« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 48. istung

Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 48. istungi 10.05.2017 kell 15.00 volikogu saalis
 
 1. Umbusalduse avaldamine linnavolikogu esimehele
 2. Narva-Jõesuu Lydia Koidula tn 100a kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine. Ettekanne Olga Batluk 
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuse nr 87 "Narva-Jõesuu linnas Sepa tn 22 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" preambula muutmine. Ettekanne Tatjana Hütt
 4. Narva-Jõesuu Kooli arengukava kinnitamine. Ettekanne Joel Guljavin
 5. Linnavara otsustuskorras kasutusse andmine. Ettekanne Olga Batluk
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu arvamus Vabariigi Valitsuse määruse eelnõule „Narva-Jõesuu linna, Sillamäe linna ja Vaivara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine. Ettekanne Maksim Iljin
 7. Esindaja ja tema asendusliikme tagasikutsumine ning esindaja ja tema asendaja nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse
 8. Esindaja ja tema asendusliikme tagasikutsumine ning esindaja ja asendaja nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ning esindaja tagasikutsumine ja esindaja nimetamine Eesti Linnade Liidu volikogusse
 9. Muud
  Linnavalituse ettekanne esitatud revisjonikomisjoni aktile 15.04.2017
 
Kalle Kekki
Volikogu esimees