Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 04.10.2017 kell 09.00

Päevakord:
1. Narva-Jõesuu linnas 1. klassi õpilase koolitoetuse maksmine
2. Komisjoni moodustamine ehitise (katlamaja) seisundi hindamiseks
3. Ehitusloa andmine (Supeluse tn 1)
4. Ehitusloa andmine (Aia tänav L4, Supeluse tänav L1)
5. Kasutusloa andmine (Raja 6b, Narva-Jõesuu)
6. Kasutusloa andmine (Raja 8, Narva-Jõesuu)
7. Kasutusloa andmine (Viljatera tee)
8. Isikliku kasutusõiguse seadmine Vabaduse tn 43a kinnistule Narva-Jõesuu linna kasuks
9. Narva-Jõesuu linnas Aia tn 48b alajaama teenindusmaa määramine
10. Narva-Jõesuu linnas Nurme tn 1 maa ostuesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
11. Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate maa-alade 
Adolf Hahni tn 4, Adolf Hahni tn 6, Suur-Lootsi tn 2 ja Jaan Poska tn 32 arvele võtmine 
12. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 24.01.2017 korralduse nr 7 "Narva-Jõesuu linna 2017. aasta eelarve alaeelarvete kulude kinnitamine majandusliku sisu järgi vastavalt raamatupidamise klassifikaatorile" muutmine