« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 19.04.2017.a kell 09.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 19.04.2017 korralise istungi päevakord:
 
 1. Loa andmine avaliku ürituste sarja korraldamiseks
 2. Loa andmine avaliku ürituse „Meistrivõistluse Unibet Rannaliiga 2017, 4 Etap" korraldamiseks
 3. Narva-Jõesuu linna eelarvest mittetulundustegevuse toetuse eraldamine (II kvartal)
 4. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uue liitumispunkti rajamiseks ja gaasivõrgu laiendamiseks Narva-Jõesuu linnas L. Koidula 13a kinnistu piirini) 
 5. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uue liitumispunkti rajamiseks ja gaasivõrgu laiendamiseks Narva-Jõesuu linnas Metsa 14 kinnistu piirini) 
 6. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil sidekanalisatsiooni rajamine) 
 7. Projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldamine avatud menetlusena (J. Poska 13 spordikompleksi ümberehitamine majutushooneks ja laiendamine kuni 33% hoone esialgu kavandatud mahust)
 8. Ehitusloa väljastamine (Vabaduse tänaval olemasolevast gaasitrassist kuni Vabaduse 25, Narva-Jõesuu kinnistu piirini paigaldatavale gaasitorustikule
 9. Riigihanke „AVALIKU SUPELRANNA VALVE 2017 HOOAJAL" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ning pakkumuse edukaks tunnistamine
 10. Riigihanke „Välikäimlate rent 2017.a rannahooajaks" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ning pakkumuse edukaks tunnistamine
 11. Liikluskorralduse muutmine
 12. Reklaami paigaldamine
 13. Linnavara rendile andmine (SPA Tours OÜ, Proventus MTÜ, Sergei Gordejev FIE, Narva-Jõesuu Pensionäride Ühing MTÜ, Vitarsis OÜ)
 14. Narva-Jõesuu linna territooriumil asuva maa-ala A. Hahni tn 3 arvele võtmine 
 15. Narva-Jõesuu linna maa-alade arvele võtmine 
 16. Narva-Jõesuu Kooli arengukava kinnitamine
 17. Hooldaja määramine täisealisele isikule ja hooldajatoetuse maksmine 
 18. Täiendavate sotsiaaltoetuste määramine 
 19. Hooldaja määramine täisealisele isikule ja hooldajatoetuse maksmine 
 20. Narva-Jõesuu Lydia Koidula tn 100a kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 21. Hange: „Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 1.etapp. J. Poska tn ja Suur-Lootsi tn"