Uudised

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 3. istung

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 3. istung toimub 22. novembril 2017 algusega kell 17.00 istungite saalis (ruum nr 105) aadressil Pargi tänav 2, Sinimäe alevik (Vaivara Vallamaja). ...

Vabaduse tn 88 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamise teade

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 139 lõike 3 alusel. Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab , et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 01.11.2017 korraldusega...

Kutse osalema hankel

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema avatud hankel: "Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine".   Hankelepingu eseme lühikirjeldus: Narva-Jõesuu linna sadama...

Kutse linnavolikogu istungile

Narva-Jõesuu Linnavolikogu I koosseisu 2. istung toimub kolmapäeval, 8. novembril 2017 kell 17.00 Olgina rahvamajas   Istungi päevakord: 1. Linnapea valimine (OE2) 2....

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 01.11.2017 kell 09.00

Päevakord: 1. Narva-Jõesuu linna eakatele inimestele juubelitoetuse maksmine 2. Narva-Jõesuu linnas 1. klassi õpilase koolitoetuse maksmine 3. Sotsiaaltoetuste määramine  4....

Kutse Narva-Jõesuu Linnavolikogu istungile

15. oktoobril 2017 valitud Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimene istung toimub reedel, 27. oktoobril kell 16.00 Meresuu Spa & Hotel konverentsisaalis, aadressil Aia 48a, Narva-Jõesuu. ...

NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU LIIKMED

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lõike 1 ja Narva-Jõesuu linna valimiskomisjoni 16.10.2017 valimistulemuste protokolli alusel, Narva-Jõesuu linna valimiskomisjon 20.10.2017...

TEADE ÕHUSAASTELOA TAOTLUSE SAAMISE KOHTA

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et  Adven Eesti OÜ on esitanud õhusaasteloa taotluse, mille kohaselt soovib paigaldada Narva-Jõesuu katlamajja aadressil Kesk tn 4 olemasolevatele...

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 18.10.2017 kell 09.00

Päevakord: 1. Ehituslubade andmine (Suur-Lootsi tn 2 ja Suur-Lootsi tn 4, Narva-Jõesuu) 2. Ehitusloa andmine (Kiriku tn 2, Narva-Jõesuu) 3. Lydia Koidula tn 88 kinnisasjale...

Häälte ülelugemine

Narva-Jõesuu linna valimiskomisjon annab teada, et 15.oktoobril 2017 Narva-Jõesuu Linnavolikogu valimisel antud häälte ülelugemine toimub Narva-Jõesuu linnas Koidu tn 25, linnavolikogu saalis, 16....

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 04.10.2017 kell 09.00

Päevakord: 1. Narva-Jõesuu linnas 1. klassi õpilase koolitoetuse maksmine 2. Komisjoni moodustamine ehitise (katlamaja) seisundi hindamiseks 3. Ehitusloa andmine (Supeluse tn 1) ...

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutab välja enampakkumise Jaan Poska tn 26 kinnisasjale hoonestusõiguse seadmiseks kaubanduskeskuse ja parkla ning automaattankla ehitamise eesmärgil

Jaan Poska tn 26 (katastritunnus 51301:001:0055, pindala 7033 m 2 , sihtotstarve ärimaa 100%). Hoonestaja kohustub ehitama kehtestatud detailplaneeringu alusel hoonestaja tellimusel...

Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek 16.10-29.10.2017

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 37 lõike 1 alusel. Narva-Jõesuu Linnavalitsus  teatab ...

Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 52. istung toimub 27.09.2017 kell 15.00 linnavolikogu saalis

Päevakord: 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuse nr 78 "Narva-Jõesuu linnas Kalda tn 12 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" asendiplaani muutmine 2. Omavalitsusüksuste...

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 20.09.2017 kell 09.00

1. Sotsiaaltoetuste määramine  2. Isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu tingimuste kinnitamine (Karja tn 18v) 3. Isikliku kasutusõiguse seadmine Narva-Jõesuu linna...

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 06.09.2017 kell 09.00

1. Narva-Jõesuu linnas 1. klassi õpilase koolitoetuse  maksmine 2. Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 16 katastriüksuse jagamine ja jagamisel tekkivate katastriüksuste aadresside ja...

Metsa tn 9v kinnistu maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et ajavahemikul 11.09 – 12.10.2017 on avalikul väljapanekul osaliselt kehtivat üldplaneeringut muutva Metsa tn 9v (katastritunnus 51301:008:0011)...

Lydia Koidula tn 95 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et ajavahemikul 11.09 – 12.10.2017 on avalikul väljapanekul osaliselt kehtivat üldplaneeringut muutva Lydia Koidula tn 95 kinnistu (katastritunnus...

Vabaduse tn 88 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et ajavahemikul 11.09 – 25.09.2017 on avalikul väljapanekul kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas olev Vabaduse tn 88 kinnistu (katastritunnus 51301:010:0001) ja...

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 24.08.2017.a kell 09.00

  Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 24.08.2017 korralise istungi päevakord:   Narva-Jõesuu linna eakatele inimestele juubelitoetuse maksmine Isikliku...
Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 22