12.02.16

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.01.2016.a otsusega nr 116 on tunnistatud kehtetuks Kalevi tn 19 detailplaneering kinnistu omanike avalduse alusel, kuna planeeritava kinnistu omanikud soovivad planeeringu elluviimisest loobuda.

Kalevi tn 19 detailplaneering kehtestati Narva-Jõesuu Linnavolikogu 10.12.2000.a otsusega nr 18 „Detailplaneeringu kehtestamine". Detailplaneeringu eesmärgiks oli Kalevi tn 19 kinnistu kaheks elamumaa krundiks jagamine, tehnovõrkudega liitumisvõimaluste leidmine, kruntide haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete väljatöötamine.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Toimetaja: RIINA JOHANNES