24.01.18

 

Nimi Ametinimetus Kontaktandmed Vastuvõtuaeg
  linnasekretär

35 99 587

E

13.00 - 16.00

N

09.00 - 12.00

13.00 - 16.00

 

Vastavalt Notariaadiseaduse § 53 linnasekretäri pädevuses on järgmised tõestamistoimingud:

  • dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine
  • ning pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamine

Riigilõiv dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamisel on 0,63 eurot.

 

Toimetaja: ALAR TASA