Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 24.08.2017.a kell 09.00

 
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 24.08.2017 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu linna eakatele inimestele juubelitoetuse maksmine
 2. Isikliku kasutusõiguse seadmine Narva-Jõesuu linna munitsipaalomandis olevatele kinnistutele Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ kasuks (Jaan Poska tänav L4 ja Jõe tänav L1)
 3. Isikliku kasutusõiguse seadmine Narva-Jõesuu linna munitsipaalomandis olevale kinnistule Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ kasuks (Metsa tänav L2)
 4. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 09.11.2016 korralduse nr 255 "Narva-Jõesuu linnas riigi omandis olevale maale aadresside, pindala ja sihtotstarvete määramine" muutmine
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuse nr 78 "Narva-Jõesuu linnas Kalda tn 12 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" asendiplaani muutmine
 6. Ehitusloa andmine (Lydia Koidula tänav L1)
 7. Ehituslubade andmine (Hirve tn 11, Narva-Jõesuu)
 8. Narva-Jõesuu Vabaduse tn 88 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
 9. Narva-Jõesuu Lydia Koidula tn 95 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
 10. Narva-Jõesuu Metsa tn 9v kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
 11. Linnavara rendile andmine
 12. Munitsipaaleluruumi üürile andmine
 13. Riigihanke „Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 1.etapp. Jaan Poska ja Suur-Lootsi tn" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 14. Riigihanke „Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 4.etapp. Metsa, Kungla, Raja ja Auga tn" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 15. Riigihanke „Narva-Jõesuu noortekeskuse projekteerimis-ehitustööd" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 16. Narva-Jõesuu linna huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2018 esitamine
 17. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine