Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 20.09.2017 kell 09.00

1. Sotsiaaltoetuste määramine 
2. Isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu tingimuste kinnitamine (Karja tn 18v)
3. Isikliku kasutusõiguse seadmine Narva-Jõesuu linna munitsipaalomandis olevale kinnistule
Sergei Nakonetsnõi kasuks
4. Isikliku kasutusõiguse seadmine Narva-Jõesuu linna munitsipaalomandis olevale kinnistule
Aleksei Nikolajev´i kasuks
5. Ehitusloa andmine (Metsa tänav L2)
6. Projekteerimistingimuste andmine (Olevi tn 24 kinnistule üksikelamu püstitamine)
7. Narva-Jõesuu lasteaia "Karikakar" hoone aadressil Karja 25 bilansimaksumuse muutmine ja amortisatsiooni määramine
8. Narva-Jõesuu linnavalitsuse hoone aadressil Koidu 25 bilansimaksumuse muutmine ja amortisatsiooni määramine
9. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 24.01.2017 korralduse nr 7 "Narva-Jõesuu linna 2017. aasta eelarve alaeelarvete kulude kinnitamine majandusliku sisu järgi vastavalt raamatupidamise klassifikaatorile" muutmine
10. Otseülekannete seadmete TriCaster Mini Multi-Standard arvele võtmine ja amortisatsiooni    määramine
11. Enampakkumise korraldamine Narva-Jõesuu linnas asuva Jaan Poska tn 26 kinnisasjale hoonestusõiguse seadmiseks
12. Aadressi määramine