Varade publitseerija

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 20.09.2017 kell 09.00

1. Sotsiaaltoetuste määramine  2. Isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu tingimuste kinnitamine (Karja tn 18v) 3. Isikliku kasutusõiguse seadmine Narva-Jõesuu linna...

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 06.09.2017 kell 09.00

1. Narva-Jõesuu linnas 1. klassi õpilase koolitoetuse  maksmine 2. Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 16 katastriüksuse jagamine ja jagamisel tekkivate katastriüksuste aadresside ja...

Metsa tn 9v kinnistu maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et ajavahemikul 11.09 – 12.10.2017 on avalikul väljapanekul osaliselt kehtivat üldplaneeringut muutva Metsa tn 9v (katastritunnus 51301:008:0011)...

Lydia Koidula tn 95 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et ajavahemikul 11.09 – 12.10.2017 on avalikul väljapanekul osaliselt kehtivat üldplaneeringut muutva Lydia Koidula tn 95 kinnistu (katastritunnus...

Vabaduse tn 88 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et ajavahemikul 11.09 – 25.09.2017 on avalikul väljapanekul kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas olev Vabaduse tn 88 kinnistu (katastritunnus 51301:010:0001) ja...

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 24.08.2017.a kell 09.00

  Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 24.08.2017 korralise istungi päevakord:   Narva-Jõesuu linna eakatele inimestele juubelitoetuse maksmine Isikliku...

Lugupeetud lapsevanemad, kelle laps läheb sellel sügisel 1. klassi!

Narva-Jõesuu linn maksab igale 1.klassi õpilasele 65 eurot koolitoetust. Koolitoetus määratakse lapsevanemale, kui üks vanematest (või eestkostja) ning laps on rahvastikuregistri...

Valimiskomisjoni asukoht ja tööaeg

Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna ühinemisel moodustuva Narva-Jõesuu linna valimiskomisjoni asukoht on Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kabinet 329, aadressil Koidu 25 Narva-Jõesuu linn.  ...

Narva-Jõesuu Linnavolikogu valimised 2017

Narva-Jõesuu Linnavolikogu valimised 2017   Sügisel tulevad kohalikud valimised, kus valitakse Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna peale üks volikogu. Sellega lõppeb meie kandis...

Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 51. istungi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 51. istungi    Narva-Jõesuu Aia tn 37, Aia tn 41a, Aia tn 41, Aia tn 43 kinnistute ja mere vahelise ala...

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 10.08.2017.a kell 09.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 10.08.2017 korralise istungi päevakord:   1. Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate maa-alade Karja tn 3, Lembitu tn 1 ja Supeluse tn 2 arvele...

Linnapäev

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.06.2017.a otsusega nr 201 kehtestati Linda 10, Linda 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala detailplaneering.

Detailplaneeringuga on ette nähtud viia läbi planeeritava maa-ala ümberkruntimine ning selle tulemusel moodustada 2 elamumaa krunti Linda tn 10 ja Linda tn 10c kinnistute arvelt, Linda tn 10b...

Kirbuturg 12.08.2017

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 02.08.2017.a kell 09.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 02.08.2017 korralise istungi päevakord:   1. Narva-Jõesuu linna lasteaia „Karikakar" teenistusliku järelevalve läbiviimine 2. Ehitusloa...

Koostöö ja kaasamine Narva-Jõesuu linna Aia tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamiseks

1.1.  11.05.2017 laekus Brem Kinnisvarahooldus OÜ`lt  (registrikood 10327044, Juriidiline aadress Tulika 15/17, Tallinn) Narva-Jõesuu Linnavalitsusele detailplaneeringu...

Kaluritepäev

Juuli neljapäevad Päikesepargis

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 05.07.2017.a kell 09.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 05.07.2017 korralise istungi päevakord:   Ehitusloa andmine (Kalevi 12, Narva-Jõesuu) Ehitusloa andmine (Kalevi 12a, Narva-Jõesuu) ...

Tantsupäevad 30.06.-02.07.2017

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 20