L.Koidula 19k kinnistul projekteerimistingimuste väljastamine avatud menetlusena.

29.03.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 15.03.2016.a linnavalitsuse korraldusega nr 39 on algatatud L.Koidula 19k kinnistul projekteerimistingimuste väljastamine avatud menetlusena.

L.Koidula 19k kinnistu omanik on esitanud taotluse projekteerimistingimuste saamiseks detailplaneeringu olemasolul. Taotluse kohaselt soovitakse suurendada detailplaneeringuga määratud lubatud hoonestusala pindala kuni 10% ning hoone korruselisust kuni kolm korrust, säilitades määratud hoone kõrgust kuni 13 meetrit ja kinnistu sihtotstarvet ärimaa 100%.

Eelnõu ja sellega seotud materjalide avalik väljapanek toimub 11.04. - 25.04.2016.a Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 314 ja kodulehel www.narva-joesuu.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid on võimalik esitada hiljemalt 25.04.2016 a. - kohapeal, posti teel või saata e-postile info@narva-joesuu.ee

Toimetaja: RIINA JOHANNES