« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 05.07.2017.a kell 09.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 05.07.2017 korralise istungi päevakord:
 
 1. Ehitusloa andmine (Kalevi 12, Narva-Jõesuu)
 2. Ehitusloa andmine (Kalevi 12a, Narva-Jõesuu)
 3. Ehitusloa andmine (Vabaduse 33, Narva-Jõesuu)
 4. Ehitusloa andmine (Lydia Koidula 21, Narva-Jõesuu)
 5. Ehitusloa andmine (Vambola põik 6, Narva-Jõesuu)
 6. Ehitusloa andmine (Lydia Koidula tn L8, Lydia Koidula tn 86a, Narva-Jõesuu)
 7. Kasutusloa andmine (Pargi 1a, Narva-Jõesuu)
 8. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 26.04.2016 korralduse nr 64 "Teede ja tänavate teenindamiseks vajaliku maa määramine" punkti 1 alapunktide 95 ja 96 muutmine
 9. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 29.06.2016 korralduse nr 167 "Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Richard William Gendti põik 1)" kehtetuks tunnistamine
 10. Reklaami paigaldamine (Olga Ganzevitš)
 11. Reklaami paigaldamine (Prisma NET OÜ)
 12. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete lootusetuks tunnistamine (liiklustrahvide sissenõudmised)
 13. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete lootusetuks tunnistamine (parkimistasu viivistasud)
 14. Linna 2017. a eelarve reservfondist vahendite eraldamine (Matwur Ehitus OÜ)
 15. Linna 2017. a eelarve reservfondist vahendite eraldamine (MTÜ Lille Turvakodu)
 16. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna munitsipaalhoonete remonttööd 2017" hankemenetluse lõpetamine
 17. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna munitsipaalhoonete remonttööd 2017" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 18. Riigihanke „Välispordiväljaku rajamine Narva-Jõesuu linna" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 19. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.06.2016 otsuse nr 133 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" punkti 1 alapunti 1.2. muutmine ja punktis 1 alapunktis 1.2. asendiplaani muutmine

 20. Tee ehitusloa andmine (Narva-Jõesuu kergliiklusteede projekti IV.etapp Metsa, Kungla, Raja ja Auga tn)

 21. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 07.12.2016 korralduse nr 282 „Reklaami paigaldamine" kehtetuks tunnistamine