4.07.18

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.06.2018 korralduse nr 261 "Narva-Jõesuu linna 2018.aasta hankeplaani kinnitamine" muutmine

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.06.2018 korralduse nr 261 "Narva-Jõesuu linna 2018.aasta hankeplaani kinnitamine" muutmine.

Lisa korraldusele nr 261

Toimetaja: ALAR TASA
3.07.18

Narva- Jõesuu linna avalike teede pindamine 2018

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel: " Narva- Jõesuu linna avalike teede pindamine 2018".

Hanke objektiks on Narva- Jõesuu linna teede pindamine (edaspidi Tööd). Tööde mahud võivad erineda HD Lisas 2 - Kululoend toodud kogustele +/- 20 (kakskümmend) %. Töö sisaldab kõiki masinaid, tööjõudu, seadmeid ja materjale ning kõigi tööde teostamist, kaasa arvatud segu valmistamine, vedu, laotamine, tihendamine ja katsetamine vastavalt Lepingule ning ajutiste liikluskorralduse vahendite paigaldamine remonttööde teostamisel. Mahud ja kavandatavad tööde asukohad määrab Tellija. Tänavate nimekiri on toodud HD Lisas 2 . Töökooseis:- pindamine; - aukude remont.

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida  riigihangete e-keskkonnast aadressil: https://riigihanked.riik.ee/

Hanke viitenumber on 199122.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 13.07.2018. a kell 10:00.

Toimetaja: ALAR TASA
3.07.18

Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2.etapp. Vabaduse ja L.Koidula tn

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema avatud hankel: "Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2.etapp. Vabaduse ja L.Koidula tn".

Hankelepingu eseme lühikirjeldus: Käesolevaga teeb Narva-Jõesuu Linnavalitsus ettepaneku osaleda EAS-i poolt toetatava meetme "Ida-Virumaa säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku linnaruumi arendamine" tegevusest „Tegevused alakasutatud linnaalade füüsiliseks, majanduslikuks ja sotsiaalseks elavdamiseks" riigihanke „Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2.etapp. Vabaduse ja L.Koidula tn" ning esitada pakkumusi vastavalt hanketeates (edaspidi HT) ja HDs sisalduvatele tingimustele.

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida  riigihangete e-keskkonnast aadressil: https://riigihanked.riik.ee/

Hanke viitenumber on 197167.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 13.07.2018. a kell 14:00.

Toimetaja: ALAR TASA
15.06.18

Narva-Jõesuu linna hankekorra kinnitamine

Narva-Jõesuu linna hankekorra kinnitamine ...

Toimetaja: ALAR TASA
15.06.18

Narva-Jõesuu linna 2018. aasta hankeplaan

Narva-Jõesuu linna 2018. aasta hankeplaani kinnitamine

Hankeplaan 2018.

Toimetaja: ALAR TASA
20.04.18

Hange "Välikäimlate rent 2018.a suvehooajaks"

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutab välja hanke "Välikäimlate rent 2018.a suvehooajaks".

Tähtaeg 27.04.2018.a kell 10.45
Toimetaja: ALAR TASA
27.11.17
Kutse osalema hankel
 
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema avatud hankel: "Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine".
 
Hankelepingu eseme lühikirjeldus: Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimistööde teostamine s.h. kai rekonstrueerimine, slipi ja sadamahoone ehitamine, sadama-ala heakorrastamine, juurdepääsutee rekonstrueerimine, süvendustööde teostamine ja ujuvkai paigaldamine koos kõigi vajalike mõõdistuste ja kooskõlastustega vastavalt tehnilisele kirjeldusele (HD Lisa2).
 
Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida  riigihangete e-keskkonnast aadressil: https://riigihanked.riik.ee/
Hanke viitenumber on 187015.
 
Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 06.12.2017. a kell 11:00.
6.07.17

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel: "Välispordiväljaku rajamine Narva-Jõesuu linna".

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida Narva-Jõesuu linna leheküljelt aadressil:
 http://narva-joesuu.kovtp.ee/hanked.

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljini poole, e-post: maksim.iljin@narva-joesuu.ee

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg: 14.07.2017.a kell 12:00.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Lihthange "Narva-Jõesuu linna munitsipaalhoonete remonttööd 2017"

5.07.17

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel: "Narva-Jõesuu linna munitsipaalhoonete remonttööd 2017".

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida Narva-Jõesuu linna leheküljelt aadressil: http://narva-joesuu.kovtp.ee/hanked.

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljini poole, e-post: maksim.iljin@narva-joesuu.ee

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 14.07.2017.a kell 11:00.

Koidu 25, Narva-Jõesuu 

Vabaduse 42, Narva-Jõesuu

Toimetaja: RIINA JOHANNES
7.06.17

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel: "Narva-Jõesuu linna munitsipaalhoonete remonttööd 2017".

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida Narva-Jõesuu linna leheküljelt aadressil: http://narva-joesuu.kovtp.ee/hanked.

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljini poole, e-post: maksim.iljin@narva-joesuu.ee

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 19.06.2017.a kell 11:00.

Koidu 25, Narva-Jõesuu 

Vabaduse 42, Narva-Jõesuu

Toimetaja: RIINA JOHANNES
12.05.17

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel: "Metsa tn lõigu 0.00-0.70 km välisvalgustussüsteemi projekteerimine ja ehitamine".

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida Narva-Jõesuu linna leheküljelt aadressil: http://narva-joesuu.kovtp.ee/hanked.

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljini poole, e-post: maksim.iljin@narva-joesuu.ee

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 15.05.2017.a kell 10:00.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
29.03.17

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel "Avaliku supelranna valve 2017 hooajal".
Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida  riigihangete e-keskkonnast aadressil: 
https://riigihanked.riik.ee/
Hanke viitenumber on 184905.
Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Narva-Jõesuu keskkonna-ja korrakaitse spetsialisti Andrei Palmbergi poole, tel.
+372 53 33 5147.

Hinnapakkumised tuleb esitada e-registri kaudu hiljemalt 10.04.2017 09:30.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
20.03.17

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel "Narva-Jõesuu linna avalike teede asfaltbetoonkatete auguremont 2017. aastal ning Narva-Jõesuu kooli parkla projekteerimine ja rajamine".

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida Narva-Jõesuu linna leheküljelt aadressil:
http://narva-joesuu.kovtp.ee/hanked või e-riigihangete keskkonnast aadressil: riigihanked.riik.ee
Hanke viitenumber: 184228
Hanke nimetus: Narva-Jõesuu linna avalike teede asfaltbetoonkatete auguremont 2017. aastal ning Narva-Jõesuu kooli parkla projekteerimine ja rajamine
Avaldamise kuupäev: 13.03.2017.a.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg 22.03.2017 kell 11:00.

Kõik hankega seotud küsimused palume esitada läbi e-riigihangete keskkonna.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
20.03.17

 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutab välja hanke "Välikäimlate rent 2017.a rannahooajaks".

Tähtaeg 10.04.2017.a kell 10.45

Toimetaja: RIINA JOHANNES

J.Poska tn lõigu 0.30-1.15 km välisvalgustussüsteemi projekteerimine ja ehitamine

24.11.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel: "J.Poska tn lõigu 0.30-1.15 km välisvalgustussüsteemi projekteerimine ja ehitamine".

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida Narva-Jõesuu linna leheküljelt aadressil: http://narva-joesuu.kovtp.ee/hanked.

Hanke nimetus: J.Poska tn lõigu 0.30-1.15 km välisvalgustussüsteemi projekteerimine ja ehitamine
Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 30.11.2016 10:00.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
1.11.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel: "Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hoones aadressil Koidu tn 25 tualetide remont".

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida Narva-Jõesuu linna leheküljelt
aadressil: http://narva-joesuu.kovtp.ee/hanked.

Hanke nimetus: Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hoones aadressil Koidu tn 25 tualetide remont.
Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 09.11.2016 11:00

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel: "Narva-Jõesuu linnas aadressil Koidu tn 25 ATS süsteemi väljaehitus

24.10.16

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida Narva-Jõesuu linna leheküljelt aadressil: http://narva-joesuu.kovtp.ee/hanked.
Hanke nimetus: Narva-Jõesuu linnas aadressil Koidu tn 25 ATS süsteemi väljaehitus.

Avaldamise kuupäev: 08.09.2016
Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 25.10.2016 10:30.

Dokumendid

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Hange: „Tuletõkkeuste paigaldus Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hoone trepikodades aadressil Koidu tn 25

6.10.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel: "Tuletõkkeuste paigaldus Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hoone trepikodades aadressil Koidu tn 25".

 

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 20.10.2016 kell 11:00

 
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
30.09.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihtviisil korraldataval hankel:

"Bussiteenuse osutamine maršruudil Narva-Jõesuu-Narva-Narva-Jõesuu perioodil 03.10-31.12.2016".

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida Narva-Jõesuu linna leheküljelt aadressil: 
http://narva-joesuu.kovtp.ee/hanked.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 04.10.2016.a. kell 13:00.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

11.09.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel: "Narva-Jõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine".

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida Narva-Jõesuu linna leheküljelt aadressil: 
http://narva-joesuu.kovtp.ee/hanked või e-riigihangete keskkonnast aadressil: riigihanked.riik.ee.
Hanke viitenumber: 178183
Hanke nimetus: Narva-Jõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Avaldamise kuupäev: 08.09.2016

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 16.09.2016 13:30

Kõik hankega seotud küsimused palume esitada läbi e-riigihangete keskkonna.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linnas aadressil Koidu tn 25 ATS süsteemi ja evakuatsiooni valgustuse väljaehitus

8.09.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel: "Narva-Jõesuu linnas aadressil Koidu tn 25 ATS süsteemi ja evakuatsiooni valgustuse väljaehitus".

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida Narva-Jõesuu linna leheküljelt aadressil: 
http://narva-joesuu.kovtp.ee/hanked või e-riigihangete keskkonnast aadressil: riigihanked.riik.ee.
Hanke viitenumber: 178177
Hanke nimetus: Narva-Jõesuu linnas aadressil Koidu tn 25 ATS süsteemi ja evakuatsiooni valgustuse väljaehitus
Avaldamise kuupäev: 08.09.2016

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 16.09.2016 13:00

Kõik hankega seotud küsimused palume esitada läbi e-riigihangete keskkonna.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu munitsipaalelamus Vabaduse tn 44 ja Laste Muusika- ja Kunstikoolis Kesk tn 3 remonttööde teostamine

24.08.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel "Narva-Jõesuu linna munitsipaalelamus aadressil Vabaduse tn 44 ja Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikoolis aadressil Kesk tn 3 remonttööde teostamine".

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida Narva-Jõesuu linna leheküljelt aadressil: http://narva-joesuu.kovtp.ee/hanked
Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg 17.08.2016.a kell 11.00.


Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Narva-Jõesuu aselinnapea Maksim Iljin poole, tel. 3599593

Hankedokumendid

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linnale audiitorteenuse tellimine perioodil 2016-2017 konsolideerimata raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks

5.08.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel "Narva-Jõesuu linnale audiitorteenuse tellimine perioodil 2016-2017 konsolideerimata raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks".

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida Narva-Jõesuu linna leheküljelt aadressil: http://narva-joesuu.kovtp.ee/hanked
Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg 12.08.2016.a kell 10.00.


Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Narva-Jõesuu finantsjuhi Anžela Jakutova poole, tel. 3599580

Hankedokumendid

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse arhiivi korrastamine 2012-2015

17.07.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub osalema lihthankel "Narva-Jõesuu Linnavalitsuse arhiivi korrastamine 2012-2015".

Hankedokumendid on võimalik alla laadida Narva-Jõesuu linna leheküljelt aadressil: http://narva-joesuu.kovtp.ee/hanked

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 22.07.2016 kell 10.00 e-postile info@narva-joesuu.ee


Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Narva-Jõesuu linnasekretäri Marina Sorgus poole, tel 35 99 587 või 5307 2070.

Hankedokumendid

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linna bussipeatuste aluste rajamine

16.06.16

 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel "Narva-Jõesuu linna bussiootepaviljoonide aluste rajamine".

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida Narva-Jõesuu linna leheküljelt aadressil: http://narva-joesuu.kovtp.ee/hanked
Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg 22.06.2016 kell 10:00.
Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Narva-Jõesuu aselinnapea Maksim Iljini poole, tel.+372 50 60 243

Hankedokumendid
T
ehniline kirjeldus

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linna kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava koostamine aastateks 2016-2026

8.06.16

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida Narva-Jõesuu linna leheküljelt aadressil: http://narva-joesuu.kovtp.ee/hanked või e-riigihangete keskkonnast aadressil: riigihanked.riik.ee.
Hanke viitenumber: 175503
Hanke nimetus: Narva-Jõesuu linna kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava koostamine aastateks 2016-2026
Avaldamise kuupäev: 06.06.2016
Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 13.06.2016 10:00

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linna bussiootepaviljoonide valmistamine 2016

6.06.16

 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel "Narva-Jõesuu linna bussiootepaviljoonide valmistamine 2016".

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida Narva-Jõesuu linna leheküljelt aadressil: http://narva-joesuu.kovtp.ee/hanked
Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg 10.06.2016 kell 11:00.
Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Narva-Jõesuu aselinnapea Maksim Iljini poole, tel.+372 50 60 243.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linna sadama projekteerimine

24.05.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel: "Narva-Jõesuu linna sadama projekteerimine".

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida Narva-Jõesuu linna leheküljelt aadressil: 
http://narva-joesuu.kovtp.ee/hanked või e-riigihangete keskkonnast aadressil: riigihanked.riik.ee.
Hanke viitenumber: 175043

Hanke nimetus: Narva-Jõesuu linna sadama projekteerimine
Avaldamise kuupäev: 08.04.2016
Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 02.06.2016 11:00

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine

12.04.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema avatud hankemenetlusel: "Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine".

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida Narva-Jõesuu linna leheküljelt aadressil: 
http://narva-joesuu.kovtp.ee/hanked või e-riigihangete keskkonnast aadressil: riigihanked.riik.ee.
Hanke viitenumber: 173386
Hanke nimetus: Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine
Avaldamise kuupäev: 08.04.2016

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 13.05.2016 13:00

Kõik hankega seotud küsimused palume esitada läbi e-riigihangete keskkonna.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linna avalike teede asfaltbetoonkatete auguremont 2016. aasta

11.04.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel "Narva-Jõesuu linna avalike teede asfaltbetoonkatete auguremont 2016. aastal".

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida Narva-Jõesuu linna leheküljelt aadressil: 
http://narva-joesuu.kovtp.ee/hanked või e-riigihangete keskkonnast aadressil: riigihanked.riik.ee
Hanke viitenumber: 173373
Hanke nimetus: Narva-Jõesuu linna avalike teede asfaltbetoonkatete auguremont 2016. aastal
Avaldamise kuupäev: 08.04.2016.a.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg 15.04.2016 kell 11:15.

Kõik hankega seotud küsimused palume esitada läbi e-riigihangete keskkonna.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linna munitisipaalelamutes ahjude remont 2016

4.04.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel "Narva-Jõesuu linna munitisipaalelamutes ahjude remont 2016 ".
Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida Narva-Jõesuu linna leheküljelt aadressil:
http://narva-joesuu.kovtp.ee/hanked
Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg 12.04.2016 kell 11:30.
Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Narva-Jõesuu aselinnapea Maksim Iljini poole, tel.+372 50 60 243.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Avaliku supelranna valve 2016 hooajal

22.03.16


Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel "Avaliku supelranna valve 2016 hooajal".
Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida  riigihangete e-keskkonnast aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/
Hanke viitenumber on 172814.
Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Narva-Jõesuu aselinnapea Maksim Iljini poole, tel.+372 50 60 243.

Hinnapakkumised tuleb esitada e-registri kaudu hiljemalt 15.04.2015 a. kell 09:00.

Hankedokumendid
Käsundusleping 
15.03.2016.a Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraldus nr 41

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Välikäimlate rent 2016 rannahooajaks

22.03.16

 

 

Hankedokumendid
Tähtaeg:31.03.2016.a kell 09.15
Täiendav info: 35 99 593, maksim.iljin@narva-joesuu.ee

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Kooli õpilaste koolivedu perioodil 01.03.2016 kuni 10.06.2018.a

17.02.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema avatud hankemenetlusel „Narva-Jõesuu Kooli õpilaste koolivedu perioodil 01.03.2016 kuni 10.06.2018.a." , mille eesmärk on koolibuss Narvas ja Narva – Narva-Jõesuu maantee piirkonnas elavate Narva-Jõesuu Keskkooli õpilaste kooli toimetamiseks ja koolist koju veoks , vähemalt 30 istekohta
Koolibussi peab tegema kaks reisi päevas:

-          hommikul – marsruut: Narva – Narva-Jõesuu, tooma õpilased kooli ja

-          õhtul – marsruut: Narva-Jõesuu – Narva, viima lapsed koolist Narva

Kooli bussi marsruut:

Narva, Tallinna mnt. Rahu bussipeatus – Narva, 26.Juuli tänav 4- Narva, Kreenholmi tn. 1000 pisiasja kaupluse juures asuv bussipeatus – Narva Rahu 36a - Narva, Jõesuu tn. Pimedate ühingu hoone juures asuv bussipeatus - Narva, Jõesuu tn. linnast väljasõidu bussipeatus – Narva - Narva-Jõesuu teelõigul asuvad bussipeatused – Narva-Jõesuu, J. Poska 36.

Narva-Jõesuu, J. Poska 36 - Narva - Narva-Jõesuu teelõigul asuvad bussipeatused – Narva, Jõesuu tn. linnast väljasõidu bussipeatus – Narva, Jõesuu tn. Pimedate ühingu hoone juures asuv bussipeatus –Narva Rahu 36a -  Narva, Kreenholmi tn. 1000 pisiasja kaupluse juures asuv bussipeatus – Narva, Tallinna mnt. Rahu bussipeatus- Narva, 26.Juuli tänav 4.

Koolibussi reisid peavad toimuma kaks korda päevas vaid õppepäevadel terve õppeaasta jooksul v.a. koolivaheaegade periood.


Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida riigihangete e-keskkonnast aadressil: https://riigihanked.riik.ee/
Hanke viitenumber on 171281.
Pakkumused tuleb esitada läbi e-registri keskkonda vastavalt HDs sisalduvatele tingimustele
hiljemalt 01.03.2016 a. kell 11:00. 

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Narva-Jõesuu aselinnapea Maksim Iljini poole, tel.+372 50 60 243.

DOKUMENDID

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekti koostamine

4.02.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel „Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekti koostamine", mille eesmärk on  Narva-Jõesuu Linnavsalitsuse hoone ATS süsteemi projekteerimine ja päästeameti ettekirjutuste täitmine ning esitama pakkumusi vastavalt HDs sisalduvatele tingimustele.
Pakkumus tuleb esitada hiljemalt
10.02.2016.a. kell 12.00 elektrooniliselt ja digiallkirjastatult Narva-Jõesuu Linnavalitsuse e-posti aadressile: info@narva-joesuu.ee
Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Narva-Jõesuu aselinnapea Maksim Iljini poole, tel.+372 50 60 243.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone elektrisüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamine

4.02.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone elektrisüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamine", mille eesmärk on  Narva-Jõesuu Linnavsalitsuse hoone olemasolevate elektrisüsteemide rekonstrueerimise projekteerimine ning esitama pakkumusi vastavalt HDs sisalduvatele tingimustele.

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 10.02.2016.a kell 12.00 elektrooniliselt ja digiallkirjastatult Narva-Jõesuu Linnavalitsuse e-posti aadressile: info@narva-joesuu.ee

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Narva-Jõesuu aselinnapea Maksim Iljini poole, tel.+372 50 60 243.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Koidu 25 hoone arhitektuur-ehitusliku osa rekonstrueerimisprojekti koostamine

4.12.15

Lugupeetud pakkuja!

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema riigihankel „Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone arhitektuur-ehitusliku osa rekonstrueerimisprojekti koostamine", mille eesmärk on  Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hoone rekonstrueerimistööde arhitektuur-ehitusliku osa projekteerimine ning esitama pakkumusi vastavalt HDs sisalduvatele tingimustele.

Pakkumus tuleb esitada
hiljemalt 09.12.2015.a. kell 11.00 elektrooniliselt läbi riigihangete e-registri keskkonda aadressil:https://riigihanked.riik.ee/.
Hanke viitenumber registris: 169593.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Koidu 25 vee-ja kanalisatsiooni, kütte-ja ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamine

4.12.15

Lugupeetud pakkuja!

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel „Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone vee-ja kanalisatsiooni ning kütte-ja ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamine", mille eesmärk on  Narva-Jõesuu Linnavsalitsuse hoone olemasolevate tehnosüsteemide rekonstrueerimise projekteerimine ning esitama pakkumusi vastavalt HDs sisalduvatele tingimustele.

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 09.12.2015.a. kell 11.30 elektrooniliselt ja digiallkirjastatult Narva-Jõesuu Linnavalitsuse e-posti aadressile: info@narva-joesuu.ee

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Narva-Jõesuu aselinnapea Maksim Iljini poole, tel.+372 50 60 243.

Hankedokument

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linna Kalda tänava lõigu 0.00 - 0.10 km remont

14.08.15

 

Hankedokumendid 
Tähtaeg 21.08.2015.a kell 11.00

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Keskkooli ruumide rekonstrueerimine

4.08.15

Narva-Jõesuu Linna Keskkool kutsub Teid osalema lihthankel „Narva-Jõesuu keskkooli ruumide rekonstrueerimine", mille eesmärk on esimese korruse siseruumide (klassiruumid nr 11 ja 12) ümberplaneerimiseks ning esitama pakkumusi vastavalt HDs sisalduvatele tingimustele ja HDle lisatud ehitusprojektile.

Tähtaeg 10.08.2015.a kell 11.00

Hankedokumendid
Narva-Jõesuu Keskkooli ruumide rekonstrueerimine detailne maksmustabel
Seletuskiri
S
petifikatsioon

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linna munitsipaalelamute elektrisüsteemi renoveerimine

23.07.15

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel „Narva-Jõesuu linna munitsipaalelamute elektrisüsteemi renoveerimine", mille eesmärk on  viia munitsipaalelamute ruumides olevad elektrisüsteemid Elektriohutusseaduse nõuetega vastavusse ning esitama pakkumusi vastavalt HDs sisalduvatele tingimustele.

Hankedokumendid  
Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 29.juuli kell 11:00.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linna munitsipaalelamu ahjude remont aadressil Suur-Lootsi 5 ja 7, Pargi 10a, Karja 21

23.07.15

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel   „Narva-Jõesuu linna munitsipaalelamu ahjude remont aadressil Suur-Lootsi 5 ja 7, Pargi 10a, Karja 21", mille eesmärk on  tahkekütusel töötava ahju ja ühenduslõõri ehitamine/remont ja korstna kontroll ning esitama pakkumusi vastavalt HDs sisalduvatele tingimustele.

Hankedokumendid
Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 29.juuli kell 13:00.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Keskkooli arvutiklassi mööbli ostmine koos tarnega

23.07.15

 

Hankedokumendid
Tähtaeg: 03.08.2015.a kell 11.00

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Personaalarvutite ja monitoride ostmiseks

28.07.15

 

Hankedokumendid
Tähtaeg: 03.08.2015.a kell 10.00

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu keskkooli ruumide rekonstrueerimine

22.07.15

Narva-Jõesuu Linna keskkool kutsub Teid osalema lihthankel „Narva-Jõesuu keskkooli ruumide rekonstrueerimine", mille eesmärk on esimese korruse siseruumide (klassiruumid nr 11 ja 12) ümberplaneerimiseks ning esitama pakkumusi vastavalt HDs sisalduvatele tingimustele ja HDle lisatud ehitusprojektile.

Hankedokumendid

Projekti dokumendid

 

Pakkumuse detailne maksumustabel

Tähtaeg 27.07.2015.a kell 11.00

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Hange: „Narva-Jõesuu linna Kalevi tn kahekordne pindamine”

23.07.15

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel „Narva-Jõesuu linna Kalevi tn kahekordne pindamine", mille eesmärk on Kalevi tänava kahekordne pindamine koos eelpuistega ning esitama pakkumusi vastavalt HDs sisalduvatele tingimustele.
 

Hankedokumendid ja juhised pakkujale 

Hinnapakkumised tuleb esitada e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee hiljemalt 22.07.2015 a. kell 13:00. 

Pakkumiste avamise protokoll
N
arva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.07.2015.a korraldus nr 199

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linna munitsipaalelamu ahjude remont aadressil Suur-Lootsi 5 ja 7, Pargi 10a, Karja 21

23.07.15

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel   „Narva-Jõesuu linna munitsipaalelamu ahjude remont aadressil Suur-Lootsi 5 ja 7, Pargi 10a, Karja 21", mille eesmärk on  tahkekütusel töötava ahju ja ühenduslõõri ehitamine/remont ja korstna kontroll ning esitama pakkumusi vastavalt HDs sisalduvatele tingimustele.  

Hankedokumendid
Hankedokumendi vorm
Kütteseadmete ehitamine ( Päästemati soovitused ja juhised )
Hinnapakkumised tuleb esitada e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee hiljemalt 22.07.2015 a. kell 13:00. 

Pakkumiste avamise protokoll
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.07.2015.a korralldus nr 200

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli ruumide remont

23.07.15

08.07.2015.a on Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt korraldatud alla lihthanke piirmäära jääv hange "Narva-Jõesuu laste muusika- ja kunstikooli ruumide remont". 
Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-posti teel aadressile:
info@narva-joesuu.ee hiljemalt 15.07.2015 kell 11:00.

Hankedokumendid / Juhised pakkujale

Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli ruumide heliisolatsiooni projekt

Pakkumiste avamise protokoll
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.07.2015.a korraldus nr 197

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Keskkooli ruumide rekonstrueerimine

18.06.15

Hankedokumendid

Projekti dokumendid

Pakkumuse detailne maksumustabel

Tähtaeg: 22.06.2015.a kell 12.00

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Hange "Narva-Jõesuu linna supelranna valve 2015 hooajal"

28.05.15

28.05.2015.a on Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt korraldatud e-riigihange "Narva-Jõesuu linna avaliku supelranna valve 2015 hooajal".
Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida riigihangete e-keskkonnast aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/
Hanke viitenumber on 163754.
Hinnapakkumised tuleb esitada e-registri kaudu hiljemalt 04.06.2015 a. kell 09:00. 

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Hange "Narva-Jõesuu linnas korraldatud jäätmevedu"

28.05.15

25.05.2015.a on Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt korraldatud e-riigihange "Narva-Jõesuu linnas korraldatud jäätmevedu".
Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida riigihangete e-keskkonnast aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/
Hanke viitenumber on 163588.

Hinnapakkumised tuleb esitada e-registri kaudu hiljemalt 15.06.2015 a. kell 10:00

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Kasutatud rannahooldus ja koristusmasina BT 2000 ostmine

22.05.15

21.05.2015 a. on Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt korraldatud e-riigihange "Kasutatud rannahooldus ja koristusmasina BT 2000 ostmine".
Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida riigihangete e-keskkonnast aadressil: https://riigihanked.riik.ee/
Hanke viitenumber on 163537.
Hinnapakkumised tuleb esitada e-registri kaudu hiljemalt 28.05.2015 a. kell 10:00. 

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Hange "Laste mänguväljaku rajamine lasteaias Karikakar"

4.05.15

 

Hankedokumendid

Tähtaeg: 15.05.2015.a

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Kasutatud kalluri ostmine

14.04.15

Riigihange "Kasutatud kalluri ostmine"

Hankedokumendid

Tähtaeg 23.05.2015 kell 09.00

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Välikäimlate rent 2015.a rannahooajaks

11.03.15

Tähtaeg 17.03.2015.a kell 09.00

Hankedokumendid

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Keskkooli tuletõkkesektsioonide moodiustamine

20.02.15

Narva-Jõesuu Keskkooli tuletõkkesekstsioonide moodustamine

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27.02.2015.a kell 16.00

Hanke eest vastutav isik:

Joel Guljavin
Narva-Jõesuu Keskkooli direktor

telefon 35 99730
e-post direktor@njkk.ee

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Viilhalli projekteerimine ja ehitamine

25.02.15

Viilhalli (paatide ja püügivahendite hoiuruum) projekteerimine ja ehitamine

Hankemenetlus viiakse läbi Riigihangete e-keskkonnas riigihanked.riik.ee. Hanke juurde saab registreerida, hankedokumentidega tutvuda ja pakkumusi esitada ainult e-keskkonnas.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.märts 2015. kell 11.00

Otselink riigihankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/160165

Toimetaja: RIINA JOHANNES

HANKED 2014

27.02.15

HANKED 2014

 

 • Narva-Jõesuu linna ajalehe kujundamine
  Pakkumiskutse
  Tähtaeg: 03.02.2014.a
  Hankelepingu kehtivus: 10.02.2014.a - 01.02.2018.a.
 • Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ja linn allasutuste kontoritenika ja tarkvara teenindamine
  Pakkumiskutse
  Tähtaeg:
 • Narva-Jõesuu Lasteaia elektrisüsteemi rekonstrueerimine lõpetamine
  Pakkumiskutse
  Tähtaeg:
 • Narva-Jõesuu ajalehe trükkimine
  Pakkumisktse
  Tähtaeg:
 • Välikäimlate rent 2014.a rannahooajaks
  Hankedokumendid
  Tähtaeg: 21.04.2014.a kell 10.00
 • Tänavate remont ja ehitustööd 2014.a 
  Hankedokumendid
  Tähtaeg: 
 • Matmise teenus
  Hankedokumendid
  Tähtaeg:
 • Laaduri ostmine Narva-Jõesuu rannaala hooldamiseks ( Riigihange )
  Hankedokumendid
  Tähtaeg:
 • Narva-Jõesuu kaunistamine suvelilledega 2014.a
  Hankedokumendid
  Tähtaeg: 13.05.2014.a kell 11.15
  Hankelepingu täitmise tähtaeg: 31.05.2014.a 
 • Narva-Jõesuu rannaala puitee ost ( Riigihange )
  Hankedokumendid
  Tähtaeg:
 • Narva-Jõesuu rannaala Aia tänava promenaadi imbesüsteemi rajamine
  Hankedokumendid
  Tähtaeg:
 • Koolibuss 2014 - 2015 õppeaastal
  Pakkumiskutse
  Tähtaeg: 27.02.2014.a kell 11.00
  Teenuse osutamise tähtaeg: 01.09.2014.a - 03.06.2015.a
 • Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikooli heliisolatsiooni tööde teostamine
  Hankedokumendid
  Tähtaeg:
 • Narva-Jõesuu bussiootepaviljonide ehitus
  Pakkumiskutse
  Tähtaeg: 06.10.2014.a kell 10.00
 • Narva-Jõesuu linna Hirve tn ja selle lähiümbruse teede projekt
  Pakkumiskutse
  Tähtaeg: 
 • Transportteenus vähekindlustatud eakatele marsruudil Narva-Jõesuu - Narva - Narva-Jõesuu
  Hankedokumendid
  Tähtaeg: 
 • Narva-Jõesuu linna tenniseväljakute projekteerimine
  Pakkumisktse
  Tähtaeg: 13.10.2014.a kell 10.00
 • Narva-Jõesuu linna Hirve tänava ja selle lähiümbruse teede projekt
  Pakkumiskutse
  Tähtaeg: 06.10.2014.a kell 10.00
 • Narva-Jõesuu linnale kallurauto soetamine
  Pakkumiskutse
  Tähtaeg: 31.10.2014.a kell 10.00
 • Narva-Jõesuu linnale jõulukaunistuste hange
  Pakkumiskutse
  Tähtaeg: 07.11.2014.a kell 11.00
 • Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hange diiselkütuse ostmine linnatranspordile
  Pakkumiskutse
  Tähtaeg:08.122014.a kell 12.00
 • Narva-Jõesuu linna Pargi 10a katuse remont
  Pakkumiskutse
  Tähtaeg: 08.12.2014.a kell 11.00
 • Narva-Jõesuu linna Vabaduse 44 vee- ja kanalisatsiooni ehitamine
  Pakkumiskutse
  Tähtaeg: 08.12.2014.a kell 10.00
 • Narva-Jõesuu üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine (Riigighange)
  Pakkumiskutse
  Tähtaeg:
 • Narva-Jõesuu Lasteaia elektrisüsteemi rekonstrueerimine lõpetamine

   
Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu linn Vabaduse 44 vee ja kanalisatsiooni ehitus

26.11.14

Narva-Jõesuu linn Vabaduse 44 vee ja kanalisatsiooni ehitus

Pakkumiskutse

Tähtaeg: 08.12.2014.a kell 10.00

Toimetaja: RIINA JOHANNES