Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu valimised 2017

Narva-Jõesuu Linnavolikogu valimised 2017
 
Sügisel tulevad kohalikud valimised, kus valitakse Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna peale üks volikogu. Sellega lõppeb meie kandis haldusterritoriaalne reform ning Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna asemele tekib üks suurlinn. 
 
Ühinemislepingust tulenevalt valivad ühinevate omavalitsusüksuste hääleõiguslikud elanikud 15. oktoobril 2017 uue 17-liikmelise Narva-Jõesuu Linnavolikogu. Esmakordselt saavad volikogu valimistel osaleda 16-17-aastased noored.
 
Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna ühinemise tulemusel moodustuva uue kohaliku omavalitsuse üksuse - Narva-Jõesuu Linnavolikogu valimisteks on moodustatud 1 (üks) valimisringkond. 
Sellest tulenevalt on kandidaatide valik nüüd laiem kui varasemalt, nimekirjas on kahe ühineva omavalitsusüksuse kandidaadid. See tähendab, et nt Narva-Jõesuu linna elanik saab nüüd valida volikogusse ka praeguse Vaivara valla territooriumil elava kandidaadi või vastupidi. 
Valimisringkonna piiriks on Vaivara valla, Narva-Jõesuu linna ja Kohtla-Järve linna Viivikonna linnaosa (Viivikonna ja Sirgala) ühinemisel moodustava Narva-Jõesuu  haldusterritooriumi piir. 
 
Valimiste läbiviimiseks moodustas Ida-Viru maavanem 19. juuli 2017 korraldusega nr 1-1/2017/176 linna valimiskomisjoni, mille liikmeteks on Veronika Stepanova, Eret Laht, Helgi Kärsten, Marina Sorgus, Aime Logatšova, Katarina Klement. Linna valimiskomisjoni ülesanne on registreerida esitatud kandidaadid, teha kindlaks linna hääletamis- ja valimistulemused ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid.
 
Narva-Jõesuu linna valimiskomisjoni asukoht on: Koidu 25, Narva-Jõesuu  linn, Ida-Viru maakond.
 
Valimistoimingute ja tähtaegade, kandideerimise ning 16-17-aastaste hääletamisõiguse kohta on informatsioon avaldatud Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel aadressil www.vvk.ee/kov2017/.