« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 50. istungi 28.06.2017 kell 15.00

Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 50. istungi 
 
 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuse nr 82 "Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 48b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" punkti 1 ja asendiplaani muutmine (ettekandja maakorraldaja Tatjana Hütt)
 2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuste nr 81 "Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 46c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" ja nr 84 "Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 86d maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" preambula muutmine (ettekandja maakorraldaja Tatjana Hütt)
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuse nr 96 "Narva-Jõesuu linnas Suur-Lootsi tn 10 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" preambula ja asendiplaani muutmine (ettekandja maakorraldaja Tatjana Hütt)
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.06.2016 otsuse nr 132 "Narva-Jõesuu linnas Jaan Poska tänav L9 ja Jaan Poska tänav L10 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine" preambula ja punkti 1 alapunktide 1.1. ja 1.2 muutmine (ettekandja maakorraldaja Tatjana Hütt)
 5. Narva-Jõesuu linna 2016   aasta majandusaasta aruande kinnitamine ( ettekanne Anzela Jakutova) 
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 17.12.2008 määruse nr 105 "Narva- Jõesuu linna lasteaia "Karikakar"  töötajate  töötasustamise alused" muutmine" (ettekandja finantsjuht Anžela Jakutova)
 7. Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine (ettekandja linnasekretär Marina Sorgus)
 8. Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (ettekandja aselinnapea Olga Batluk)
 9. Narva-Jõesuu linna Linda 10, Linda 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu kehtestamine (ettekandja aselinnapea Olga Batluk)
 10. Linnapeale sõiduhüvitise määramine ( ettekandja Kalle Kekki )
 11. Narva-Jõesuu linna osalemine mittetulundusühingu Ida-Viru ühistranspordikeskuse asutamisel (ettekandja aselinnapea Olga Batluk)
 12. Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamise kord  (ettekandja sotsiaalspetsialist Sirje Neeme)
 13. Muud
  Linnavalituse ettekanne esitatud revisjonikomisjoni aktile 15.04.2017
 
Kalle Kekki
Volikogu esimees