Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutab välja enampakkumise Jaan Poska tn 26 kinnisasjale hoonestusõiguse seadmiseks kaubanduskeskuse ja parkla ning automaattankla ehitamise eesmärgil

Jaan Poska tn 26 (katastritunnus 51301:001:0055, pindala 7033 m2, sihtotstarve ärimaa 100%).

Hoonestaja kohustub ehitama kehtestatud detailplaneeringu alusel hoonestaja tellimusel koostatud ehitusprojekti kohaselt ja hoonestaja poolt taotletud ehituslubade alusel:

- kinnisasja osale, mis on tähistatud otsuse lisaks oleval skeemil punase värviga alana, kaubanduskeskuse (absoluutse kõrgusega kuni 8 meetrit) ja selle juurde kuuluva avalikult kasutatava parkla;

- kinnisasja osale, mis on tähistatud otsuse lisaks oleval skeemil rohelise värviga alana, tankla ja selle teenindamiseks vajalikud rajatised;

- juurdepääsutee Jaan Poska tn poolt ning parkla koos tänavavalgustusega ja liikluskorraldusvahenditega;

- tehnovõrgud ja –rajatised.

Hoonestaja kohustub lõpetama ehitustööd ja vormistama kaubanduskeskuse, avaliku parkla ning automaattankla kasutusload hiljemalt 30. septembriks 2019.

Pakkumine tuleb esitada hoonestusõiguse seadmise tasu kohta. Hoonestusõiguse seadmise tasu alghind on 10 000 (kümme tuhat) eurot. Lisaks tuleb esitada pakkumisteates nimetatud dokumendid. Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumissumma eurodes. Pakkumine ja lisadokumendid tuleb esitada paberkandjal ja elektrooniliselt (CD või mälupulk).

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25. oktoober 2017 kell 10.00.

Pakkumused esitada enampakkumise korraldajale, Narva-Jõesuu Linnavalitsus (Narva-Jõesuu linn, Koidu 25, III korrus). Pakkumised avatakse 25. oktoobril 2017 kell 12.00.        

Tagatisraha suurus on 2000 eurot. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt pakkumuse esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Narva-Jõesuu Linnavalitsuse arvelduskontole: EE092200001120187750, selgituseks märkida „Jaan Poska 26 hoonestusõiguse seadmise pakkumuse tagatis". Pakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse lepingu sõlmimisel arvesse hoonestusõiguse seadmise tasu osalise tasumisena. Teistele pakkumisest osavõtjatele tagastatakse nende poolt makstud tagatisraha täies ulatuses hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

Kõik muud pakkumuse vormistamisega ning esitamisega seotud tingimused on toodud kuulutuse juurde lisatud korralduses nr 236. Lisa info telefonil 506 0243, Maksim Iljin.

Hoonestusõiguse määramiseks ette nähtud ala asukoha skeem.