Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 6. istung

NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU

Narva-Jõesuu                                                                                                                              

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 6. istung toimub 24. jaanuaril 2018 algusega kell 16.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna 2018. aasta eelarve (eelarve eelnõu), määruse eelnõu
  Ettekandja Anžela Jakutova
 2. Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Narva-Jõesuu linnas, eelnõu ja seletuskiri
  Ettekandja Kädi Koppe
 3. Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord, eelnõu
  Ettekandja Kädi Koppe
 4. Eluruumi tagamise kord, eelnõu
  Ettekandja Kädi Koppe
 5. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord, eelnõu
  Ettekandja Kädi Koppe
 6. Täisealisele isikule hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmise kord, eelnõu
  Ettekandja Kädi Koppe
 7. Puudega lapse hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord, eelnõu
  Ettekandja Kädi Koppe
 8. Üldhooldekodusse paigutamise ning Narva-Jõesuu linna eelarvest kohamaksumuse eest tasumise tingimused ja kord, eelnõu
  Ettekandja Kädi Koppe
 9. Narva-Jõesuu linna 2018. aasta eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste piirmäärade ja määrad, eelnõu
  Ettekandja Kädi Koppe
 10. Lastekaitseseaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja sotsiaalseadustiku üldosa seadusega  kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele, eelnõu
  Ettekandja Kädi Koppe
 11. Narva-Jõesuu linna hallatava asutuse ümberkorraldamine ja nime muutmine, eelnõu
  Ettekandja Natalja Mjatšina
 12. Narva-Jõesuu huvikeskuse põhimäärus, eelnõu
  Ettekandja Natalja Mjatšina
 13. Narva-Jõesuu linnaraamatukogu põhimäärus, eelnõu
  Ettekandja Natalja Mjatšina
 14. Narva-Jõesuu Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine, eelnõu
  Ettekandja Natalja Mjatšina
 15. Narva-Jõesuu Linnavolikogu hüvitiste ja hüvitise maksmise korra täiendamine, eelnõu Ettekandja Veikko Luhalaid
 16. Narva-Jõesuu Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, eelnõu Ettekandja Veikko Luhalaid
 17. Narva-Jõesuu Linnavolikogu eelarve komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, eelnõu
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 18. Narva-Jõesuu Linnavolikogu haridus-noorsootöö komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, eelnõu
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 19. Narva-Jõesuu Linnavolikogu linnamajandus komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, eelnõu
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 20. Narva-Jõesuu Linnavolikogu sotsiaal-tervishoiu komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, eelnõu
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 21. Narva-Jõesuu Linnavolikogu kultuuri-ja spordi komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, eelnõu
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 22. Narva-Jõesuu Linnavolikogu arengu-ja ettevõtluse komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, eelnõu
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 23. Narva-Jõesuu Linnavolikogu keskkonna-ja kalanduse komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, eelnõu
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 24. Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus, eelnõu
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 25. Muud küsimused

 

Veikko Luhalaid

linnavolikogu esimees