Uudised

« Tagasi

Koostöö ja kaasamine Narva-Jõesuu linna Aia tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamiseks

1.1.  11.05.2017 laekus Brem Kinnisvarahooldus OÜ`lt  (registrikood 10327044, Juriidiline aadress Tulika 15/17, Tallinn) Narva-Jõesuu Linnavalitsusele detailplaneeringu algatamise taotlus. Taotluse kohaselt oleks detailplaneeringu koostamise eesmärgiks määrata ehitusõigus Aia tn 4 maaüksusele (katastritunnus 51301:002:0013, pindala 12309m2,  sihtotstarve 100% ärimaa) kolme majutushoone (kuni 16 korrust ja 2 maa-alust korrust parkimiseks) ja üks maa alune ehitise (bassein) rajamiseks. Planeeringuga määrataks ka vajalike tehnovõrkude vajadus ja asukohad.

1.2.  Kehtivas Narva-Jõesuu linna üldplaneeringus on Aia tn 4 maa-ala juhtotstarbeks määratud „teenindus- ja tervishoiumaana". Ala on ümbritsetud tervishoiu- ja puhkeasutustega. Aia tn 4 asub endine üheksa korruseline tervishoiu hoone.