« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 22.03.2017.a kell 09.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.03.2017 korralise istungi päevakord:
 
  1. Projekteerimistingimuste kinnitamine (J. Poska 69a kinnistul üksikelamu püstitamine)
  2. Projekteerimistingimuste kinnitamine (L. Koidula 13a profülaktooriumi ümberehitamine ja laiendamine kuni 33% hoone esialgu kavandatud mahust majutushooneks)
  3. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine (korterelamu püstitamine Mere 6 kinnistul) 
  4. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uue liitumispunkti rajamiseks ja gaasivõrgu laiendamiseks Narva-Jõesuu linnas Supeluse 1 kinnistu piirini) 
  5. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 07.12.2016 korralduse nr 277 "Narva-Jõesuu linnas riigi omandis olevale maale aadresside, pindala ja sihtotstarvete määramine" muutmine
  6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.08.2006 otsuse nr 63 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine Suur-Lootsi tn 5, Narva-Jõesuu" muutmine
  7. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.08.2006 otsuse nr 62 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine Suur-Lootsi tn 7, Narva-Jõesuu" muutmine
  8. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsustes nr 77, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95 ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.11.2015 otsuses nr 107 maa-alade asendiplaanide muutmine
  9. Jaan Poska tänavavalgustusliini arvele võtmine ja amortisatsiooni määramine