13.08.14

Vapp

 

Põigiti poolitatud kilbi sinisel ülemisel poolel kuldne päike, alumisel kuldsel poolel sinine vai. Narva-Jõesuu linnavapi värvused ja kujundid tähistavad linna ajaloolist ja geograafilist seotust Narva linnaga ning paiknemist Narva jõe suudmes; samuti Narva-Jõesuu juba olemasolevat tuntust suvitus- ja tervistuskohana ning vastavaid tulevikulootusi.

 

 

 

Lipp

 

Linna lipp poolitub püstisuunas siniseks ja kollaseks väljaks. Sinisel vardapoolsel väljal kollane päike, kollase välja keskel sinine rõhtlaid (1/3 lipu laiusest). Lipu normaalsuurus on 105 x 165 cm.

 

Narva-Jõesuu aukodaniku märk

Aukodanikunimetuse omistamine

 

Narva-Jõesuu linnavalitsus võtab alates 01.12.2012 vastu Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetuse omistamiseks ettepanekuid

 

Narva-Jõesuu linna aukodaniku (edaspidiaukodanik) nimetus antakse füüsilisele isikule Narva-Jõesuu linnale osutatud väljapaistvate teenete eest või linnapoolse erilise austuse avaldusena.

 

Aukodaniku nimetus omistatakse isikule:

- kelle elu on tihedalt seotud Narva-Jõesuu linnaga;

- kelle elukorraldus on vastavuses ühiskonnas aktsepteeritavate normi- ja moraaliprintsiipidega;

- kes omavad pikaajalist ja tulemuslikku tegevust Narva-Jõesuu linna hüvanguks;

- kelle teod on Narva-Jõesuu linnale tunnustust toonud;

- kelle tegevus on toetanud Narva-Jõesuu linna arengut.

Aukodaniku nimetuse kandidaat peab vastama vähemalt kahele ülalnimetatud tingimustele.

 

Ettepanekud võivad teha juriidilised ja füüsilised isikud.Ettepanek aukodaniku nimetuse kandidaadi kohta esitatakse Narva-Jõesuu linnavalitsusele kinnises ümbrikus märgusõnaga „Aukodanik"  hiljemalt 05. jaanuariks 2013.  

Kandidaatide esitamiseks on vaja esitada kirjalik ettepanek, milles peab olema:

     1) ettepaneku tegija nimi, aadress või asukoht, telefon;

     2) autasustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, töökoht;

     3) autasustamiseks esitatava isiku teenete kirjeldus;

     4) taotluse tegemise kuupäev ja ettepaneku tegija allkiri.

Toimetaja: RIINA JOHANNES