« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 17.05.2017.a kell 09.00

 
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 17.05.2017 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu linna eakatele inimestele juubelitoetuse maksmine
 2. Täiendavate sotsiaaltoetuste määramine
 3. Eestkostetava vara võõrandamine
 4. Narva-Jõesuu linnas kohanime muutmine
 5. Eha tn 1 katastriüksuse lähi-aadressi muutmine
 6. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 26.04.2016 korralduse nr 64 "Teede ja tänavate teenindamiseks vajaliku maa määramine" muutmine
 7. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.06.2016 korralduse nr 137 "Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Suur-Lootsi tn 10)" muutmine
 8. Narva-Jõesuu linnas riigi omandis olevale maale aadressi, pindala ja sihtotstarbe määramine
 9. Narva-Jõesuu linnas riigi omandis olevale maale aadressi, pindala ja sihtotstarbe määramine Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuses nr 82 "Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 48b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" punkti 1 ja asendiplaani muutmine
 10. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsustes nr 81 "Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 46c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" ja nr 84 "Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 86d maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" preambula muutmine
 11. Narva-Jõesuu Linnavolikogu taotles 28.10.2015 otsusega nr 96 "Narva-Jõesuu linnas Suur-Lootsi tn 10 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" preambula ja asendiplaani muutmine
 12. Arvamuse andmine Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 86d (piiriettepanek AT0603060045) maa-ala riigi omandisse jätmise kohta  
 13. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 24.01.2017 korralduse nr 7 "Narva-Jõesuu linna 2017. aasta eelarve alaeelarvete kulude kinnitamine majandusliku sisu järgi vastavalt raamatupidamise klassifikaatorile" muutmine
 14. Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate maa-alade Vabriku tn 12, Jõe tn 2, Auga tn 5 ja Vabaduse tn 26 arvele võtmine
 15. Narva-Jõesuu linna maa-alade  arvele võtmine
 16. Narva-Jõesuu linna 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 17. Osaluse omandamine rahalise sissemaksega ASis Narva Vesi
 18. Narva-Jõesuu linna 2017. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine
 19. Riigihanke „Välikäimlate rent 2017.a rannahooajaks" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ning pakkumuse edukaks tunnistamine
 20. Riigihanke „Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 1.etapp J. Poska ja Suur-Lootsi tn" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 21. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 22. Linnavara (supelvankrit) rendile andmine (Land East Company OÜ, CHIC Ilustuudio OÜ)
 23. Komisjoni moodustamine