Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 06.09.2017 kell 09.00

1. Narva-Jõesuu linnas 1. klassi õpilase koolitoetuse  maksmine

2. Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 16 katastriüksuse jagamine ja jagamisel tekkivate katastriüksuste aadresside ja sihtotstarvete määramine

3. Aadressi määramine (Metsa tänav, Raja tänav, Lõke SÜ)

4. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine (Jaan Poska tn 40)

5. Ehitusloa andmine (Jaan Poska tänav L4, Jõe tänav L1)

6. Ebatõenäoliselt laekuva nõude lootusetuks tunnistamine

7. Narva-Jõesuu linna 2017. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine

8. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule

9. Narva-Jõesuu Linnavolikogu määruse eelnõu "Narva-Jõesuu arengukava 2011-2025 muutmine" tagasikutsumine

10. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna avalikult kasutatavate teede asfaltbetoonkatete remont 2017. aastal" korraldamine ja komisjoni moodustamine