Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 18.10.2017 kell 09.00

Päevakord:
1. Ehituslubade andmine (Suur-Lootsi tn 2 ja Suur-Lootsi tn 4, Narva-Jõesuu)
2. Ehitusloa andmine (Kiriku tn 2, Narva-Jõesuu)
3. Lydia Koidula tn 88 kinnisasjale Narva-Jõesuu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
4. Isikliku kasutusõiguse seadmine Narva-Jõesuu linna munitsipaalomandis olevatele kinnistutele Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ kasuks
5. Maa ostueesõigusega erastamiseks loa taotlemine (Narva-Jõesuu linn, Jaan Poska tn 96)
6. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine