Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 13.12.2017 kell 09.00

Päevakord:
1. Isikliku kasutusõiguse seadmine Narva-Jõesuu linna munitsipaalomandis olevale kinnistule Liiva tänaval Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ kasuks
2. Isikliku kasutusõiguse seadmine Narva-Jõesuu linna munitsipaalomandis Hirve tänaval olevale kinnistule Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ kasuks
3. Isikliku kasutusõiguse seadmine Narva-Jõesuu linna munitsipaalomandis olevatele kinnistutele Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ kasuks (Lootuse tänav, Kalevi tänav L2, Lydia Koidula tänav L2, Jõe tänav L3, Eduard Vilde tänav L2, Orava tänav, Jõe tänav L2, Kesk tänav L6, Lydia Koidula tänav L1, Eduard Vilde tänav L4)
4. Narva-Jõesuu linnas, Narva-Jõesuu linnas Aia tn 52 aadressi ja sihtotstarbe määramine ning ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ostueesõigusega erastamiseks
5. Narva-Jõesuu linnas, Narva-Jõesuu linnas riigi omandis olevale maale aadressi, pindala ja sihtotstarbe määramine ning arvamuse andmine Narva-Jõesuu linnas, Narva-Jõesuu linnas maa-ala piiriettepanekuga AT1010220032 riigi omandisse jätmise kohta
6. Reklaami paigaldamine
7. Narva-Jõesuu Kooli parkla arvele võtmine ja amortisatsiooni määramine
8. Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate maa-alade Koidu tn 25 ja Suur-Lootsi tn 10 arvele võtmine
9. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine 
10. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 24.01.2017 korralduse nr 7 "Narva-Jõesuu linna 2017. aasta eelarve alaeelarvete kulude kinnitamine majandusliku sisu järgi vastavalt raamatupidamise klassifikaatorile" muutmine
11. Jõulutoetuste maksmine Narva-Jõesuu linna kolme ja enama lapsega peredele ning 
puudega laste peredele
12. Jõulutoetuste maksmine Narva-Jõesuu linna pensionäridele
13. Sotsiaaltoetuste määramine
14. Kasutusloa andmine (Aia tänav L1, Supeluse tänav L1)
15. Kasutusloa andmine (Lydia Koidula tänav L1)
16. Kasutusloa andmine (Metsa tänav L2)
17. Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula tn 72 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine