Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 52. istung toimub 27.09.2017 kell 15.00 linnavolikogu saalis

Päevakord:
1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuse nr 78 "Narva-Jõesuu linnas Kalda tn 12 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" asendiplaani muutmine
2. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule
3. Narva-Jõesuu linna põhimääruse esimene lugemine
4. Narva-Jõesuu linna 2017. aasta kolmanda lisaeelarve esimene lugemine 
5. Narva-Jõesuu linna 2017. aasta kolmanda lisaeelarve teine lugemine  ja vastuvõtmine