarina Klement
Olga Kronk
(teenistussuhe peatatud)
registripidaja-juhiabi Koidu 25 kab 306

35 99 592

katarina.klement@narva-joesuu.ee

E

08.30 - 12.00

13.00 - 17.00

K

08.30 -  12.00

13.00  - 17.00

N

10.00 - 12.00

 

 

DOKUMENDID

Elukohateate täitmise juhend

Teenus võimaldab edastada uued elukohaandmed rahvastikuregistrile peale uude elukohta elama asumist või ebaõigete elukohaandmete muutmiseks registris. Elukohateate saab isik esitada enda ja oma alaealiste laste või eestkostetavate ning temaga koos elavate täisealiste isikute kohta.

Vanast elukohast väljaregistreerimine (väljakirjutamine) toimub automaatselt, eraldi midagi selleks tegema ei pea.

Eelmine elukoht täitke saabumisel välismaalt.

 • kui Te ei ole varem Eestis elanud, ärge täitke kuupäeva "välismaale lahkumise aeg";
 • kui välismaal elamise andmed on juba kantud rahvastikuregistrisse, lähtub ametnik nendest andmetest.

Ruumi kasutamise aluseks on:

 • kasutamine omanikuna (sh kaasomanikuna või ühisomanikuna);
 • kasutamine omaniku perekonnaliikmena: registreeritud abielude ning nende alaealiste laste puhul;
 • üürileping, allüürileping, tasuta kasutamise leping või muu seaduses sätestatud dokument;
 • mitteomaniku registreerimiseks on vajalik kõigi kaasomanike nõusolek, mille võib võtta elukohateatele või lisada eraldi dokumendina;

Sideandmetel on ainult informatiivne tähendus. Sideandmed võib esitada ka eraldi elukohateatega, millega ei muudeta elukoha aadressi.

NB! Kehtivad seadused ei nõua kodaniku elukohta registreerimist, kuid üha olulisemaks on muutunud oma tegeliku elukoha registreerimine kohaliku omavalitsuse territooriumil. Eelkõige on see oluline linnakodanikule endale, kuna registreerides end elanikeregistrisse Maardu linnas, on inimesel õigus saada kohaliku omavalitsuse poolt pakutavaid avalikke teenuseid ja Maardu linna elanikele kehtestatud soodustusi.

 e-teenus

Millest alustada?

 • Leidke riigiportaalist rahvastikuregistri teenused (www.eesti.ee ->E-teenused -> Kodanikule->Rahvastikuregister-> Elukohateate esitamine.)
 • Enne elukohateate täitma asumist ja esitamist lugege läbi teenuste Abi.
 • Isikutuvastus: Teie isik tuvastatakse riigiportaali sisse logimisel.

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta Kui olete edukalt elukohateate digiallkirjastanud, siis satub ta meie "töölauale" ja me võtame selle menetlusse. Elukohateate töötleme - kanname Rahvastikuregistrisse või lükkame selle puuduste tõttu tagasi. Seda näete portaalist. Muretsemiseks on põhjust, kui 10 tööpäeva jooksul ei ole Teie aadress rahvastikuregistris muutunud. Interneti kasutajatel on võimalik seda kontrollida Riigiportaalist.
Tulemus: Teie aadress rahvastikuregistris on muutunud.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda

Soovitud tulemuse saamiseks lugege läbi potaali Abi. Portaali toiminise kohta ei saa me abi anda. Elukohateate menetlusel ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks järgige meilt saadud juhiseid.

 •  e-teenus (e-postiga)

Millest alustada? 

 • Täitke vorm Elukohateade vastavalt juhendile.
 • Isikutuvastus Digiallkirjasta.

Kuhu avaldus esitada?

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta 

 • Rahvastikuregistri seadus näeb ette teavitamist ainult registrikandest keeldumise puhul. Paindlikuma suhtlemise eesmärgil elukohateade varustada kontakttelefoni numbriga või e-maili aadressiga. Muretsemiseks on põhjust, kui 10 tööpäeva jooksul ei ole Teie aadress rahvastikuregistris muutunud. Interneti kasutajatel on võimalik seda kontrollida Riigiportaalist.

Tulemus Teie aadress rahvastikuregistris on muutunud
 

 Posti teel

Millest alustada? .

Isikutuvastus Lisage elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest
Kuhu avaldus esitada? Saatke elukohateade koos nõutud lisadega Narva-Jõesuu Linnavalitsusele.
Kinnitus avalduse kättesaamise kohta. Rahvastikuregistri seadus näeb ette teavitamist ainult registrikandest keeldumise puhul. Paindlikuma suhtlemise eesmärgil palume posti teel saadetud elukohateade varustada kontakttelefoni numbriga või e-maili aadressiga. Muretsemiseks on põhjust, kui 10 tööpäeva jooksul ei ole Teie aadress rahvastikuregistris muutunud. Interneti kasutajatel on võimalik seda kontrollida Riigiportaalist.
Tulemus Teie aadress rahvastikuregistris on muutunud

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES