12.01.18
 
----------------------------- 2017 ----------------------------------------------------
 
 
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 10.08.2017 korralise istungi päevakord:
 
1. Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate maa-alade Karja tn 3, Lembitu tn 1 ja Supeluse tn 2 arvele võtmine
2. Narva-Jõesuu arengukava 2011-2025 muutmine
3. Isikliku kasutusõiguse seadmine Narva-Jõesuu linna munitsipaalomandis olevatele kinnistutele Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ kasuks
4. Ilutulestiku  korraldamine OÜ ProfFire
5. Linnavara rendile andmine (Irma N-Jõesuu UÜ, Veagles TÜH)
6. Narva-Jõesuu linna põhimäärus
Toimetaja: ALAR TASA
31.07.17
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 02.08.2017 korralise istungi päevakord:
 
1. Narva-Jõesuu linna lasteaia „Karikakar" teenistusliku järelevalve läbiviimine
2. Ehitusloa andmine (Mäe tn 43, Narva-Jõesuu)
3. Ehitusloa andmine (Jaan Poska tn 54, Narva-Jõesuu)
4. Tee ehitusloa andmine (Jaan Poska 36 Narva-Jõesuu Kooli parkla)
5. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 17.12.2008 määruse nr 105 "Narva- Jõesuu linna lasteaia "Karikakar" töötajate  töötasustamise alused" muutmine
7. Riigihanke „Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 1.etapp. Jaan Poska ja Suur-Lootsi tn" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste tagasilükkamine ning hankemenetluse lõppemine
8. Riigihanke „Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 4.etapp. Metsa, Kungla, Raja ja Auga tn" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste tagasilükkamine ning hankemenetluse lõppemine
 
Muu: Narva-Jõesuu linna põhimäärus
Toimetaja: RIINA JOHANNES
3.07.17
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 05.07.2017 korralise istungi päevakord:
 
 1. Ehitusloa andmine (Kalevi 12, Narva-Jõesuu)
 2. Ehitusloa andmine (Kalevi 12a, Narva-Jõesuu)
 3. Ehitusloa andmine (Vabaduse 33, Narva-Jõesuu)
 4. Ehitusloa andmine (Lydia Koidula 21, Narva-Jõesuu)
 5. Ehitusloa andmine (Vambola põik 6, Narva-Jõesuu)
 6. Ehitusloa andmine (Lydia Koidula tn L8, Lydia Koidula tn 86a, Narva-Jõesuu)
 7. Kasutusloa andmine (Pargi 1a, Narva-Jõesuu)
 8. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 26.04.2016 korralduse nr 64 "Teede ja tänavate teenindamiseks vajaliku maa määramine" punkti 1 alapunktide 95 ja 96 muutmine
 9. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 29.06.2016 korralduse nr 167 "Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Richard William Gendti põik 1)" kehtetuks tunnistamine
 10. Reklaami paigaldamine (Olga Ganzevitš)
 11. Reklaami paigaldamine (Prisma NET OÜ)
 12. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete lootusetuks tunnistamine (liiklustrahvide sissenõudmised)
 13. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete lootusetuks tunnistamine (parkimistasu viivistasud)
 14. Linna 2017. a eelarve reservfondist vahendite eraldamine (Matwur Ehitus OÜ)
 15. Linna 2017. a eelarve reservfondist vahendite eraldamine (MTÜ Lille Turvakodu)
 16. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna munitsipaalhoonete remonttööd 2017" hankemenetluse lõpetamine
 17. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna munitsipaalhoonete remonttööd 2017" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 18. Riigihanke „Välispordiväljaku rajamine Narva-Jõesuu linna" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 19. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.06.2016 otsuse nr 133 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" punkti 1 alapunti 1.2. muutmine ja punktis 1 alapunktis 1.2. asendiplaani muutmine

 20. Tee ehitusloa andmine (Narva-Jõesuu kergliiklusteede projekti IV.etapp Metsa, Kungla, Raja ja Auga tn)

 21. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 07.12.2016 korralduse nr 282 „Reklaami paigaldamine" kehtetuks tunnistamine

 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
20.06.17
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.06.2017 korralise istungi päevakord:
 
 1. Ebatõenäoliselt laekuva nõude lootusetuks tunnistamine (Julia Žuravljova)
 2. Ebatõenäoliselt laekuva nõude lootusetuks tunnistamine (tantsuringi "Kullerkupp" osalejate võlad)
 3. Ebatõenäoliselt laekuva nõude lootusetuks tunnistamine (lasteaia "Karikakar" võlad laste toitlustamise eest)
 4. Narva-Jõesuu linna territooriumil asuva maa-ala Adolf Hahni tn 5 arvele võtmine 
 5. Narva-Jõesuu kooli parima lõpetaja premeerimine
 6. Narva-Jõesuu linnas asuva Lydia Koidula tn 19c katastriüksuse sihtotstarve muutmine
 7. Isikliku kasutusõiguse seadmine Narva-Jõesuu linna munitsipaalomandis olevatele kinnistutele VKG Elektrivõrgud OÜ kasuks
 8. Ehitusloa väljastamine (Narva-Jõesuu kergliiklusteede projekti 1.etapp J.Poska, Suur-Lootsi)
 9. Linnavara rendile andmine (Jaan Poska tn 26)
 10. Riigihanke „Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 4.etapp. Metsa, Kungla, Raja ja Auga tn" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 11. Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks - „ Narva-Jõesuu Rannajooks (SURF-RUN)"
 12. Narva-Jõesuu Aia tn 37, Aia tn 41a, Aia tn 41, Aia tn 43 kinnistute ja mere vahelise ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
Toimetaja: RIINA JOHANNES
13.06.17
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 14.06.2017 korralise istungi päevakord:
 
 1. Sotsiaaltoetuste määramine 
 2. Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamise kord
 3. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 07.12.2016 korralduse nr 284 „Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks – „East Beach Fest 2017" muutmine
 4. Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks– „Maakaitsepäeva üritused ja Võidupüha paraad"
 5. Isikliku kasutusõiguse seadmine Narva-Jõesuu linna munitsipaalomandis olevale kinnistule Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ kasuks
 6. Narva-Jõesuu linna osalemine mittetulundusühingu Ida-Viru ühistranspordikeskuse asutamisel
Toimetaja: RIINA JOHANNES
5.06.17
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 07.06.2017 korralise istungi päevakord:
 
1. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 29.06.2016 korralduse nr 166 "Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Jaan Poska tn L9, Jaan Poska tn L10)" punkti 1 alapunktide 1 ja 2 muutmine
2. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.06.2016 korralduse nr 111 "Teenindamiseks vajaliku maa ning sihtotstarbe määramine (Kalda tn 30)" punkti 1 muutmine
3. Eestkostetava vara võõrandamine 
4. Tänavakoristusmasina Schidt arvele võtmine ja amortisatsiooni määramine.
5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 17.12.2008 määruse nr 105 "Narva- Jõesuu linna lasteaia "Karikakar"  töötajate  töötasustamise alused" muutmine
6. Reklaami paigaldamine (TÜ Arbat-Prestiiz, Belator Techno OÜ)
7. Liiviku kinnisasjale Narva-Jõesuu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine
8. Kuusemetsa kinnisasjale Narva-Jõesuu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine
9. Lepiku kinnisasjale Narva-Jõesuu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine
10. Liiviku kinnisasjale Narva-Jõesuu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine
11. Narva Metskond 27 kinnisasjale Narva-Jõesuu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine
12. Narva Metskond 26 kinnisasjale Narva-Jõesuu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine
13. Eduard Vilde tn 48 kinnisasjale Narva-Jõesuu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine
14. Narva Metskond 30 kinnisasjale Narva-Jõesuu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine
15. Narva Metskond 31 kinnisasjale Narva-Jõesuu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine
16. Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine 
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
29.05.17
 
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 30.05.2017 korralise istungi päevakord:
 
1. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.06.2016 korralduse nr 112 "Teenindamiseks vajaliku maa ning sihtotstarbe määramine (Karja tn 25)" punkti 1 ja asendiplaani muutmine
2. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.06.2016 korralduse nr 113 "Teenindamiseks vajaliku maa ning sihtotstarbe määramine (Kesk tn 3)" punkti 1 ja asendiplaani muutmine
3. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.06.2016 korralduse nr 114 "Teenindamiseks vajaliku maa ning sihtotstarbe määramine (Koidu tn 25)" punkti 1 ja asendiplaani muutmine
4. Liikluskorralduse muutmine
5. Reklaami paigaldamine (OÜ Noorus, OÜ Trianon)
6. Riigihanke „Metsa tn lõigu 0.00-0.70 km välisvalgustussüsteemi projekteerimine ja ehitamine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine
7. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna munitsipaalhoonete remonttööd 2017" korraldamine ja komisjoni moodustamine
8. Linnavara rendile andmine (supelvankrite rent)
9. Linnavara rendile andmine (territoorium Mäe tn ulatuses)
10. Linnavara kasutusse andmine (Adolf Hahni tn 3)
Toimetaja: RIINA JOHANNES
16.05.17
 
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 17.05.2017 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu linna eakatele inimestele juubelitoetuse maksmine
 2. Täiendavate sotsiaaltoetuste määramine
 3. Eestkostetava vara võõrandamine
 4. Narva-Jõesuu linnas kohanime muutmine
 5. Eha tn 1 katastriüksuse lähi-aadressi muutmine
 6. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 26.04.2016 korralduse nr 64 "Teede ja tänavate teenindamiseks vajaliku maa määramine" muutmine
 7. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.06.2016 korralduse nr 137 "Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Suur-Lootsi tn 10)" muutmine
 8. Narva-Jõesuu linnas riigi omandis olevale maale aadressi, pindala ja sihtotstarbe määramine
 9. Narva-Jõesuu linnas riigi omandis olevale maale aadressi, pindala ja sihtotstarbe määramine Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuses nr 82 "Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 48b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" punkti 1 ja asendiplaani muutmine
 10. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsustes nr 81 "Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 46c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" ja nr 84 "Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 86d maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" preambula muutmine
 11. Narva-Jõesuu Linnavolikogu taotles 28.10.2015 otsusega nr 96 "Narva-Jõesuu linnas Suur-Lootsi tn 10 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" preambula ja asendiplaani muutmine
 12. Arvamuse andmine Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 86d (piiriettepanek AT0603060045) maa-ala riigi omandisse jätmise kohta  
 13. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 24.01.2017 korralduse nr 7 "Narva-Jõesuu linna 2017. aasta eelarve alaeelarvete kulude kinnitamine majandusliku sisu järgi vastavalt raamatupidamise klassifikaatorile" muutmine
 14. Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate maa-alade Vabriku tn 12, Jõe tn 2, Auga tn 5 ja Vabaduse tn 26 arvele võtmine
 15. Narva-Jõesuu linna maa-alade  arvele võtmine
 16. Narva-Jõesuu linna 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 17. Osaluse omandamine rahalise sissemaksega ASis Narva Vesi
 18. Narva-Jõesuu linna 2017. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine
 19. Riigihanke „Välikäimlate rent 2017.a rannahooajaks" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ning pakkumuse edukaks tunnistamine
 20. Riigihanke „Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 1.etapp J. Poska ja Suur-Lootsi tn" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 21. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 22. Linnavara (supelvankrit) rendile andmine (Land East Company OÜ, CHIC Ilustuudio OÜ)
 23. Komisjoni moodustamine 
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
3.05.17
 
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 03.05.2017 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuse nr 87 "Narva-Jõesuu linnas Sepa tn 22 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" preambula muutmine
 2. Narva-Jõesuu linnas riigi omandis olevale maale aadressi, pindala ja sihtotstarbe määramine
 3. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uue liitumispunkti rajamiseks ja gaasivõrgu laiendamiseks Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula 13 kinnistu piirini)
 4. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Metsa 11a gaasi reguleerpunkti püstitamine)
 5. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Metsa 9i üksikelamu ümberehitamine)
 6. Riigihanke „Tänavakoristusmasina Schidt (või samaväärne) ostmine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine
 7. Narva-Jõesuu Linnavolikogu arvamus Vabariigi Valitsuse määruse eelnõule „Narva-Jõesuu linna, Sillamäe linna ja Vaivara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse  3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine
Toimetaja: RIINA JOHANNES
17.04.17
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 19.04.2017 korralise istungi päevakord:
 
 1. Loa andmine avaliku ürituste sarja korraldamiseks
 2. Loa andmine avaliku ürituse „Meistrivõistluse Unibet Rannaliiga 2017, 4 Etap" korraldamiseks
 3. Narva-Jõesuu linna eelarvest mittetulundustegevuse toetuse eraldamine (II kvartal)
 4. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uue liitumispunkti rajamiseks ja gaasivõrgu laiendamiseks Narva-Jõesuu linnas L. Koidula 13a kinnistu piirini) 
 5. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uue liitumispunkti rajamiseks ja gaasivõrgu laiendamiseks Narva-Jõesuu linnas Metsa 14 kinnistu piirini) 
 6. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil sidekanalisatsiooni rajamine) 
 7. Projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldamine avatud menetlusena (J. Poska 13 spordikompleksi ümberehitamine majutushooneks ja laiendamine kuni 33% hoone esialgu kavandatud mahust)
 8. Ehitusloa väljastamine (Vabaduse tänaval olemasolevast gaasitrassist kuni Vabaduse 25, Narva-Jõesuu kinnistu piirini paigaldatavale gaasitorustikule
 9. Riigihanke „AVALIKU SUPELRANNA VALVE 2017 HOOAJAL" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ning pakkumuse edukaks tunnistamine
 10. Riigihanke „Välikäimlate rent 2017.a rannahooajaks" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ning pakkumuse edukaks tunnistamine
 11. Liikluskorralduse muutmine
 12. Reklaami paigaldamine
 13. Linnavara rendile andmine (SPA Tours OÜ, Proventus MTÜ, Sergei Gordejev FIE, Narva-Jõesuu Pensionäride Ühing MTÜ, Vitarsis OÜ)
 14. Narva-Jõesuu linna territooriumil asuva maa-ala A. Hahni tn 3 arvele võtmine 
 15. Narva-Jõesuu linna maa-alade arvele võtmine 
 16. Narva-Jõesuu Kooli arengukava kinnitamine
 17. Hooldaja määramine täisealisele isikule ja hooldajatoetuse maksmine 
 18. Täiendavate sotsiaaltoetuste määramine 
 19. Hooldaja määramine täisealisele isikule ja hooldajatoetuse maksmine 
 20. Narva-Jõesuu Lydia Koidula tn 100a kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 21. Hange: „Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 1.etapp. J. Poska tn ja Suur-Lootsi tn"
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
3.04.17
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 05.04.2017 korralise istungi päevakord:
 
 1. Eestkostetava vara võõrandamine 
 2. Narva-Jõesuu linna Raja tn 5 katastriüksuse jagamine
 3. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna avalike teede asfaltbetoonkatete auguremont 2017. aastal ning Narva-Jõesuu kooli parkla projekteerimine ja rajamine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine
 4. Reklaami paigaldamine (FIE Sergei Gordejev)
 5. Hooaja parkimispiletite soodushinnaga müük
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
27.03.17
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 29.03.2017 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu linna 2017. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine
 2. Komisjoni moodustamine arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2021 eelnõu koostamiseks
 3. Narva-Jõesuu linna, Sillamäe linna ja Vaivara valla ühinemise rahvaküsitluse korraldamine
 4. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine
 5. Projekti „Väike-ja keskmise suurusega ettevõtete  kompetentsi, loovuse, suutlikkuse ja koostöö suurendamine majandus- ja sotsiaalarenguks Eesti-Vene piiriäärses regioonis/  4C Solutions" omafinantseeringu kinnitamine
 6. Narva-Jõesuu linna Linda 10, Linda 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
 7. Linnavara rendile andmine (sõiduauto Mitsubishi i-Miev)
Toimetaja: RIINA JOHANNES
20.03.17
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.03.2017 korralise istungi päevakord:
 
 1. Projekteerimistingimuste kinnitamine (J. Poska 69a kinnistul üksikelamu püstitamine)
 2. Projekteerimistingimuste kinnitamine (L. Koidula 13a profülaktooriumi ümberehitamine ja laiendamine kuni 33% hoone esialgu kavandatud mahust majutushooneks)
 3. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine (korterelamu püstitamine Mere 6 kinnistul) 
 4. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uue liitumispunkti rajamiseks ja gaasivõrgu laiendamiseks Narva-Jõesuu linnas Supeluse 1 kinnistu piirini) 
 5. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 07.12.2016 korralduse nr 277 "Narva-Jõesuu linnas riigi omandis olevale maale aadresside, pindala ja sihtotstarvete määramine" muutmine
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.08.2006 otsuse nr 63 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine Suur-Lootsi tn 5, Narva-Jõesuu" muutmine
 7. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.08.2006 otsuse nr 62 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine Suur-Lootsi tn 7, Narva-Jõesuu" muutmine
 8. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsustes nr 77, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95 ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.11.2015 otsuses nr 107 maa-alade asendiplaanide muutmine
 9. Jaan Poska tänavavalgustusliini arvele võtmine ja amortisatsiooni määramine
Toimetaja: RIINA JOHANNES
7.03.17
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 09.03.2017 korralise istungi päevakord:
 
 1. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kesk 4 katlamaja ümberehitamiseks ja laiendamiseks kuni 33% hoone esialgu kavandatud mahust)
 2. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine)
 3. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna avalike teede asfaltbetoonkatete auguremont 2017. aastal" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 4. Hanke „Välikäimlate rent 2017. a  rannahooajaks" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 5. Hanke „Avaliku supelranna valve 2017 hooajal" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 6. Parkimispiletite müügi kampaania korraldamine 2017. a
 7. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete  lootusetuks tunnistamine
 8. Narva-Jõesuu linna 2017. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine
 9. Katastriüksuse lähi-aadressi muutmine
 10. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 26.04.2016 korralduse nr 64 "Teede ja tänavate teenindamiseks vajaliku maa määramine" muutmine
 11. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 07.12.2016 korralduse nr 277 "Narva-Jõesuu linnas riigi omandis olevale maale aadresside, pindala ja sihtotstarvete määramine" muutmine
 12. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsustes nr 77, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95 ja  Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.11.2015 otsuses nr 107 maa-alade asendiplaanide muutmine
 13. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 18.05.2016 korralduse nr 82 „Ehitusloa väljastamine hoone lammutamine Narva-Jõesuu, Vabaduse 33"  kehtetuks tunnistamine.
 14. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 18.05.2016 korralduse nr 83 „Ehitusloa väljastamine elu- ja ärihoone püstitamine Narva-Jõesuu, Vabaduse 33"  kehtetuks tunnistamine.
Toimetaja: RIINA JOHANNES
20.02.17
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.02.2017 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu linna eakatele inimestele juubelitoetuse maksmine
 2. Hooldaja määramine täisealisele isikule ja hooldajatoetuse maksmine
 3. Täiendavate sotsiaaltoetuste määramine 
 4. Ehitusloa väljastamine (Vabaduse 25, Narva-Jõesuu)
 5. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uute liitumispunktide rajamiseks ja gaasivõrgu laiendamiseks Narva-Jõesuu linnas J. Poska 60 kinnistu piirini)
 6. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uute liitumispunktide rajamiseks ja gaasivõrgu laiendamiseks Narva-Jõesuu linnas L. Koidula 101 ja L. Koidula 76 kinnistute piirini)
 7. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse teenistuskoha nimetuse muutmine
 8. Linnavara rendile andmine
Toimetaja: RIINA JOHANNES
7.02.17
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 08.02.2017 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.04.2014.a. korralduse nr 96 „Narva-Jõesuu linna L. Koidula 13a krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" kehtetuks tunnistamine ning Lydia Koidula tn 13a krundi ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
 2. Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula 107 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
 3. Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 16 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
 4. Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 56 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 5. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 09.11.2016 korralduse nr 255 "Narva-Jõesuu linnas riigi omandis olevale maale aadresside, pindala ja sihtotstarvete määramine" muutmine
 6. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 07.12.2016 korralduse nr 277 "Narva-Jõesuu linnas riigi omandis olevale maale aadresside, pindala ja sihtotstarvete määramine" muutmine
 7. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.06.2016 korralduste nr 135 ja 136 kehtetuks tunnistamine
 8. Narva-Jõesuu linnas Suur-Lootsi tn 5 teenindusmaa määramine
 9. Narva-Jõesuu linnas Suur-Lootsi tn 7 teenindusmaa määramine
 10. Linnavara rendile andmine (SOS Lasteküla Eesti MTÜ, Kesk 3)
 11. Linnavara rendile andmine (Valentina Klokova FIE, Koidu 25)
 12. Teedekomisjoni moodustamine
 13. Sõjalis-sportliku ürituse "Utria dessant" toetamine
Toimetaja: RIINA JOHANNES
24.01.17

Narva-Jõesuu linnavalitsuse 24.01.2017 istungi päevakorra eelnõu

 1. 2017 riigihangete hankeplaani kinnitamine – ettekandja Anžela Jakutova
 2. Ebatõenäoliselt laekuva nõude  lootusetuks tunnistamine – ettekandja Anžela Jakutova
 3. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded  – ettekandja Anžela Jakutova
 4. Narva- Jõesuu Linnavalitsuse 02.07.2013.a määruse nr 8 "Narva-Jõesuu linnavalitsuse ja hallatavate asutuste raamatupidamise sise-eeskiri" muutmine – ettekandja Anžela Jakutova
 5. Narva-Jõesuu linna 2017. aasta eelarve alaeelarvete kulude kinnitamine majandusliku sisu järgi vastavalt raamatupidamise klassifikaatorile – ettekandja Anžela Jakutova
 6. Narva-Jõesuu linna põhivara bilansist maha kandmine – ettekandja Anžela Jakutova
 7. Narva-Jõesuu linna eelarvest mittetulundustegevuse toetuse eraldamine (I kvartal) – ettekandja Elvira Aljoshina
 8. Reklaami paigaldamine – ettekandja Andrei Palmberg
 9. Narva-Jõesuu linnavalitsuse 07.12.2016 korralduse nr 280 tunnistamiseks kehtetuks. – ettekandja Andrei Palmberg
 10. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Nurme 23 kinnistul kaksikelamu püstitamine) – ettekandja Nelli Sameli
 11. Linnavara rendile andmine/volikogu otsuse eelnõu – ettekandja Maksim Iljin
 12. Linnavara kasutusse andmine – ettekandja Maksim Iljin
 13. Linnavara rendile andmine – ettekandja Maksim Iljin
 14. Arvamuse andmine Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 16 (piiriettepanek AT030729008) ja Lydia Koidula tn 28 (piiriettepanek AT030729010) maa-ala riigi omandisse jätmise kohta – ettekandja Tatjana Hütt
 15. Narva-Jõesuu linnas asuva Sulevi tn 11b maaüksuse piiride kinnitamine ja maareformi seaduse § 22 lg 12 sätestatud maa erastamine – ettekandja Tatjana Hütt
 16. Maamaksu soodustuste andmine – ettekandja Tatjana Hütt
 17. Narva-Jõesuu linnas asuvate katastriüksuste sihtotstarvete muutmine – ettekandja Tatjana Hütt
 18. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuses nr 95 "Narva-Jõesuu linnas Supelrand R81 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" asendiplaani muutmine – ettekandja Tatjana Hütt
 19. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsusele nr 95 "Narva-Jõesuu linnas Supelrand R81 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" lisatud asendiplaani muutmine/ volikogu otsuse eelnõu – ettekandja Tatjana Hütt
 20. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 26.04.2016 korralduse nr 64 "Teede ja tänavate teenindamiseks vajaliku maa määramine" muutmine – ettekandja Tatjana Hütt

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
20.12.16
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.12.2016 korralise istungi päevakord:
 
 
 1. Narva-Jõesuu linna haridusasutuste õppekoha tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
 2. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.03.2016 määruse nr 2 "Narva-Jõesuu linna 2016. aasta eelarve alaeelarvete kulude kinnitamine majandusliku sisu järgi vastavalt raamatupidamise klassifikaatorile" muutmine
 3. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine (WestServis OÜ)
 4. Täiendava sotsiaaltoetuse määramine 
 5. Kasutusloa väljastamine (Gaasitrassile Raja  tänaval olemasolevast gaasitorust kuni Raja 6d Narva-Jõesuu elamumaa kinnistuni)
 6. Kasutusloa väljastamine  (Õnne 1,  Narva-Jõesuu)
 7. Projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldamine avatud menetlusena (Mere 6 kinnistul korterelamu püstitamine)
 8. Reklaami paigaldamine OÜ Art Depoo
 9. Narva-Jõesuu linna Kalevi tn 25 katastriüksuse jagamine
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
6.12.16
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 07.12.2016 korralise istungi päevakord:
 
 1. Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmine 
 2. Narva-Jõesuu linnas riigi omandis olevale maale aadresside, pindala ja sihtotstarvete määramine
 3. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.06.2016 korralduste nr 115, 116, 117, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 kehtetuks tunnistamine
 4. Kasutusloa väljastamine (Gaasitrassile Nurme tänaval olemasolevast gaasitorust kuni Nurme 48 Narva-Jõesuu elamumaa kinnistuni)
 5. Reklaami paigaldamine (OÜ Art Depoo, Olga Ganzevitš, VANT AS)
 6. Liikluskorralduse muutmine
 7. Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks „East Beach Fest 2017"
 8. Riigihanke „J. Poska tn lõigu 0.30-1.15 km välisvalgustussüsteemi projekteerimine ja ehitamine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine
 9. Munitsipaalomandisse taotletavale maale sihtotstarbe määramine (Suur-Lootsi tn 2)

Toimetaja: RIINA JOHANNES
22.11.16
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 23.11.2016 korralise istungi päevakord:
 
1. Riigihanke „Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hoones aadressil Koidu tn 25 tualettide remont" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine
2. Riigihanke „J. Poska tn lõigu 0.30-1.15 km välisvalgustussüsteemi projekteerimine ja ehitamine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
3. Narva-Jõesuu linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 vastuvõtmine
4. Ehitusloa väljastamine (E. Vilde tänav L4 ja Sulevi tänav L2 ristmikul)
5. Kasutusloa väljastamine (Gaasitrassile E. Vilde  tänaval olemasolevast gaasitorust kuni E. Vilde 10a Narva-Jõesuu elamumaa kinnistuni)
6. Kalevi tn 25 kinnistu aadressi muutmine ja sihtotstarvete määramine
7. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 16.10.2013 otsuse nr 171 "Narva-Jõesuu linnas Adolf Hahni tn 5 munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine
8. Jõulutoetuste maksmine Narva-Jõesuu linna kolme ja enama lapsega peredele ning puudega laste peredele
9. Jõulutoetuste maksmine Narva-Jõesuu linna pensionäridele
10. Narva-Jõesuu Kooli tantsuringis "Kullerkupp" osalemise tasu kehtestamine
11. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine 
12. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete lootusetuks tunnistamine (FIE Dmitri Vorobjov)
13. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete lootusetuks tunnistamine (lasteaia "Karikakar" võlad laste toitlustamise eest)
14. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete lootusetuks tunnistamine (Narva-Jõesuu J. Poska 96 omanik Invest Development OÜ) 
15. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete lootusetuks tunnistamine (tantsuringi "Kullerkupp" osalejate võlad)
16. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine
17. Narva-Jõesuu linna 2017. aasta eelarve kinnitamine
18. Narva-Jõesuu lasteaia „Karikakar" hoolekogu koosseisu kinnitamine 2016/2017 õppeaastaks
Toimetaja: RIINA JOHANNES
7.11.16
 
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 09.11.2016 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu linna eakatele inimestele juubelitoetuse maksmine
 2. Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kehtestamine
 3. Narva-Jõesuu linna  tantsuringi "Kullerkupp" täiskasvanute rühmas osalemise tasu kehtestamine
 4. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine 
 5. Narva-Jõesuu linna 2016. a neljanda lisaeelarve vastuvõtmine
 6. Narva-Jõesuu linna 2017. aasta eelarve kinnitamine
 7. Liikluskorralduse muutmine
 8. Täitekorraldus sunniraha rakendamiseks
 9. Reklaami paigaldamine (OÜ Art Depoo)
 10. Reklaami paigaldamine (OÜ Trianon)
 11. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 12.02.2015 korralduse nr 17 "MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing Narva-Jõesuu linna esindaja tagasikutsumine ja uue esindaja nimetamine" muutmine
 12. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 12.06.2014 korralduse nr 193 "Narva-Jõesuu linnas riigi omandis olevale maale aadressi ja sihtotstarbe määramine" muutmine
 13. Narva-Jõesuu linna Kalda tn 20 katastriüksuse jagamine
 14. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.06.2016 korralduse nr 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 138, 139, 140, 141, 142 kehtetuks tunnistamine
 15. Narva-Jõesuu linnas riigi omandis olevale maale aadresside, pindala ja sihtotstarvete määramine
 16. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.01.2016. a otsuse nr 117 „Narva-Jõesuu Lydia Koidula tn 95 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" muutmine
 17. Narva-Jõesuu linna Vabaduse 25 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
 18. Projekti „Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" omafinantseeringu kinnitamine
 19. Linnavara rendile andmine (Metsa 7)
 20. Linnavara rendile andmine (Kalda 30) 
 21. Riigihanke „Narva-Jõesuu linnas aadressil Koidu tn 25 ATS süsteemi väljaehitus" pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse tagasilükkamine ning hankemenetluse lõppemine
 22. Ehitusloa väljastamine (L. Koidula tn 19h/1-19h/7, Narva-Jõesuu linn)
 23. Ilutulestiku  korraldamine 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
26.10.16
 
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 27.10.2016 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu Kooli hoolekogu moodustamine 2016/2017 õppeaastaks
 2. Narva-Jõesuu lasteaia „Karikakar" hoolekogu koosseisu kinnitamine 2016/2017 õppeaastaks
 3. Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2016/2017  õppeaastaks
 4. Täiendavate sotsiaaltoetuste määramine 
 5. Narva-Jõesuu linna eelarvest mittetulundustegevuse toetuse eraldamine (IV kvartal)
 6. Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikoolis õppetasu määra kehtestamine
 7. Bussiootepaviljonide arvele võtmine ja amortisatsiooni  määramine
 8. Ehitusloa väljastamine (Metsa 14, Narva-Jõesuu linn)
 9. Ehitusloa väljastamine (Raja 6d piirides paigaldatavale gaasitorustikule) 
 10. Ehitusloa väljastamine (Raja tänaval olemasolevast gaasitrassist kuni Raja 6d, Narva-Jõesuu kinnistu piirini paigaldatavale gaasitorustikule)
 11. Kasutusloa väljastamine (Nurme 58, Narva-Jõesuu)
 12. Kasutusloa väljastamine  (Raja 53,  Narva-Jõesuu)
 13. Kasutusloa väljastamine (Gaasitrassile Jõe tänaval olemasolevast gaasitorust kuni Jõe 24 Narva-Jõesuu elamumaa kinnistuni)
 14. Kasutusloa väljastamine (Gaasitrassile Kalevi tänaval olemasolevast gaasitorust kuni Kalevi 19 Narva-Jõesuu elamumaa kinnistuni)
 15. Kasutusloa väljastamine maakaabelliinile (L. Koidula 101a-L. Koidula 105)
 16. Riigihanke „Tuletõkkeuste paigaldus Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hoone trepikodades aadressil Koidu tn 25" kehtetuks tunnistamine ning hankemenetluse lõppemine
 17. Riigihanke „Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hoones aadressil Koidu tn 25 tualettide remont" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
4.10.16
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 05.10.2016 korralise istungi päevakord:
 
 1. Riigihanke „Narva-Jõesuu linnas aadressil Koidu tn 25 ATS süsteemi ja evakuatsiooni valgustuse väljaehitus" pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse tagasilükkamine ning hankemenetluse lõppemine
 2. Riigihanke „Narva-Jõesuu linnas aadressil Koidu tn 25 ATS süsteemi ja evakuatsiooni valgustuse väljaehitus" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 3. Riigihanke „Tuletõkkeuste paigaldus Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hoone trepikodades aadressil Koidu tn 25" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 4. Riigihanke „Narva-Jõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine
 5. Hanke „Bussiteenuse osutamine maršruudil Narva-Jõesuu-Narva-Narva-Jõesuu perioodil 03.10-31.12.2016" tulemuste kinnitamine
 6. Projekti „Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine" teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine
 7. Narva-Jõesuu Perekodu tegevuse lõpetamine
 8. Narva-Jõesuu Kultuurikeskuse tegevuse lõpetamine
 9. Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 96 asuva parklaehitiste kompleksi kordategemise tähtaja määramine ning parklaehitiste kompleksi teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine
 10. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Hirve tn 11)
 11. Narva-Jõesuu Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
 12. Kasutusloa väljastamine  (Metsa tn 5,  Narva-Jõesuu)
 13. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uue liitumispunkti rajamiseks ja gaasivõrgu laiendamiseks Narva-Jõesuu linnas Vabaduse 25 kinnistu piirini)
 14. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.03.2016 määruse nr 2 "Narva-Jõesuu linna 2016. aasta eelarve alaeelarvete kulude kinnitamine majandusliku sisu järgi vastavalt raamatupidamise klassifikaatorile" muutmine
 15. Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine
 16. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord
Toimetaja: RIINA JOHANNES
21.09.16
 
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.09.2016 korralise istungi päevakord:
 
1. Narva-Jõesuu linnas 1. klassi õpilase koolitoetuse  maksmine
2. Rajatise (spordiväljak, ehitisregistri kood 220453127) arvelt mahakandmine
3. Ehitusloa väljastamine
(Kalevi 19, Narva-Jõesuu linn piirides paigaldatavale gaasitorustikule)
4. Ehitusloa väljastamine 
(E.Vilde tänaval olemasolevast gaasitrassist kuni Narva-Jõesuu, E.Vilde 10a kinnistu piirini paigaldatavale gaasitorustikule)
5. Ehitusloa väljastamine (Vabaduse tn 16, Narva-Jõesuu linn)
6. Kasutusloa väljastamine gaasijaotustorustikule (Lootuse tn 2 Narva-Jõesuu)
7. Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Uue liitumispunkti rajamiseks ja gaasivõrgu laiendamiseks Narva-Jõesuu linnas Vabaduse 25 kinnistu piirini)
8. Reklaami paigaldamine (OÜ Art Depoo taotlus)
9. MODULVEST ELAMU OÜ taotlus ehitiste kordategemise tähtaja pikendamiseks
10. Narva-Jõesuu linna ja MTÜ Tenniseklubi Quardo vahelise rendilepingu lõpetamine
 
 
 
 
 
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
14.09.16

Päevakord:

 1. Narva-Jõesuu linna Vabaduse 25 krundi ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
8.09.16
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 07.09.2016 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu linna 2016. a kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine
 2. Narva-Jõesuu linna kalurite taotlus 
 3. Narva-Jõesuu linna Kalda, Koidu ja Rahu tänava arvele võtmine uue maksumusega ja amortisatsiooni määramine
 4. Narva-Jõesuu linnale munitsipaalomandisse kuuluva maa-ala Vabaduse 25a bilansimaksumuse muutmine  
 5. Ehitiste koha-aadressi muutmine 
 6. Seisukoha võtmine maa ostueesõigusega erastamiseks Pargi 4
 7. Ehitise peremehetuks tunnistamine
 8. Riigihanke „Narva-Jõesuu linnas aadressil Koidu tn 25 ATS süsteemi ja evakuatsiooni valgustuse väljaehitus" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 9. Riigihanke „Narva-Jõesuu Kalda 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 10. Ehitusloa väljastamine (Jõe tänaval olemasolevast gaasitrassist kuni Narva-Jõesuu, Jõe 24 kinnistu piirini paigaldatavale gaasitorustikule)
 11. Ehitusloa väljastamine (Jõe tänaval olemasolevast gaasitrassist kuni Narva-Jõesuu, Jõe 26a kinnistu piirini paigaldatavale gaasitorustikule)
 12. Ehitusloa väljastamine (Kalevi tänaval olemasolevast gaasitrassist kuni Narva-Jõesuu, Kalevi 19 kinnistu piirini paigaldatavale gaasitorustikule)
 13. Ehitusloa väljastamine (Nurme tänaval olemasolevast gaasitrassist kuni Narva-Jõesuu, Nurme 48 kinnistu piirini paigaldatavale gaasitorustikule)
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
24.08.16
 
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 24.08.2016 korralise istungi päevakord:
 
 1. Reklaami paigaldamine (OÜ Art Depoo)
 2. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna munitsipaalelamus aadressil Vabaduse tn 44 ja kunstikoolis aadressil Kesk tn 3 remonttööde teostamine" hankemenetluse lõpetamine
 3. Riigihanke „Narva-Jõesuu linnale audiitorteenuse tellimine perioodil 2016-2017 konsolideerimata raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
 4. Annetuse vastuvõtmine
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
15.08.16
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 17.08.2016 korralise istungi päevakord:
 
1. Linnavara rendile andmine (Kuusk OÜ)
2. Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi arengukava 2016-2021 kinnitamine  (volikogu otsuse eelnõu)
Toimetaja: RIINA JOHANNES
10.08.16
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 11.08.2016 korralise istungi päevakord:
 
1. Lihthanke „Narva-Jõesuu Linnavalitsuse arhiivi korrastamine 2012-2015" 
pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
2. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna muuli varemete ohutustamiseks eeluuringute läbiviimise ning eelprojekti koostamise esimene etapp" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine
3. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna munitsipaalelamus aadressil Vabaduse tn 44 ja Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikoolis aadressil Kesk tn 3 remonttööde teostamine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
4. MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste taotlus 
5. Narva-Jõesuu linna eelarvest mittetulundustegevuse toetuse eraldamine (III kvartal)
6.  Ilutulestiku  korraldamine 
7. Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi arengukava 2016-2021 kinnitamine
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
2.08.16
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 03.08.2016 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu linna eakatele inimestele juubelitoetuse maksmine
 2. Reklaami paigaldamine (OÜ Art Depoo, OÜ Teie Arst)
 3. Täitekorraldus sunniraha rakendamiseks (OÜ Balti Ärigrupp, J. Ossipova)
 4. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uue liitumispunkti rajamiseks ja gaasivõrgu laiendamiseks Narva-Jõesuu linnas Raja 6d kinnistu piirini) 
 5. Ehitusloa väljastamine (Metsa 14 ja Katastrisse kandmata riigimaa, Narva-Jõesuu)
 6. Isikliku kasutusõiguse seadmine Narva-Jõesuu linna munitsipaalomandisse kuuluvale kinnisasjale Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ kasuks
 7. Narva-Jõesuu Vabaduse tn 88 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 8. Narva-Jõesuu linna Kalevi 25 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
 9. Narva-Jõesuu linna Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
 10. Narva-Jõesuu linna Hirve tn 11 ja Hirve tn 13 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
 11. Narva-Jõesuu Kuursaali detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
 12. Narva-Jõesuu Metsa tn 9v kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamin
 13. Konkursi "Narva-Jõesuu kaunis kodu" tulemuste kinnitamine
 14. Narva-Jõesuu linna arengukava 2011-2025 muutmine
Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 26.07.2016.a kell 09.00

21.07.16

Päevakord:

1. Riigihanke „Narva-Jõesuu linnale audiitorteenuse tellimine perioodil 2016-2017 konsolideerimata raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks" korraldamine ja komisjoni moodustamine

2. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna muuli varemete ohutustamiseks eeluuringute läbiviimise ning eelprojekti koostamise esimene etapp" korraldamine ja komisjoni moodustamine

Toimetaja: RIINA JOHANNES
27.06.16
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 29.06.2016 korralise istungi päevakord:
 
 1. Ebatõenäoliselt laekuva nõude  lootusetuks tunnistamine
 2. Narva-Jõesuu linna kinnistute aadressil Vabaduse 44 ja Karja 21 ning munitsipaalmaja aadressil Suur Lootsi 7 bilansimaksumuste muutmine ja amortisatsiooni määramine
 3. Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks „Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks  „Meistrivõistluse Unibet Rannaliiga 2016, 4 etapp"
 4. Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks „Narva-Jõesuu Rannajooks (SURF-RUN)"
 5. Täiendavate sotsiaaltoetuste määramine 
 6. Kasutusloa väljastamine üksikelamule (Metsa 6)
 7. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava koostamine aastateks 2016-2026" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine
 8. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna bussipeatuste aluste rajamine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
 9. Liikluskorralduse muutmine
 10. Täitekorraldus sunniraha rakendamiseks
 11. Reklaami paigaldamine (OÜ Bilander)
 12. Sadamale kohanime määramine 
 13. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Jaan Poska tänav 94) 
 14. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Jaan Poska tn L 9, Jaan Poska tänav L 10) 
 15. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Richard William Gendti põik 1) 
 16. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Aia tn 8) 
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
15.06.16
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.06.2016 korralise istungi päevakord:
 
 1. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Adolf Hahni  tn 3)
 2. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Adolf Hahni  tn 3)
 3. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Adolf Hahni  tn 5)
 4. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Adolf Hahni  tn 6)
 5. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Auga  tn 5)
 6. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Eha  tn 1)
 7. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Jaan Poska tn 32)
 8. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Jõe  tn 2)
 9. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Kalda tn 2)
 10. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Kalda tn 12)
 11. Teenindamiseks vajaliku maa ning sihtotstarbe määramine (Kalda tn 30)
 12. Teenindamiseks vajaliku maa ning sihtotstarbe määramine (Karja tn 25)
 13. Teenindamiseks vajaliku maa ning sihtotstarbe määramine (Kesk tn 3)
 14. Teenindamiseks vajaliku maa ning sihtotstarbe määramine (Koidu tn 25)
 15. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Lembitu tn 1)
 16. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Lydia Koidula tn 16)
 17. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Lydia Koidula tn 28)
 18. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Lydia Koidula tn 46c)
 19. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Lydia Koidula tn 48b)
 20. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Lydia Koidula tn 74a)
 21. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Lydia Koidula tn 86d)
 22. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Metsa tn 8)
 23. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Metsa tn 8b)
 24. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Sepa tn 22)
 25. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Supelrand R 18)
 26. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Supelrand R 19)
 27. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Supelrand R 20)
 28. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Supelrand R 21)
 29. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Supelrand R 22)
 30. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Supelrand R 23)
 31. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Supelrand R 24)
 32. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Supelrand R 81)
 33. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Supelrand R 91)
 34. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Supeluse tn 2)
 35. Teenindamiseks vajaliku maa ning sihtotstarbe määramine (Suur-Lootsi  tn 5)
 36. Teenindamiseks vajaliku maa ning sihtotstarbe määramine (Suur-Lootsi  tn 7)
 37. Teenindamiseks vajaliku maa ning sihtotstarbe määramine (Suur-Lootsi  tn 10)
 38. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Vabaduse tn 26)
 39. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Vabaduse tn 26b)
 40. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Vabriku tn 12)
 41. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Vana tn 1)
 42. Teenindamiseks vajaliku maa suuruse, sihtotstarbe määramine ning krundi piiride kinnitamine (Vana tn 3)
 43. Ebatõenäoliselt laekuva nõuete  lootusetuks tunnistamine (Narva-Jõesuu lasteaia "Karikakar" võlad laste toitlustamise eest)
 44. Ebatõenäoliselt laekuva nõuete  lootusetuks tunnistamine (tantsuringi "Kullerkupp" osalejate võlad)
 45. Narva-Jõesuu kooli parima lõpetaja premeerimine
 46. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine 
  1) Munitsipaalelamutes kütteseadmete rekonstrueerimise kulude katteks 
  2) ATSi ühendamise tööde teostamise kulude katteks
 47. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.01.2015 määruse nr 42 „Narva-Jõesuu Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine
 48. Narva-Jõesuu linna korteriühistute territooriumil parklate ehitamise ning sissesõidu teede remonttööde teostamise toetamise kord
 49. Riigihanke „Narva-Jõesuu sadama projekteerimine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine
 50. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna bussiootepaviljonide valmistamine 2016" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
 51. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna bussipeatuste aluste rajamine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 52. Reklaami paigaldamine (K & Co Est OÜ, Skat-Keskus OÜ)
 53. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Jaan Poska tänav 94, Richard William Gendti põik 1, Aia tänav 8)
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
31.05.16
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 1.06.2016 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu linna 2016. a teise lisaeelarve vastuvõtmine
 2. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uue liitumispunkti rajamiseks ja gaasivõrgu laiendamiseks Narva-Jõesuu linnas Jõe 24 kinnistu piirini) 
 3. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uue liitumispunkti rajamiseks ja gaasivõrgu laiendamiseks Narva-Jõesuu linnas Eduard Vilde 10a kinnistu piirini) 
 4. Reklaami paigaldamine (PRISMA NET OÜ)
 5. 18.05.2016 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korralduse nr 86  Reklaami paigaldamine" muutmine
 6. Loa taotlemine Narva-Jõesuu linnas asuva Kalda tn 32a ja Kalda tn 38 kinnistute jagamiseks ja maa sihtotstarbe muutmiseks
 7. Narva-Jõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
 8. Linnavara rendile andmine (Vabaduse tn 28a)
 9. Linnavara rendile andmine (Supelrand R8)
 10. Linnavara rendile andmine (Supelrand R10)
 11. Linnavara rendile andmine (Koidu 25 teisel korrusel asuvad ruumid)
 12. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava koostamine aastateks 2016-2026" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 13. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna bussiootepaviljoonide valmistamine 2016 aastal" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 14. Riigihanke „Avaliku supelranna valve 2016 hooajal" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
 15. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine
 16. Narva-Jõesuu linnas Jaan Poska tänav L 9 ja Jaan Poska tänav L 10  maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
23.05.16

Päevakord

 1. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Narva-Jõesuu linna Kuursaali pargi Heleda ja Pimeda osa restaureerimine-rekonstrueerimine)
Toimetaja: RIINA JOHANNES
17.05.16
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 18.05.2016 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu linna 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 2. Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks – „East Beach Fest2016"
 3. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.03.2016. a korralduse nr 36 „Linnavara rendile andmine" kehtetuks tunnistamine
 4. Linnavara rendile andmine (supelvankrid)
 5. Narva-Jõesuu sadama eeskirja kinnitamine
 6. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna väikesadama projekteerimine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 7. Narva-Jõesuu linna Sulevi tn 11b piiride kulgemise ettepaneku kinnitamine maareformi seaduse § 22 lõikes 1² alusel maa erastamiseks
 8. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uue liitumispunkti rajamiseks ja gaasivõrgu laiendamiseks Narva-Jõesuu linnas Kalevi 19 kinnistu piirini) 
 9. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil Kuursaali pargi Heleda ja Tumeda osa restaureerimine)
 10. Ehitusloa väljastamine hoone lammutamiseks (Vabaduse tn 33, Narva-Jõesuu linn)
 11. Ehitusloa väljastamine elu-ja ärihoone püstitamiseks (Vabaduse tn 33, Narva-Jõesuu linn)
 12. Reklaami paigaldamine (Art Depoo OÜ, Aus Vara OÜ, MIA Group OÜ, SA Narva Muuseum)
 13. Valgis OÜ taotlus linna omandis oleva territooriumi aadressil Suur-Lootsi tn 4 kasutusse andmine.  

Toimetaja: RIINA JOHANNES
2.05.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 4.05.2016 korralise istungi päevakord:

 

 1. Ehitusloa väljastamine (Mäe tn 26)
 2. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.03.2008 korralduse nr 83 „Kasutusloa väljastamata jätmine Narva-Jõesuu, Vabaduse 35 asuvatele rajatistele (spordiväljak, tantsuväljak, asfaldiväljak) ja rajatiste ehitisregistrist kustutamine" kehtetuks tunnistamine
 3. Vabaduse tn 33 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
 4. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uue liitumispunkti rajamiseks ja gaasivõrgu laiendamiseks Lootuse 2, Nurme 48 kinnistu piirini) 
 5. Riigihanke „Avaliku supelranna valve 2016 hooajal" pakkujate kvalifitseerimata jätmine, pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuste tagasi lükkamine
 6. Hanke „AVALIKU SUPELRANNA VALVE 2016 HOOAJAL" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 7. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna avalike teede asfaltbetoonkatete auguremont 2016. aastal" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste tagasilükkamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine
 8. Narva-Jõesuu linna eakatele inimestele juubelitoetuse maksmine
Toimetaja: RIINA JOHANNES
19.04.16
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.04.2016 korralise istungi päevakord:
 
 1. Arvamuse andmine Narva-Jõesuu linnas maa riigi omandisse jätmise kohta
 2. Narva-Jõesuu linna Kalevi 25 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
 3. Narva-Jõesuu linna Hirve tn 11 ja Hirve tn 13 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
 4. Narva-Jõesuu linna Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
 5. Ehitusloa väljastamine (Aia tn 12, Narva-Jõesuu linn)
 6. Narva-Jõesuu linna eelarvest mittetulundustegevuse toetuse eraldamine (I kvartal)
 7. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna munitsipaalelamutes ahjude remont 2016" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
 8. Linnavara rendile andmine (Anda Larissa Golt OÜle, Narva-Jõesuu Noored MTÜ)
 9. Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi põhimäärus
 10. Lasteaia „Karikakar" liitmine Narva-Jõesuu Kooliga
 11. Narva- Jõesuu Linnavalitsuse 02.07.2013 määruse nr 8 "Narva-Jõesuu linnavalitsuse ja hallatavate asutuste raamatupidamise sise-eeskiri" muutmine"
Toimetaja: RIINA JOHANNES
5.04.16
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 06.04.2016 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava heaks kiitmine
 2. 2016. a riigihangete hankeplaani kinnitamine
 3. Riigihanke „Välikäimlate rent 2016. a  rannahooajaks" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
 4. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna avalike teede asfaltbetoonkatete auguremont 2016. aastal" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 5. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 6. Projekteerimistingimuste kinnitamine (J. Poska 54 kinnistul üksikelamu ja abihoonete püstitamine) 
 7. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede rajamine)
Toimetaja: RIINA JOHANNES
29.03.16
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 30.03.2016 korralise istungi päevakord:
 
1. Narva-Jõesuu linna kohalike teede aluse maa munitsipaalomandisse taotlemine
2. Riigihanke „Narva-Jõesuu Kooli õpilaste koolivedu perioodil 01.03.2016 kuni 10.06.2018" hankemenetluse lõpetamine
3. Riigihanke „Narva Jõesuu linna munitsipaalelamutes ahjude remont 2016" korraldamine ja komisjoni moodustamine
4. Linnavara rendile andmine
5. Reklaami paigaldamine (OÜ Art Depoo, OÜ Päikese Agentuur)
6. Liikluskorralduse muutmine
7. Ühissõidukipeatuste nimede määramine
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
14.03.16
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.03.2016 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu linna 2016. a esimese lisaeelarve vastuvõtmine
 2. Narva-Jõesuu linna haridusasutuste õppekoha tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
 3. Narva-Jõesuu linna 2016. aasta eelarve alaeelarvete kulude kinnitamine majandusliku sisu järgi vastavalt raamatupidamise klassifikaatorile
 4. Narva-Jõesuu linna 2016. a eelarvest vahendite eraldamine 
 5. Narva-Jõesuu linna eakatele inimestele juubelitoetuse maksmine
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu määruste muutmine (volikogu määrasu eelnõu)
 7. Lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine (volikogu otsuse eelnõu)
 8. Täitekorraldus sunniraha rakendamiseks
 9. Parkimispiletite müügi kampaania korraldamine 2016. a
 10. Linnavara rendile andmine (taotleja Irma N-Jõesuu UÜ)
 11. Linnavara rendile andmine (taotleja FIE Alexander Kolbasenko)
 12. Eluasemekomisjoni moodustamine
 13. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.05.2015. a korralduse nr 113 "Teedekomisjoni moodustamine" muutmine
 14. Projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldamine avatud menetlusena (L. Koidula 19k kinnistul majutushoone püstitamine)
 15. Hanke „Välikäimlate rent 2016. a rannahooajaks" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 16. Hanke „AVALIKU SUPELRANNA VALVE 2016 HOOAJAL" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 17. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuse nr 102 „Narva-Jõesuu linnas Auga tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine
 18. Narva-Jõesuu Aia tn 37, Aia tn 41a, Aia tn 41, Aia tn 43 kinnistute ja mere vahelise ala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
 19. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.08.2014 korralduse nr 315 „Narva-Jõesuu linna Vabaduse 25 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine" muutmine
 20. Narva-Jõesuu linna kohalike teede nimekirja kinnitamine
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
29.02.16
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 02.03.2016 korralise istungi päevakord:
 
 1. Ehitusloa väljastamine (Kesk tn 32, Narva-Jõesuu linn)
 2. Ehitusloa väljastamine (0,4 kV maakaabelliini paigaldamiseks L. Koidula tn 101a kinnistul asuvast alajaamast nr AJ-122 kuni L. Koidula tn 105 kinnistu piirini)
 3. Linnavara rendile andmine (kiosk „Mere")
 4. Linnavara rendile andmine (kiosk „Männi")
 5. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekti koostamine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
 6. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone elektrisüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
Toimetaja: RIINA JOHANNES
15.02.16
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 17.02.2016 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 03.12.2014 korralduse nr  445 „Narva-Jõesuu linna Nurme tn 1 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine" kehtetuks tunnistamine
 2. Linnavara rendile andmine 
 3. Ehitusloa väljastamine (Kesk tn 32, Narva-Jõesuu linn)
Toimetaja: RIINA JOHANNES
2.02.16
 
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 03.02.2016 korralise istungi päevakord:
 
 1. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded 
 2. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 02.09.2015 korralduse nr 220 "Viilhalli  arvele võtmine ja amortisatsiooni    määramine" muutmine
 3. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone elektrisüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 4. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekti koostamine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 5. Riigihanke „Narva-Jõesuu Kooli õpilaste koolivedu perioodil 01.03.2016 kuni 30.05.2018" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 6. Linnavara rendile andmine (SOS Lasteküla Eesti MTÜ taotlused)
 7. Narva-Jõesuu Kooli spordisaali kasutusse andmine ja üüritasu alandamine
 8. Loa andmine avaliku ürituse „Classic Riders Winter Rally 2016" korraldamiseks
 9. Ehitusloa väljastamine (Jõe tn 24, Nurme tn 44, Nurme tn 48)
Toimetaja: RIINA JOHANNES
20.01.16
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 20.01.2016 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 26.08.2015 korralduse nr 216 muutmine
 2. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 23.10.2012 korralduse nr 330 „Arvamuse andmine Narva-Jõesuu linnas maa riigi omandisse jätmise kohta" muutmine
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 10.12.2000 otsuse nr 18 „Detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamine
 4. Narva-Jõesuu Lydia Koidula tn 100a kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 5. Narva-Jõesuu Lydia Koidula tn 95 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 6. Osalustasu kehtestamine konkurss-kontserdile "Etüüdide ralli"
Toimetaja: RIINA JOHANNES
11.01.16
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.01.2016 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine
 2. Riigihanke „Narva-Jesuu linna Koidu tn 25 hoone arhitektuur-ehitusliku osa rekonstrueerimisprojekti koostamine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
 3. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone vee- ja kanalisatsiooni ning kütte-ja ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
 4. Narva-Jõesuu linna eelarvest mittetulundustegevuse toetuse eraldamine (I kvartal)
 5. Linnavara rendile andmine
Toimetaja: RIINA JOHANNES
15.12.15
 
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 16.12.2015 korralise istungi päevakord:
 
1. Jõulutoetuse maksmine pensionäridele
2. Jõulutoetuse maksmine paljulapselistele peredele ja puudega lapse vanematele
3. Täiendavate sotsiaaltoetuste määramine 
4. Taksoveoloa andmine
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
8.12.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 09.12.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. SA Narva-Jõesuu Hooldekodu nõukogu liikmete Narva-Jõesuu linna poolt premeerimine
 2. Ebatõenäoliselt laekuva nõude  lootusetuks tunnistamine
 3. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine 
 4. Kasutusloa väljastamine (Gaasitrassile Aia tänaval olemasolevast gaasitorust kuni Aia 35 Narva-Jõesuu elamumaa kinnistuni)
 5. Kasutusloa väljastamine (Gaasitrassile Kesk tänaval olemasolevast gaasitorust kuni Kesk 32 Narva-Jõesuu elamumaa kinnistuni)
 6. Kasutusloa väljastamine (Gaasitrassile Aia tänaval olemasolevast gaasitorust kuni Pargi 1a Narva-Jõesuu ärimaa kinnistuni)
 7. Kasutusloa väljastamine (Sulevi ja Kalevi tänavate ristmikul olemasolevast gaasitrassist kuni katastriüksuse 51301:004:0086  (Sulevi tn 24a, Narva-Jõesuu linn) ja katastriüksuse 51301:006:0520 (Sulevi tn 25b, Narva-Jõesuu linn) piirini paigaldatavale gaasitorustikule)
 8. Kasutusloa väljastamine (Gaasitrassile Vabaduse tänaval olemasolevast gaasitorust kuni Vabaduse 66 Narva-Jõesuu elamumaa kinnistuni)
 9. Kasutusloa väljastamine (Gaasitrassile Vabaduse tänaval olemasolevast gaasitorust kuni Vabaduse 67 Narva-Jõesuu elamumaa kinnistuni)
 10. Kasutusloa väljastamine (Gaasitrassile olemasolevast gaasitorust Vabaduse tänaval kuni Vambola põik 1,2,4,6 Narva-Jõesuu elamumaa kinnistuteni)
 11. Kasutusloa väljastamine (Sidetrassile J. Poska tänaval olemasolevast sidetrassist kuni J. Poska 101 Narva-Jõesuu  kinnistuni)
 12. Narva-Jõesuu Lydia Koidula tn 72 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 13. Narva-Jõesuu Jaan Poska tn 16 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 14. Ehitise peremehetuks tunnistamise ja hõivamise menetluse algatamine
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
2.12.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 02.12.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Loa andmine riigihanke „Koolibuss 2016-2018" korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks
 2. Narva-Jõesuu  linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord
 3. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 4. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete  lootusetuks tunnistamine
 5. Narva-Jõesuu linna kinnistute aadressil Pargi tn 10a ja Karja tn 21 ning munitsipaalmajade aadressil Suur Lootsi tn 5 ja Suur Lootsi tn 7 bilansimaksumuste muutmine ja amortisatsiooni    määramine
 6. Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 56 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
 7. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone arhitektuur-ehitusliku osa rekonstrueerimisprojekti koostamine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 8. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone vee-ja kanalisatsiooni ning kütte-ja ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 9. Jõulutoetuse maksmine pensionäridele
Toimetaja: RIINA JOHANNES
19.11.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 19.11.2015 korralise istungi päevakord:
 
1. Kesk tn 3 asuva hoone bilansimaksumuse muutmine ning amortisatsiooni  määramine
2. Korvtõstuki auto Renault Master arvele võtmine ja amortisatsiooni määramine
3. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine 
4. Narva-Jõesuu linna 2016. aasta eelarve
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
10.11.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 11.11.2015 korralise istungi päevakord:
 
1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 17.12.2008 määruse nr 107 "Narva- Jõesuu linna kultuuriasutuste töötajate  palgakorralduse alused" muutmine
2. Narva-Jõesuu linna eakatele inimestele juubelitoetuse maksmine
3. Ehitusloa väljastamine (Nurme tn 19, Narva-Jõesuu linn)
4. Ehitusloa väljastamine ( Aia tänava olemasolevast gaasitrassist kuni katastriüksuse 51301:006:0079 (Aia 35, Narva-Jõesuu linn) piirini paigaldatavale kuni  5 bar  arvestusrõhuga gaasitorustikule) 
5. Kasutusloa väljastamine (Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikool)
6. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Narva-Jõesuu linnas, katastrisse kandmata riigimaal, 10 kV maakaabelliini rajamiseks Kudruküla küla piirini Vaivara vallas)
7. Narva-Jõesuu  linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord
Toimetaja: RIINA JOHANNES
4.11.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 04.11.2015 korralise istungi päevakord:
 
1. Narva-Jõesuu linna Kalda tänava arvele võtmine uue maksumusega ja amortisatsiooni määramine
2. Kinnistu aadressil Jaan Poska tn 36 Narva-Jõesuu  bilansimaksumuse muutmine  ning amortisatsiooni    määramine
3. Narva-Jõesuu linna 2015. a viienda lisaeelarve vastuvõtmine
4. Kalda tn 15 Narva-Jõesuu maaüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine
5. Projekteerimistingimuste kinnitamine (L. Koidula 93 kinnistul üksikelamu ümberehitamine ja laiendamine)
6. Projekteerimistingimuste kinnitamine (0,4 kV maakaabelliini rajamiseks Narva-Jõesuu linnas L. Koidula 105 kinnistuni)
7.Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.01.2015 määruse nr 40 „Narva-Jõesuu linna eelarvest sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord" muutmine
8. Reklaami paigaldamine hoonele Karja 26a
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
27.10.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 28.10.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016  õppeaastaks
 2. Bussiootepaviljonide arvele võtmine ja amortisatsiooni määramine
 3. Narva-Jõesuu Kooli hoone aadressil Jaan Poska tn 36 bilansimaksumuse muutmine ja amortisatsiooni määramine
 4. Supeluse tänavavalgustusliini arvele võtmine ning amortisatsiooni määramine
 5. Narva-Jõesuu linna eelarvest mittetulundustegevuse toetuse eraldamine (IV kvartal)
 6. Narva-Jõesuu linnavara võõrandamise enampakkumise korras menetluse alustamine aadressil Karja tn 21, Narva-Jõesuu
 7. Narva-Jõesuu linnavara võõrandamise enampakkumise korras menetluse alustamine aadressil Pargi tn 3, Narva-Jõesuu
 8. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone rekonstrueerimisprojekti koostamine" pakkuja kvalifitseerimata jätmine, pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste tagasilükkamine ning hankemenetluse lõppemine
 9. Narva-Jõesuu linnavara eeskiri
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
19.10.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.10.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu lasteaia „Karikakar"  hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016 õppeaastaks
 2. Ehitise peremehetuks tunnistamise ja hõivamise menetluse algatamine
 3. Ehitusloa väljastamine (Pargi 1a Narva-Jõesuu)
 4. Kasutusloa väljastamine üksikelamule ja abihoonele (Vabaduse 64b Narva-Jõesuu)
 5. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 olemasoleva hoone ümberehitamine ja laiendamine)
 6. Narva-Jõesuu linna eelarvest 1. klassi õpilastele koolitoetuse eraldamine
 7. Täiendavate sotsiaaltoetuste määramine
 8. Narva-Jõesuu linna Jaan Poska 56 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
 9. Narva-Jõesuu linnavara võõrandamise eelläbirääkimistega pakkumise korras menetluse alustamine aadressil Jaan Poska 26, Narva-Jõesuu
 10. Narva-Jõesuu linnavara võõrandamise enampakkumise korras menetluse alustamine aadressil Koidu 1, Narva-Jõesuu
 11. Narva-Jõesuu linnavara võõrandamise enampakkumise korras menetluse alustamine aadressil Suur-Lootsi 8, Narva-Jõesuu
 12. Narva-Jõesuu linnavara võõrandamise enampakkumise korras menetluse alustamine aadressil Vabaduse 42, Narva-Jõesuu
 13. Narva-Jõesuu linnavara võõrandamise enampakkumise korras menetluse alustamine aadressil Vabaduse 44, Narva-Jõesuu
 14. Narva-Jõesuu linna sadama eeskirja kinnitamine
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
13.10.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 14.10.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 17.12.2008 määruse nr 105 "Narva- Jõesuu linna lasteaia "Karikakar" töötajate töötasustamise alused" muutmine
 2. Narva-Jõesuu Kooli hoolekogu moodustamine 2015/2016 õppeaastaks
 3. Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016  õppeaastaks
 4. Narva-Jõesuu linnas Lembitu tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 5. Narva-Jõesuu linnas Kalda tn 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 6. Narva-Jõesuu linnas Kalda tn 12 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 7. Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 16 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 8. Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 28 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 9. Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 46c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 10. Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 48b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 11. Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 74a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 12. Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 86d maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 13. Narva-Jõesuu linnas Metsa tn 8 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 14. Narva-Jõesuu linnas Metsa tn 8b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 15. Narva-Jõesuu linnas Sepa tn 22 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 16. Narva-Jõesuu linnas Supelrand R 18 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 17. Narva-Jõesuu linnas Supelrand R 19 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 18. Narva-Jõesuu linnas Supelrand R 20 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 19. Narva-Jõesuu linnas Supelrand R 21 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 20. Narva-Jõesuu linnas Supelrand R 22 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 21. Narva-Jõesuu linnas Supelrand R 23 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 22. Narva-Jõesuu linnas Supelrand R 24 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 23. Narva-Jõesuu linnas Supelrand R 81 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 24. Narva-Jõesuu linnas Supelrand R 91 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 25. Narva-Jõesuu linnas Supeluse tn 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 26. Narva-Jõesuu linnas Suur-Lootsi tn 10 munitsipaalomandisse taotlemine
 27. Narva-Jõesuu linnas Vabaduse tn 26 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 28. Narva-Jõesuu linnas Vabaduse tn 28b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 29. Narva-Jõesuu linnas Vabriku tn 12 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 30. Narva-Jõesuu linnas Vana tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 31. Narva-Jõesuu linnas Vana tn 3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 32. Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava eelnõu projekti „Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine" teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine
 33. Linnavara rendile andmine
 34. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone rekonstrueerimisprojekti koostamine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 35. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.01.2015 määruse nr 40 „Narva-Jõesuu linna eelarvest sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord" muutmine
Toimetaja: RIINA JOHANNES
7.10.15
 
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 7.10.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Ehitusloa väljastamine (Vabaduse tänava olemasolevast gaasitrassist kuni Vabaduse 67 piirini paigaldatavale gaasitorustikule) 
 2. Kasutusloa väljastamine üksikelamule ja abihoonele (Vabaduse tn 64b Narva-Jõesuu)
 3. Narva-Jõesuu linnas Auga tn 1 munitsipaalomandisse taotlemine
 4. Narva-Jõesuu linnas Eha tn 1 munitsipaalomandisse taotlemine
 5. Narva-Jõesuu linnas Jaan Poska tn 32 munitsipaalomandisse taotlemine
 6. Narva-Jõesuu linnas Jõe tn 2 munitsipaalomandisse taotlemine
 7. Riigihanke „Narva-Jõesuu linnas korraldatud jäätmevedu" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
 8. Riigihanke „Kasutatud korvtõstuki ostmine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamise kohta
Toimetaja: RIINA JOHANNES
29.09.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 30.09.2015 korralise istungi päevakord:
 
1. Jüri tänavavalgustusliini arvele võtmine, Pargi ja Uus tänavavalgustusliinide  arvele võtmine uue maksumusega ning amortisatsiooni määramine
2. Narva-Jõesuu linna Kalevi tänava bilansimaksumuse muutmine ja amortisatsiooni määramine
3. Narva-Jõesuu linna munitsipaalomandis oleva hoone aadressil Pargi 10a bilansimaksumuse muutmine ja amortisatsiooni määramine
4. Narva-Jõesuu linnas asuva Kalevi tn 19 kinnistu jagamine
5. Ehitusloa väljastamine (L. Koidula tn 87, Narva-Jõesuu linn)
6. Ehitusloa väljastamine (Sulevi tn 25b, Narva-Jõesuu linn)
7. Ehitusloa väljastamine (Õnne tn 5, Narva-Jõesuu linn)
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
23.09.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 23.09.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Kasutusloa väljastamine üksikelamule (Aia tn 16d Narva-Jõesuu)
 2. Kasutusloa väljastamine (Kalda tn 38 Narva-Jõesuu)
 3. Ehitusloa väljastamine (Kesk tänava olemasolevast gaasitrassist kuni katastriüksuse Kesk 32, Narva-Jõesuu linn piirini paigaldatavale gaasitorustikule) 
 4. Reklaami paigaldamine
 5. Liikluskahju hüvitamine
 6. Narva-Jõesuu Hirve tn 11 ja Hirve tn 13 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 7. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.01.2015.a. korralduse nr 8 „Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 56 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine" tühistamine
 8. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 9. Narva-Jõesuu linna eelarvest 1. klassi õpilasele koolitoetuse eraldamine 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
15.09.15
 
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 16.09.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu linna 2015. a neljanda lisaeelarve vastuvõtmine
 2. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.01.2015 korralduse nr 8 „Narva-Jõesuu linna J. Poska tn 56 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine" kehtetuks tunnistamine
 3. Ehitusloa väljastamine (Sulevi ja Kalevi tänavate ristmikul olemasolevast gaasitrassist kuni katastriüksuse Sulevi tn 24a ja katastriüksuse Sulevi tn 25b piirini paigaldatavale gaasitorustikule) 
 4. Ehitusloa väljastamine (Vabaduse tn olemasolevast gaasitrassist kuni katastriüksuse Vabaduse tn 66 piirini paigaldatavale gaasitorustikule)
 5. Ehitusloa väljastamine (Olemasolevast sidekanalisatsiooni paigaldatud J. Poska tänaval kuni katastriüksuse J. Poska 101 piirini)
 6. Ehitusloa väljastamine (Kalevi tn 27)
 7. Riigihanke „Kasutatud korvtõstuki ostmine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 8. Narva-Jõesuu linna eelarvest 1. klassi õpilase koolitoetuse eraldamine
Toimetaja: RIINA JOHANNES
8.09.15
 
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 10.09.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (Jõe tänav Narva-Jõesuu)
 2. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (Jõe tänav Narva-Jõesuu)
 3. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (Karja, Kesk, Pargi, Raja, Supeluse, Kiriku, Lennuki ja Lembitu tänavatel Narva-Jõesuu)
 4. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (Vabaduse, Nurme, Raja, Vambola ja Lembitu tänavatel Narva-Jõesuu)
 5. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (Vabaduse, Nurme, Raja, Vambola, Lembitu tänavatel Narva-Jõesuu)
 6. Ehitusloa väljastamine (Sulevi tn 20, Narva-Jõesuu linn)
 7. Täiendavate sotsiaaltoetuste määramine 
 8. Volituste andmine konto avamiseks Swedpangas A.Š. nimele
 9. Valge saali (Kesk tn 3) kasutusse andmine
 10. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 06.05.2014 määruse nr 4 „Narva-Jõesuu linna avalikel üritustel müügipiletite hindade kehtestamise" muutmine
 11. Narva-Jõesuu linna sadama eeskirja kinnitamine
 12. Narva-Jõesuu Linnavolikogu, linnapea ja linnavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord 
 13. Narva-Jõesuu linna 2015. a neljanda lisaeelarve vastuvõtmine
Muu: Koostööleping Narva-Jõesuu Linnavalitsuse (Eesti Vabariik) ja Carnikava Linnavalitsuse (Läti Vabariik) vahel
Toimetaja: RIINA JOHANNES
2.09.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 2.09.2015 korralise istungi päevakord:
 
1. Laste mänguväljaku arvele võtmine ja amortisatsiooni määramine
2. Beach Tech 2000 ranna-ala koristusmasina arvele võtmine ja amortisatsiooni    määramine
3. Vaikne, Liiva ja Vabriku tänavavalgustusliinide arvele võtmine uue maksumusega ja amortisatsiooni määramine
4. Viilhalli  arvele võtmine ja amortisatsiooni    määramine
5. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna Kalda tänava lõigu 0.00-0.10 km remont" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
6. Narva-Jõesuu linna sadama eeskirja kinnitamine
7. Taksoveoloa kehtetuks tunnistamine
Toimetaja: RIINA JOHANNES
24.08.15

Päevakord

1. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Metsa 14 kinnistul olemasoleva suvila lammutamiseks ja selle asemele uue kaksikelamu elamu püstitamiseks)

Toimetaja: RIINA JOHANNES
17.08.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 19.08.2015 korralise istungi päevakord:
 
1. Narva-Jõesuu linna arengukava 2015 – 2025
2. Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
3. Narva-Jõesuu linna Kesk tn 3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
4. Narva-Jõesuu linna Karja tn 25 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
5. Narva-Jõesuu linna Kalda tn 30 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
12.08.15
 
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.08.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Konkursi "Narva-Jõesuu kaunis kodu" tulemuste kinnitamine
 2. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.10.2013 korralduse nr 305, 21.01.2014 korralduse nr 11 ja 21.01.2015 nr 9 kehtetuks tunnistamine ning Jõe tn 24 ja Jõe tn 24a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
 3. Narva-Jõesuu linna 2015. aasta eelarve alaeelarvete põhitegevuse kulude tegemise ajaline piiramine  
 4. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine 
 5. Narva-Jõesuu linna 2015. a kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine
 6. Hooldaja ja hooldajatoetuse  määramine
 7. Narva-Jõesuu linna eakatele inimestele juubelitoetuse maksmine
 8. Reklaami paigaldamine
 9. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna munitsipaalelamute elektrisüsteemide renoveerimine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
 10. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna munitsipaalelamu ahjude remont aadressil Suur-Lootsi 5 ja 7, Pargi 10a, Karja 21" hankemenetluse lõpetamine
Muu: 
- Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi arengukava aastateks 2015 – 2020
- Narva-Jõesuu linna arengukava
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
22.07.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.07.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Ehitusloa väljastamine (Sulevi tn 24, Narva-Jõesuu linn)
 2. Reklaami paigaldamine J. Poska tänaval
 3. Riigihanke „Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli ruumide remont" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
 4. Riigihange „Koolibuss 2015-2016 õppeaastal" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
 5. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna Kalevi tn kahekordne pindamine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
 6. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna munitsipaalelamu ahjude remont aadressil Suur-Lootsi 5 ja 7, Pargi 10a, Karja tn 21" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
Toimetaja: RIINA JOHANNES
14.07.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 16.07.2015 korralise istungi päevakord:
 
1. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (Olevi tn Narva-Jõesuu)
2. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (Sulevi ja Kalevi tn Narva-Jõesuu)
3. Kasutusloa väljastamine veetorustikule 
(Aia, Pargi, A. Hahni, Supeluse, Lennuki, Kiriku, Lembitu tänavatel Narva-Jõesuu)
4. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (E. Vilde ja Õnne tänavatel Narva-Jõesuu)
5. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (J. Poska ja Lootuse tänavatel Narva-Jõesuu)
6. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (Kudruküla ja Pargi tänavatel Narva-Jõesuu)
7. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (E. Vilde ja Õnne tänavatel Narva-Jõesuu)
8. Kasutusloa väljastamine reoveekanalisatsioonitorustikule (Sulevi ja Kalevi tänavatel Narva-Jõesuu)
9. Kasutusloa väljastamine reoveekanalisatsioonitorustikule (Olevi tn Narva-Jõesuu)
10. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (J. Poska ja Lootuse tänavatel Narva-Jõesuu)
11. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna munitsipaalelamu ahjude remont aadressil 
Suur-Lootsi 5, Pargi 10a, Karja tn 21" korraldamine ja komisjoni moodustamine
12. Hanke „Narva-Jõesuu linnas korraldatud jäätmevedu" hankedokumentide muutmine
13. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna Kalevi tn kahekordne pindamine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
7.07.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 8.07.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uue liitumispunkti rajamiseks ja gaasivõrgu laiendamiseks Narva-Jõesuu linnas Aia 35 kinnistu piirini)
 2. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Õnne 8 kinnistul abihoone ja piirdeaia püstitamiseks ning kinnistu tehnovõrkudega liitumiseks)
 3. Reklaami paigaldamine
 4. Riigihanke „Narva-Jõesuu laste muusika- ja kunstikooli ruumide remont" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 5. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.05.2013 korralduse nr 127 "Hooajalise müügikoha paigaldamise või müügikoha hooajalise laiendamise taotluse kooskõlastamise eest vastatavate ametnike määramine"  kehtetuks tunnistamine
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
16.06.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 17.06.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Kirjaliku nõusoleku andmine vee ja -kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks Lootuse  tn 10 Narva-Jõesuu linnas
 2. Liikluskorralduse muutmine
 3. Narva-Jõesuu linnas korraldatud jäätmeveo hankelepingu perioodi pikendamine
 4. Reklaami paigaldamine J. Poska tänaval
 5. Reklaami paigaldamine
 6. Taksoveoloa andmine
 7. Muu: OÜ Elamuspank taotlus (Tallinna Vangla suvepäevad)
Toimetaja: RIINA JOHANNES
10.06.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 10.06.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu Keskkooli lõpetajate premeerimine
 2. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine 
 3. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete lootusetuks ning saldo maksmise nõude aegunuks tunnistamine (AS Nipress)
 4. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete lootusetuks ning saldo maksmise nõude aegunuks tunnistamine (Kevelaer OÜ)
 5. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete lootusetuks ning saldo maksmise nõude aegunuks tunnistamine (FIE Oksana Lomakina)
 6. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete lootusetuks ning saldo maksmise nõude aegunuks tunnistamine (Denis Negoda)
 7. Riigihanke „Kasutatud rannahooldus ja koristusmasina BT 2000 ostmine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
 8. Riigihanke „Laste mänguväljaku rajamine Narva-Jõesuu lasteaias Karikakar" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine 
 9. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna avaliku supelranna valve 2015 hooajal" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
 10. Riigihange „Narva-Jõesuu linna avalike teede asfaltbetoonkatete lappimine 2015. aastal freesimise ja asfaltbetooni tagasitäitmise teel" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 11. Ehitusloa väljastamine (Aia tn 17, Narva-Jõesuu linn )
 12. Ehitusloa väljastamine (Vambola põik L1, Narva-Jõesuu linn)
 13. Ehitusloa väljastamine (J. Poska tn 36, Narva-Jõesuu)
 14. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Aia 17a ajutise hoone püstitamiseks) 
 15. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Supelrand R14 kinnistul ajutise supelranna teenindamiseks vajaliku rajatise püstitamiseks) 
 16. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Nurme 48 kinnistul üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning abihoone püstitamiseks) 
 17. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vabaduse 32 elamumaa kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks)
 18. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vabaduse 48a elamumaa kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks)
 19. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Olemasoleva sidekanalisatsiooni laiendamiseks Narva-Jõesuu linnas J. Poska 101 kinnistuni)
 20. Kirjaliku nõusoleku andmine kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks L. Koidula 42b Narva-Jõesuu linnas
 21. Kirjaliku nõusoleku andmine vee ja -kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks Liiva tn 4 Narva-Jõesuu linnas
 22. Kirjaliku nõusoleku andmine vee ja -kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks Õnne tn 7 Narva-Jõesuu linnas
 23. Riigihange „Koolibuss 2015-2016 õppeaastal" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 24. Hooajalise müügi korraldamine
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
26.05.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 25.05.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu linna 2014. aasta majandusaasta aruanne
 2. Projekteerimistingimuste kinnitamine(E. Vilde 23 kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks)
 3. Riigihanke „Viilhalli (paatide ja prügivahendite hoiuruum) projekteerimis-ehitustööde järelvalve" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunni mine
 4. Kirjaliku nõusoleku andmine vee ja -kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks Lootuse 8 Narva-Jõesuu linnas
 5. Raja tn 16a, Narva-Jõesuu maaüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
19.05.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 20.05.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu linna 2015. a teise lisaeelarve vastuvõtmine
 2. Täitekorraldus asendustäitmise rakendamine ja asendustäitmise kulude sissenõudmine
 3. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 17.12.2014 korralduse nr 457 "Narva-Jõesuu linnas asuva Kalevi tn 12 kinnistu jagamine detailplaneeringu alusel" punkti 3 allapunktide 1 ja 2 muutmine
 4. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Narva-Jõesuu linn Kalda tn 15)
 5. Narva-Jõesuu linna eakatele inimestele juubelitoetuse maksmine
 6. Ehitusloa väljastamine (Raja tn 6C, Narva-Jõesuu linn)
 7. Ehitusloa väljastamine (Lennuki tn 3, Narva-Jõesuu linn)
 8. Hanke „Narva-Jõesuu linnas korraldatud jäätmeveo" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 9. Hanke „AVALIKU SUPELRANNA VALVE 2015 HOOAJAL" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 10. Reklaami paigaldamine
 11. MTÜ Narva-Jõesuu linna vene kultuuri ühing ALLIKAS taotlus
Muu: Kaunis Eesti kodu 2015
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
12.05.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.05.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Ekskavaator-laaduri JCB 3CX-4T ja kallurauto SISU  arvele võtmine ja amortisatsiooni    määramine
 2. Narva-Jõesuu Keskkooli hoone aadressil Jaan Poska tn 36 bilansimaksumuse muutmine ja amortisatsiooni määramine
 3. East Beach Fest 2015 läbi viimise loa andmine
 4. Teedekomisjoni moodustamine
 5. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lembitu 9 kinnistul abihoone püstitamiseks)
 6. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Nurme 36 elamumaa kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks)
 7. Narva-Jõesuu linnavalitsuse 16.09.2014 korralduse nr 343 ning 04.09.2014 korralduse nr 320 kehtetuks tunnistamine
 8. Kasutusloa valjastamine reoveekanalisatsioonitorustiku paigaldamisele Narva-Jõesuu linna Aia, Vabaduse, Pargi, Supeluse, Nurme tänaval
 9. Riigihanke „Viilhalli (paatide ja püügivahendite hoiuruum) projekteerimis-ehitustööde järelevalve" menetluse algatamine, hankedokumentide kinnitamine ja komisjoni moodustamine  
 10. Täiendavate sotsiaaltoetuste määramine 
 11. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
5.05.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 06.05.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uue liitumispunkti ja gaasivõrgu rajamiseks Narva-Jõesuu linnas Vabaduse 67 kinnistu piirini) 
 2. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uue liitumispunkti ja gaasivõrgu rajamiseks Narva-Jõesuu linnas Kesk 32 kinnistu piirini) 
 3. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Narva-Jõesuu linnas Kesk 32 kinnistu gaasitrassiga liitumiseks) 
 4. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Liiva 3 kinnistul paiknevate üksikelamu ja abihoonete rekonstrueerimiseks)
 5. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lembitu 3a elamumaa kinnistu kanalisatsiooniga liitumiseks)
 6. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Nurme 46 elamumaa kinnistu kanalisatsiooniga liitumiseks)
 7. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vabaduse 43 kinnistul paiknevate elamute rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning abihoonete rekonstrueerimiseks)
 8. Linnavara rendile andmine (MTÜ Narva-Jõesuu linna vene kultuuri ühing ALLIKAS taotlus)
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
28.04.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 29.04.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Linnavara rendile andmine (Vabaduse 28b)
 2. Kirjaliku nõusoleku andmine vee ja -kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks Nurme 25a Narva-Jõesuu linnas
 3. Kirjaliku nõusoleku andmine vee ja -kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks Kesk tn 9 Narva-Jõesuu linnas
 4. Kirjaliku nõusoleku andmine vee ja -kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks Supeluse tn 7 Narva-Jõesuu linnas
 5. Kasutusloa valjastamine reoveekanalisatsioonitorustikule (L. Koidula, Nurme ja Auga tänavatel)
 6. Kasutusloa väljastamine veetorustikule  (Õnne ja Mäe tänavatel)
 7. Kasutusloa väljastamine reoveekanalisatsioonitorustikule  (Õnne ja Mäe tänavatel)
 8. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (Uus, Suur-Lootsi, Vana, Liiva, Vaikne ja Vabriku tänavatel)
 9. Kasutusloa väljastamine reoveekanalisatsioonitorustikule (Uus, Suur-Lootsi, Vana, Liiva, Vaikne ja Vabriku tänavatel)
 10. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lootuse 8 elamumaa kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks)
 11. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sulevi 8 elamumaa kinnistu kanalisatsiooniga liitumiseks)
 12. Riigihanke „Kasutatud kalluri ostmine" tulemuste kinnitamine
 13. Osalustasu kehtestamine spordiüritusel Judo turniir 2015
Toimetaja: RIINA JOHANNES
21.04.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.04.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu linna eelarvest mittetulundustegevuse toetuse eraldamine (II kvartal)
 2. Kirjaliku nõusoleku andmine kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks L. Koidula 30a Narva-Jõesuu linnas
 3. Kirjaliku nõusoleku andmine kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks Nurme 50 Narva-Jõesuu linnas
 4. Kirjaliku nõusoleku andmine vee ja -kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks Supeluse 1 Narva-Jõesuu linnas
 5. Kasutusloa väljastamine reoveekanalisatsioonitorustikule  (Aia, Vabaduse, Pargi, Supeluse ja Nurme tänavatel)
 6. Kasutusloa väljastamine reoveekanalisatsioonitorustikule (Vabaduse, Lennuki ja Kiriku tänavatel)
 7. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (Vabaduse, Lennuki ja Kiriku tänavatel) 
 8. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (L. Koidula, Nurme ja Auga tänavatel)
 9. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Mäe 20 elamumaa kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks)
 10. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uute liitumispunktide ja gaasivõrgu rajamiseks Narva-Jõesuu linnas Pargi 1a kinnistu piirini) 
 11. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Narva-Jõesuu linnas Pargi 1a elamumaa kinnistu gaasitrassiga liitumiseks) 
 12. Hanke "Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli heliisolatsiooni tööde teostamise omaniku järelevalve" menetluse algatamine, hankedokumentide kinnitamine ja komisjoni moodustamine
 13. Hanke „Laste mänguväljaku rajamine Narva-Jõesuu lasteaias Karikakar" korraldamine ja komisjoni moodustamine

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
14.04.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.04.2015 korralise istungi päevakord:
 
1. Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate maa-alade (Kesk tn 4a, Poska tn 26, Kalda tn 32a) arvele võtmine 
2. Osalustasu kehtestamine spordiüritusel Jüriööjooks 2015
3. Vabaõhulava poodiumite tasuta kasutamisele andmine
4. Kasutusloa väljastamine (Jõe tn 18d )
Toimetaja: RIINA JOHANNES
6.04.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 08.04.2015 korralise istungi päevakord:
 
1. Riigihanke „Kallurauto ostmine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
2. Riigihanke „Ekskavaator-laaduri ostmine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
3. Ehitusloa väljastamine (L. Koidula 19)
4. Ehitusloa väljastamine (Olevi 16)
5. Projekteerimistingimuste kinnitamine  ( Olevi 21 elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
6. Narva-Jõesuu linna 2015. aasta hankeplaani kinnitamine
7. Narva-Jõesuu linna 2015. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
30.03.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 01.04.2015.a korralise istungi päevakord:
 
 1. Riigihanke „Kallurauto ostmine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 2. Riigihanke „Ekskavaator-laaduri ostmine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 3. Riigihanke „Vaakumkoristusmasina 36 kuuks rentimine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 4. Riigihanke „Kastmisauto 36 kuuks rentimine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 5. Riigihanke „Autotõstuki 36 kuuks rentimine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 6. Riigihanke „Greideri 36 kuuks rentimine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 7. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Aia 14 kinnistul ajutise hoone püstitamiseks)
 8. Projekteerimistingimuste kinnitamine (L. Koidula 30a elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
 9. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Liiva 5 elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
 10. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Õnne 7 elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
 11. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Supeluse 7 elamumaa kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks)
 12. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.01.2015 korralduse nr 2 „Narva Jõesuu linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuse eraldamise komisjoni moodustamine" muutmine 
 13. Vabaõhulava poodiumite tasuta kasutamisele andmine 
 14. Narva-Jõesuu linna 2015. aasta hankeplaani kinnitamine
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
24.03.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 25.03.2015 korralise istungi päevakord:
 
1. Hanke „Välikäimlate rent 2015. a rannahooajaks" tulemuste kinnitamine
2. Täiendavate sotsiaaltoetuste määramine 
3. Kasutusloa valjastamine veetorustikule (ehitisregistri kood 220682634 Tähe, Sepa, Mäe tänavatel)
4. Kasutusloa valjastamine kanalisatsioonitorustikule (ehitisregistri kood 220682646 Tähe, Sepa, Mäe tänaval)
5. Kasutusloa valjastamine veetorustikule (ehitisregistri kood 220682762 Karja, Kesk tänaval)
6. Kasutusloa valjastamine kanalisatsioonitorustikule (ehitisregistri kood 220682763 Karja, Kesk tänaval)
7. Kasutusloa valjastamine kanalisatsioonitorustikule (ehitisregistri kood 220682771 Metsa, Hoole tee, Piiri tänaval)
8. Kasutusloa valjastamine veetorustikule (ehitisregistri kood 220682769 Metsa, Hoole tee, Piiri tänaval)
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
17.03.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 18.03.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine 
 2. Narva-Jõesuu linna maa-ala (supelrand R2) arvele võtmine 
 3. Narva-Jõesuu linna munitsipaalomandis oleva hoone aadressil Pargi 10a bilansimaksumuse muutmine ja amortisatsiooni määramine
 4. Bussipeatuse nime määramine
 5. Riigihanke „Linna koristustööde tehnika rent 2015-2018 või ostmine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.01.2015.a määruse nr 42 „Narva-Jõesuu Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine
 7. Narva-Jõesuu linna L. Koidula 14 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu algatamine ning detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
 8. Narva-Jõesuu linna Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu algatamine ning detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
 9. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.11.2015.a määruse nr 2 „Parkimistasu Narva-Jõesuu linnas" muutmine
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
11.03.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 11.03.2015 korralise istungi päevakord:
 
1. Narva-Jõesuu Keskkooli riigieelarvest finantseeritavate juhtkonna ja õpetajate koosseisu kinnitamine 
2. Narva-Jõesuu Keskkooli riigieelarvest finantseeritavate juhtkonna ja õpetajate töötasu alammäärade kehtestamine ning töötasustamise alused
3. Narva-Jõesuu linna haridusasutuste õppekoha tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
4. Narva-Jõesuu linna 2015. aasta eelarve alaeelarvete kulude kinnitamine majandusliku sisu järgi vastavalt raamatupidamise klassifikaatorile
5. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine 
6. Ehitusloa väljastamine (L. Koidula 94)
7. Kirjaliku nõusoleku andmine vee ja -kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks (Raja 27)
8. Parkimispiletite müügi kampaania korraldamine 2015 aastal
9. Liikluskahju hüvitamine
Toimetaja: RIINA JOHANNES
4.03.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 04.03.2015 korralise istungi päevakord:
 
1. Taksoveoloa andmine
2. Kirjaliku nõusoleku andmine kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks (Mäe 39a)
3. Kirjaliku nõusoleku andmine vee ja -kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks  (L. Koidula 39)
4. Ehitusloa väljastamine (Koidu 19)
5. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Nurme 25a elamumaa kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks)
6. Projekteerimistingimuste kinnitamine (L. Koidula 95 kinnistul üksikelamu rekonstrueerimine)
7. Projekteerimistingimuste kinnitamine (L. Koidula 40b elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
8. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vabaduse 66 elamumaa kinnistu gaasitrassiga liitumiseks) 
9. Hanke „Välikäimlate rent 2015 aasta rannahooajaks" korraldamine ja komisjoni moodustamine
10. Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2025 kinnitamine
 
 
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
18.02.15
Narva-Jõesuu linnavalitsuse 18.02.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu linna eakatele inimestele juubelitoetuse maksmine
 2. Täiendavate sotsiaaltoetuste määramine 
 3. Narva-Jõesuu linna Õnne 8 kinnistu detailplaneeringu algatamisest keeldumine 
 4. Kasutusloa valjastamine (Jõe tn 18d)
 5. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kalevi 27 elamumaa kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks)
 6. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kudruküla 18 elamumaa kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks)
 7. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Raja 27 elamumaa kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks)
 8. Projekteerimistingimuste kinnitamine (L.Koidula 19 kinnistul sanatooriumi majutushoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks)
 9. Ehitusloa väljastamine (Liiva tn 5)
 10. Narva-Jõesuu Kooli põhimääruse kehtestamine
 11. Hoolduse lõpetamine
Toimetaja: RIINA JOHANNES
11.02.15
Narva-Jõesuu linnavalitsuse 11.02.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing Narva-Jõesuu linna esindaja tagasikutsumine ja uue esindaja nimetamine
 2. MTÜ Kirderanniku Koostöökogu Narva-Jõesuu linna esindaja tagasikutsumine ja uue esindaja nimetamine
 3. Narva-Jõesuu linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine
 4. Kasutusloa valjastamine (Mäe tn 26b)
 5. Kasutusloa valjastamine (Nurme tn 37)
 6. Kirjaliku nõusoleku andmine kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks (Sulevi tn 17)
 7. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete lootusetuks tunnistamine
Toimetaja: RIINA JOHANNES
20.01.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.01.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu linna Kesk 30 kinnistu detailplaneeringu algatamine 
 2. Narva-Jõesuu linna L. Koidula 100a kinnistu detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
 3. Narva-Jõesuu linna J.Poska 56 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
 4. Narva-Jõesuu linna Jõe 24 ja Jõe 24a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu  vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
 5. Narva-Jõesuu linna  Kalevi 25 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
Toimetaja: RIINA JOHANNES
13.01.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.01.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Hankelepingu täitmise tähtaja pikendamine (OÜ Lionline avaldus, bussipaviljonid)
 2. Hanke „Narva-Jõesuu linna Pargi 10a katuse remont" tulemuste kinnitamine
 3. Narva Jõesuu linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuse eraldamise komisjoni moodustamine
 4. Projekteerimistingimuste kinnitamine (J.Poska 36 kinnistul keskkooli ruumide rekonstrueerimine)
 5. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uue liitumispunkti ja gaasivõrgu rajamiseks Narva-Jõesuu linnas Vabaduse 66 kinnistu piirini)
 6. Täitekorraldus sunniraha rakendamiseks
 7. Täiendavate sotsiaaltoetuste määramine 
 8. Narva-Jõesuu linna eelarvest sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord (volikogu eelnõu)
 9. Narva-Jõesuu linnavolikogu 29.01.2014 määruse nr 7 "Narva- Jõesuu Keskkooli töötajate (v.a. pedagoogid) töötasustamise alused" muutmine
 10. Narva-Jõesuu linnavolikogu 17.12.2008 määruse nr 105 "Narva- Jõesuu linna lasteaia "Karikakar"  töötajate  töötasustamise alused" muutmine
 11. Narva-Jõesuu linnavolikogu 17.12.2008 määruse nr 107 "Narva- Jõesuu linna kultuuriasutuste  töötajate  palgakorralduse alused" muutmine
 12. Mittetulundusühingusse Eesti Muusikakoolide Liit astumine
 
 
 
 
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
6.01.15
Narva-Jõesuu linnavalitsuse 30.12.2014 korralise istungi päevakord:
 
 1. Täiendavate sotsiaaltoetuste määramine
 2. Narva-Jõesuu linna maa-alade (supelrand R1, R3-R17) arvele võtmine
 3. Narva-Jõesuu linna tenniseväljakute projekti arvele võtmine ja amortisatsiooni määramine
 4. Praepanni arvele võtmine ja amortisatsiooni määramine
 5. Kasutusloa väljastamine gaasitorustikule (L.Koidula 15)
 6. Kasutusloa väljastamine gaasitorustikule (Metsa 9r)
 7. Kasutusloa väljastamine gaasitorustikule (Olevi 22)
 8. Kasutusloa väljastamine gaasitorustikule (Vabaduse, Kiriku ja Supeluse tänaval)
 9. Kasutusloa väljastamine (Nurme 37)
 10. Projekteerimistingimuste kinnitamine (L.Koidula 15b kinnistul üksikelamu ja piirdeaia püstitamiseks)
 11. Projekteerimistingimuste kinnitamine (L.Koidula 40 elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
 12. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sulevi 17 elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
 13. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Raja 63 elamumaa kinnistu ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks)
 14. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sulevi 24a, 25b kinnistute piirini)
 15. Ilutulestiku  korraldamine
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
17.12.14
Narva-Jõesuu linnavalitsuse 17.12.2014 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu linnas asuva Kalevi tn 12 kinnistu jagamine detailplaneeringu alusel
 2. Projekteerimistingimuste kinnitamine (J.Poska 36 kinnistul kooli ruumide rekonstrueerimiseks)
 3. Kirjaliku nõusoleku andmine kanalisatsiooni- ja veetorustiku paigaldamiseks (Nurme 44, Narva-Jõesuu linnas)
 4. Ehitusloa väljastamine ehitiste täielikuks lammutamiseks (Õnne 1, Narva-Jõesuu)
 5. Ehitusloa väljastamine ehitise (abihoone) püstitamiseks (Õnne 1, Narva-Jõesuu)
 6. Aia tänava tänavavalgustusliini bilansimaksumuse allahindamine
 7. Objekti Narva-Jõesuu ranna-ala arvele võtmine ja amortisatsiooni määramine
 8. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hanke „Narva-Jõesuu linna hange diiselkütuse ostmine linna transpordile" tulemuste kinnitamine
 9. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hanke „Narva-Jõesuu linna Vabaduse 44 vee ja kanalisatsiooni ehitamise" kehtetuks tunnistamine
Toimetaja: RIINA JOHANNES
10.12.14
Narva-Jõesuu linnavalitsuse 10.12.2014 korralise istungi päevakord:
 
 1. Jõulutoetuse maksmine pensionäridele
 2. Jõulutoetuse maksmine paljulapselistele peredele ja puudega lapse vanematele
 3. Projekteerimistingimuste kinnitamine (E.Vilde 44 kinnistul üksikelamu rekonstrueerimiseks, abihoonete laiendamiseks ning katusealuse ja piirdeaia püstitamiseks)
 4. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vambola põik 4 elamumaa kinnistu gaasitrassiga liitumiseks) 
 5. Narva-Jõesuu linna Linda 10, Linda 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
Toimetaja: RIINA JOHANNES
3.12.14
Narva-Jõesuu linnavalitsuse 03.12.2014 korralise istungi päevakord:
 
 1. Arvamuse andmine Narva-Jõesuu linnas maa riigi omandisse jätmise kohta
 2. Narva-Jõesuu linna Nurme tn 1 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine
 3. Ehitise kordategemiseks antud tähtaja pikendamine (Pargi tn 1 Narva-Jõesuu linn)
 4. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 18.11.2014 korralduse nr 438 „Hanke "Narva-Jõesuu linna Vabaduse 44 vee ja kanalisatsiooni ehitamine" korraldamine ja komisjoni moodustamine" muutmine
 5. Hanke "Supeluse tänava elektrivalgustuse ehitus" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 6. Narva-Jõesuu linna 2014.a. kuuenda lisaeelarve vastuvõtmine
 7. Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine ja koosseisu kinnitamine
 8. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 23.02.2011 määruse nr 45 "Narva-Jõesuu linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord" muutmine
 9. Narva-Jõesuu lasteaia "Karikakar" lapsevanema osalustasu määra suuruse kehtestamine
 10. Narva-Jõesuu linnavolikogu 29.01.2014 määruse nr 7 "Narva- Jõesuu Keskkooli töötajate (v.a. pedagoogid) töötasustamise alused" muutmine
 11. Reklaami paigaldamine
 12. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jõe 7 elamumaa kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks)
 13. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kesk 9 elamumaa kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks)
 14. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lootuse 10 elamumaa kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks)
 15. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Olevi 29 elamumaa kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks)
 16. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Nurme 46a elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
26.11.14
Narva-Jõesuu linnavalitsuse 27.11.2014 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu linna 2015. aasta eelarve kinnitamine
 2. Kasutusloa valjastamine (elektrisüsteemi ja ventilatsiooni juuksurisalongiks rekonstrueerimine, Koidu tn 25)
 3. Kirjaliku nõusoleku andmine kanalisatsiooni ja -veetorustiku paigaldamiseks Narva-Jõesuu linnas (Kiriku tn 3, Lootuse tn 6)
 4. Narva-Jõesuu linna Linda 10, Linda 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
 5. Liikluskorralduse muutmine (Karja 32) 
 6. Liikluskorralduse muutmine OÜ NOORUS
 7. Liikluskorralduse muutmine Noorus bussipeatus) 
 8. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse riigihanke nr 156650 „Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine" tulemuste kinnitamine
Toimetaja: RIINA JOHANNES
11.11.14
Narva-Jõesuu linnavalitsuse 12.11.2014 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi poolt osutatavate teenuste hinnad 
 2. Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu poolt osutatavate teenuste hinnad 
 3. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Metsa 12 kinnistul garaažihoone püstitamiseks)
 4. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Metsa 14 kinnistul olemasoleva üksikelamu lammutamiseks ja selle asemele uue üksikelamu püstitamiseks)
 5. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vaikne 9 kinnistul üksikelamu ja abihoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks)
 6. Kasutusloa valjastamine
 7. Kirjaliku nõusoleku andmine ajutise piirdeaia püstitamiseks Koidu 6 kinnistul Narva-Jõesuu linnas
 8. Hanke „Narva-Jõesuu linnale jõulukaunistuste soetamine" tulemuste kinnitamine
 9. Narva-Jõesuu linna Jaan Poska 72 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
 10. Narva-Jõesuu linna Vabaduse 40 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
 11. Narva-Jõesuu linna Kalevi 12 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
4.11.14
Narva-Jõesuu linnavalitsuse 04.11.2014 korralise istungi päevakord:
 
1. Narva- Jõesuu linna eelarvest mittetulundustegevuse toetuse eraldamine (IV kvartal).
2. Marina Koroleva avaldus.
3. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (L.Koidula 38 elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
4. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (Lageda maatulundusmaa kinnistu tehnovõrkude ja teede püstitamiseks)
5. Projekteerimistingimuste kinnitamine. („Lageda" maatulundusmaa kinnistu tehnovõrkude ja teede püstitamiseks)
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
21.10.14
Narva-Jõesuu linnavalitsuse 21.10.2014 korralise istungi päevakord:
 
1. Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2014/2015  
    õppeaastaks.
2. Narva-Jõesuu linna 2014.a. viienda lisaeelarve vastuvõtmine.
3. Narva-Jõesuu linna arengukava aastateks 2011–2025 muutmine. 
4. Toimetulekutoetuse vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse piirmäära kinnitamine 2014.    
    aastaks.
5. Kirjaliku nõusoleku andmine gaasitorustiku paigaldamiseks Narva-Jõesuu linnas.
6. Kirjaliku nõusoleku andmine kanalisatsiooni ja -veetorustiku paigaldamiseks 
    Narva-Jõesuu linnas.
7. Ehitusloa valjastamine (Nurme 56b).
8. Muu
- Marina Koroljova avaldus
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
21.10.14
Narva-Jõesuu linnavalitsuse 14.10.2014 korralise istungi päevakord:
 
1. Narva-Jõesuu lasteaia „Karikakar"  hoolekogu koosseisu kinnitamine 2014/2015 õppeaastaks.
2. Liikluskorralduse muutmine. (Kalda 41)
3. Liikluskorralduse muutmine. (Noorus)
4. Liikluskorralduse muutmine. (Poska 49)
5. Liikluskorralduse muutmine. (Vilde 2)
6. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (Kalevi 13 kinnistul üksikelamu ja abihoone rekonstrueerimiseks)
7. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (Raja 67 kinnistul üksikelamu rekonstrueerimiseks ja abihoone püstitamiseks)
8. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (Kesk 22 elamu rekonstrueerimine)
9. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (Jõe 18 vahetusläheduses 0,4 kV õhuliini ümberprojekteerimiseks)
10. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (Kudruküla 24 elamumaa kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks)
11. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (Mäe 39a elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
12. Riigihanke "Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine" korraldamine, hankedokumentide kinnitamine ja komisjoni moodustamine.
13. Hanke "Narva-Jõesuu linna kallurauto soetamine" korraldamine, hankedokumentide kinnitamine ja komisjoni moodustamine.
14. Hanke „Narva-Jõesuu linna tennise väljakute projekteerimine" tulemuste kinnitamine.
15. Kirjaliku nõusoleku andmine kanalisatsiooni ja -veetorustiku paigaldamiseks Narva-Jõesuu linnas.
16. Hanke „Narva-Jõesuu linna Hirve tn ja selle lähiümbruse teede projekt" tulemuste kinnitamine
17. Hanke „Narva-Jõesuu linna bussioote paviljonide ehitus" tulemuste kinnitamine
16. Muu 
 
- Narva-Jõesuu linnas Vabaduse 40 detailplaneeringu algatamine.
- Metsa 7 valvesüsteemi parandamine ja Ranna-ala objektide tehnilise valve all vastu võtmine.
 
 
 

 

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
7.10.14
Narva-Jõesuu linnavalitsuse 07.10.2014 korralise istungi päevakord:
 
 1. Arvamuse andmine Narva-Jõesuu linnas maa riigi omandisse jätmise kohta.
 2. Narva-Jõesuu linna aadressil Nurme tn 1 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine.
 3. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (E.Vilde 45 elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
 4. Projekteerimistingimuste kinnitamine.(E.Vilde 53a elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
 5. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (Jüri 4a elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
 6. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (Liiva 4 elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
 7. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (Lootuse 2 elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
 8. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (Mäe 36 elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
 9. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (Nurme 47 elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
 10. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (Olevi 8 elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
 11. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (Olevi 9 elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
 12. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (Olevi 10 elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
 13. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (Olevi 13 elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
 14. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (Olevi 17 elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
 15. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (Olevi 22 elamumaa kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks)
 16. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (Raja 39 elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
 17. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (Raja 41 elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
 18. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (Raja 47 elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
 19. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (Vana 9 elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
 20. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (Kalevi 7 kinnistul üksikelamu rekonstrueerimiseks ja abihoone püstitamiseks)
 21. Projekteerimistingimuste kinnitamine. (Linda 14 kinnistul üksikelamu rekonstrueerimiseks)
 22. Narva Jõesuu Linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuse eraldamise komisjoni moodustamine.
 23. Muu.
Toimetaja: RIINA JOHANNES