Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsus otsib oma meeskonda planeeringuspetsialisti

Töö kirjeldus

• Narva-Jõesuu linna detailplaneeringualase tegevuse korraldamine, eelnõude koostamine, kodanike nõustamine
• detailplaneeringuprojektide läbivaatamine
• haldusmenetlustel osalemine
• lepingute koostamine detailplaneeringute koostamiseks ja elluviimiseks
• üldplaneeringute ja valdkondlike õigusaktide koostamises osalemine

 Nõudmised kandidaadile

Ootame Sind kandideerima, kui:
• omad ametialast haridust
• orienteerud seadustega linna pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunned ja oskad rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte
• suudad koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte
• valdad vähemalt C1-tasemel eesti keelt
• omad head sõnalise eneseväljendamise oskust
• oskad kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase
• oskad planeerida tööprotsessi
• omad head suhtlemisoskust
• omad algatusvõimet ja loovust, sealhulgas võimet välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia
• omad võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega
• omad kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest

Pakume

• konkurentsivõimelist palka
• ametialase täiendkoolituse võimalust
• toetavat meeskonda

Töökoha asukoht:  Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Koidu tn 25

Tööaeg: Täistööaeg

Töösuhte kestvus: Tähtajatu

Kandideerimise tähtaeg: 20.04.2018

Tööle asumise aeg: Nii pea kui võimalik

Kandideerimise info

Ootame sooviavaldusi hiljemalt 20.04.2018 e-posti aadressil: raim.sarv@narva-joesuu.ee või aadressil Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Koidu 25, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, 29023 Ida-Virumaa,  märgusõnaga „Planeeringuspetsialist".

Sooviavaldusele palume lisada motivatsioonikirja, elulookirjelduse (CV), haridust tõendava dokumendi koopia ja kinnituse avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusse astumiseks nõuetele vastamisest.

Lisainfo: Raim Sarv telefon 53329984 või e-maili teel aadressil raim.sarv@narva-joesuu.ee.