« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 08.02.2017.a kell 09.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 08.02.2017 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.04.2014.a. korralduse nr 96 „Narva-Jõesuu linna L. Koidula 13a krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" kehtetuks tunnistamine ning Lydia Koidula tn 13a krundi ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
 2. Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula 107 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
 3. Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 16 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
 4. Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 56 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 5. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 09.11.2016 korralduse nr 255 "Narva-Jõesuu linnas riigi omandis olevale maale aadresside, pindala ja sihtotstarvete määramine" muutmine
 6. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 07.12.2016 korralduse nr 277 "Narva-Jõesuu linnas riigi omandis olevale maale aadresside, pindala ja sihtotstarvete määramine" muutmine
 7. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.06.2016 korralduste nr 135 ja 136 kehtetuks tunnistamine
 8. Narva-Jõesuu linnas Suur-Lootsi tn 5 teenindusmaa määramine
 9. Narva-Jõesuu linnas Suur-Lootsi tn 7 teenindusmaa määramine
 10. Linnavara rendile andmine (SOS Lasteküla Eesti MTÜ, Kesk 3)
 11. Linnavara rendile andmine (Valentina Klokova FIE, Koidu 25)
 12. Teedekomisjoni moodustamine
 13. Sõjalis-sportliku ürituse "Utria dessant" toetamine