28.06.17

 

  Toimumise kuupäev Toimumise koht Eelregistreerimine Registreerimisleht Koht kaardil
Kalurtepäeva laat 9.07.2017.a Narva-Jõesuu Suur-Lootsi 12 kuni 1.07.2017.a siin
Linnapäevade laat 12.08.2017.a   kuni 29.07.2017.a siin  
Silmufestivali laat 23.09.2017.a   kuni 15.09.2017 siin siin

 

 

Üldinfo laadal osalejale 

 

Osavõtutingimused:

 

1. Laadal võivad osaleda kõik juriidilised ja füüsilised isikud.

2. Laadal saavad kaubelda ainult eelnevalt registreeritud kauplejad. 

3.Laadaliste paigutamine toimub laadapäeval  kl 08.00-11.00.

4. Inventari (lauad, toolid, telgid, jne) korraldaja ei paku.

5. Maksmine kauplemiskoha eest toimub eelnevalt ülekandega või kohapeal.

6. Kaupleja kohustub müüma ainult registreerimislehel nimetatud tooteid.

7. Laada korraldajal on õigus mittesobiv kaup ja/või kaupleja laadalt eemaldada.

8. Registreeritud laada osaleja saab tasuta parkimispileti, mis kehtib ürituse toimumise ajal.

9. Korraldaja jätab endale õiguse paigutada kauplejad vastvalt tootegruppidele.

10. Iga kaupleja vastutab müügikoha heakorra eest ürituse ajal ning on kohustatud koristama selle enne laadalt lahkumist.

11. Peale registreerimisvormi täitmise saab laadaline tagasisidet ning plaani, kuhu on märgitud tema kauplmiskoht.

12. Müügipiletite hinnad on kinitatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse määrusega nr. 4 (06.05.2014):

1)      Müügikoht kuni 3 m – 10 eur;

2)      Müügikoht 3 m kuni 6 m – 20 eur;

3)      Iga edaspidise lisa 3 m eest – 10 eur;

4)      Müügikoht elektriga kuid mitte üle 6 meetri – 35 eur.

5)      Kui müügikoht ületab 20 m2 – 40 eur.

13. Korraldaja vastutab üldise korra eest, kuid mitte kaupade, konstruktsioonide ja muude materjalide ning seadmete kahjustamise või nende kadumise eest, korraldaja ei vastuta vääramata jõu poolt tekitatud kahjustuste, samuti külastajate, teiste osalejate ja nende töövõtjate poolt põhjustatud kahjude eest. Osaleja vastutab ise oma kaupade, materjalide ja seadmete kindlustamise eest.

14. Selle registreerimisvormi täites kinnitab kaupleja, et on tutvunud ja nõusutub ettenähtud tingimustega.

 

LISAINFO:

35 99 594

Toimetaja: RIINA JOHANNES