Uudised

« Tagasi

Menetlusteenistuse konkurss korrakaitseosakonna parkimisgrupi parkimiskontrolöri töökohtade tähtajaliseks täitmiseks

Menetlusteenistuse juhataja kuulutas 27.01.2018 käskkirjaga nr 18/6-1/4 välja konkursi korrakaitseosakonna parkimisgrupi parkimiskontrolöri töökohtade tähtajaliseks täitmiseks. Koormus ja tööperioodi vaata allolevast tabelist.

Käskkirja nr 18/6-1/4 lisa 1

                                  lisa 2

Menetlusteenistuse töökorralduse eeskiri nr 18-22.2-1/1

Vanemparkimiskontrolöri tööülesannete kirjeldus nr 18.23.2-1/2

Parkimiskontrolöri tööülesannete kirjeldus nr 18.23.2-1/3

 

Tabelis kirjutatud tekstile klikates näete ametikohale esitatud nõudeid ja tabeli paremal ääres saate sooviavalduse näidise.

Küsimuste korral helista Marek Rannele 50561098.

Kandideerimiseks esitada:

1) sooviavaldus (võta allolevast tabelist) koos kinnitusega töökohale esitatud nõuetele vastavuse kohta ja Menetlusteenistuse töökorralduse reeglitega ja parkimiskontrolöri tööülesannete kirjeldusega tutvumise kohta,

2) elulookirjeldus (CV)

3) motivatsioonikiri (max. 1 lk),

4) koopia kehtivast reguleerija III pädevuskoolituse tunnistusest

5) koopia kehtivast esmaabi koolituse tunnistusest

6) kui eesti keel ei ole emakeelena, siis koopia keeleoskust tõendavast dokumendist

Eelpool loetletud dokumendid palun edastada e-posti aadressile:

marek.ranne@narva-joesuu.ee hiljemalt 28.02.2018

 

TEENISTUSASTE

TÖÖKOHANIMETUS

KOORMUS

TÖÖPERIOOD

SOOVI-AVALDUSE PLANK

nooremspetsialist

 vanemparkimiskontrolör

1,0

02. mai kuni 30. oktoober 2018

sooviavaldus

nooremspetsialist

parkimiskontrolör

0,5

14. mai kuni 24. september 2018

sooviavaldus

nooremspetsialist

parkimiskontrolör

0,5

14. mai kuni 24. september 2018

sooviavaldus

nooremspetsialist

parkimiskontrolör

1,0

04. juuni kuni 24. september 2018

sooviavaldus