Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 8. istung toimub 28. veebruaril

NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU

 

Narva-Jõesuu                                                                                                  22. veebruar 2018

 

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 8. istung toimub 28. veebruaril 2018 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna 2018. aasta eelarve teine lugemine (eelnõu)
  Ettekandja Anžela Jakutova
 2. Loa andmine koostöökokkuleppe sõlmimiseks (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 3. Narva-Jõesuu linna avalikul bussiliinil (Sillamäe-Viivikonna-Sillamäe) sõidusoodustuste saamise kord ja sõidupiletite hinnad (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 4. Siseaudiitori ametisse nimetamiseks nõusoleku andmine (eelnõu)
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 5. Kalmistu laiendamine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuse nr 98 "Narva-Jõesuu linnas Vabaduse tn 26b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" asendiplaani muutmine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 7. Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva osaliselt kehtivat üldplaneeringut muutva Lydia Koidula tn 95 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 8. Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva kehtivat üldplaneeringut muutva Roheline tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 9. Esindaja nimetamine Sinimäe Põhikooli hoolekogu liikmeks kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 10. Esindaja nimetamine Narva-Jõesuu kooli hoolekogu liikmeks kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 11. Esindaja nimetamine Narva-Jõesuu lasteaia „Karikakar"  hoolekogu liikmeks kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 12. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
  Ettekandja Iraida Tšubenko

 

 

Veikko Luhalaid

linnavolikogu esimees