Narva-Jõesuu Linnavalitsus otsib oma meeskonda ehitusjärelvalve spetsialisti

5.04.17

Ametikoha tüüp: spetsialist
Asukoht - linn / täpsem koht:  Narva-Jõesuu
Valdkond:  avalik haldus, ehitus/kinnisvara/geodeesia
Tööaeg ja tööliik:  täiskohaga
Tööle asumise aeg: 01.06.2017

Tööülesanded:
Ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Narva-Jõesuu linnas. 

Nõuded kandidaadile:

 • omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • omama kõrgharidust ehituse alal;
 • omama ettekujutust ehitusest ning tundma vastavat seadusandlust ning soovitavalt omama töökogemust sarnasel ametikohal;
 • valdama eesti keelt C1 tasemel (B2 keele oskuse tunnistuse olemasolul esitab kandidaat kirjaliku kinnituse, et on valmis sooritama C1 keele eksami tööle asumisel) ning vene keelt kesktasemel;
 • oskama kasutada arvutit tööks vajalikke programmide käsitlemisel;
 • olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • häid töötingimusi
 • ametialase täiendkoolituse võimalusi
 • 35-päevast puhkust

Kontaktisiku nimi: Marina Sorgus
Kontaktisiku eposti aadress: 
marina.sorgus@narva-joesuu.ee

Tingimused ja lisainfo:

Ametikohale kandideerimiseks saada hiljemalt 21.04.2017 e-posti aadressile marina.sorgus@narva-joesuu.ee

 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • elulookirjeldus;
 • tunnistuse või diplomi koopia vastava hariduse kohta.

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Linnavalitsus otsib oma meeskonda järelvalveinspektorit

5.04.17

 

Ametikoha tüüp: spetsialist
Asukoht - linn / täpsem koht:  Narva-Jõesuu
Valdkond:  avalik haldus
Tööaeg ja tööliik:  täiskohaga
Tööle asumise aeg: 01.06.2017

Tööülesanded:
Järelevalve teostamine, väärtegude toimepanijate väljaselgitamine ja menetlemine ning osalemine avaliku korra tagamisel.

 Nõuded kandidaadile:

 • kandidaat peab vastama avaliku teenistuse seaduses ametnikule sätestatud nõuetele;
 • omab kõrgharidust (soovituslik õigusteadus või haldusjuhtimine) või  kes on omandamas kõrgharidust või kellel on vähemalt keskharidus ja on lõpetanud kutseõppe keskhariduse baasil politsei või piirivalve erialal ning omab politseialast väljaõpet;
 • omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • vähemalt 5-aastast väärteomenetluse alast töökogemust;
 • valdama eesti keelt C1 tasemel (B2 keele oskuse tunnistuse olemasolul esitab kandidaat kirjaliku kinnituse, et on valmis sooritama C1 keele eksami tööle asumisel) ning vene keelt kesktasemel;
 • oskama kasutada arvutit tööks vajalikke programmide käsitlemisel;
 • olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

 Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • häid töötingimusi
 • ametialase täiendkoolituse võimalusi
 • 35-päevast puhkust

Kontaktisiku nimi: Marina Sorgus
Kontaktisiku eposti aadress: 
marina.sorgus@narva-joesuu.eeTingimused ja lisainfo:

Ametikohale kandideerimiseks saada hiljemalt 21.04.2017 e-posti aadressile marina.sorgus@narva-joesuu.ee

 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • elulookirjeldus;
 • tunnistuse või diplomi koopia vastava hariduse kohta. 

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
15.04.15

Narva-Jõesuu Linnavalitsus 
Arengu- ja planeeringu spetsialist

Ametikoha tüüp: spetsialist
Asutus: Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Tööaeg ja tööliik: täiskohaga

Tööülesanded

 • Linna arengukava uuendamine vastavalt arengueesmärkidele koostöös vastava ala spetsialistidega.
 • Linnapoolsete projektitaotluste koostamine ja juhtimine.
 • Planeerimisalase tegevuse korraldamine ja planeeringute menetluses osalemine ning kodanike sellealane nõustamine.
 • Detailplaneeringute menetluse läbimise korraldamine.
 • Täpsem teenistusülesannete kirjeldus ametijuhendis.

Nõuded kandidaadile

Kandidaat peab vastama avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele.

Hariduse osas on nõutav:

 • ametikohale sobiv kõrgharidus

Teadmiste ja oskuste osas eeldame, et:

 • tundma tööks vajalikke riigi õigusakte ning oskama neid kasutada
 • eesti keele kõrgtasemel ja vene keele hea oskus
 • kohusetundlik suhtumine töösse, täpsus
 • väga hea suhtlemis- ja koostööoskus ning pingetaluvus
 • arvutikasutamise oskus (Microstation PowerDraft V8, MS Word, Excel, Pmen, Amphora)

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • toetavat kollektiivi
 • häid töötingimusi
 • ametialase täiendkoolituse võimalusi
 • 35-päevast puhkust

Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel

Kontaktisiku nimi: Marina Sorgus, linnasekretär

Kontaktisiku e-posti aadress: marina.sorgus@narva-joesuu.ee

Tingimused ja lisainfo:
Ametikohale kandideerimiseks saada hiljemalt 27.04.2015 e-posti aadressile
info@narva-jõesuu.ee

 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele
 • elulookirjeldus;
 • tunnistuse või diplomi koopia vastava hariduse kohta.
Toimetaja: RIINA JOHANNES
1.04.15

Narva-Jõesuu Linnavalitsus võtab tööle
ASELINNAPEA

 

Ametikoha tüüp: tippjuht
Asutus: Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Asutuse tutvustus: Kohaliku omavalitsuse ametiasutus

Tööaeg ja tööliik: täiskohaga

Tööülesanded:

Narva-Jõesuu linna materiaal-tehnilise infrastruktuuri arendamine vastavalt linna arengukavale. Ehituse-, kommunaal-majanduse ja territoriaalplaneeringuga seotud valdkonna tegevuse koordineerimine.  Arendusprojektide juhtimine, linnapea asendamine.

Nõuded kandidaadile:

 • Kõrgharidus ja töökogemus kohaliku omavalitsuse ametiasutuses (soovitavalt ehituse valdkonnas).
 • Vastama avaliku teenistuse ametnikule esitatavatele nõuetele omama teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest - õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest.
 • Omama üldistusvõimet ja ruumilise ettekujutamise võimet, olema loominguline ja loogilise mõtlemisega ning tulemusele orienteeritud.
 • Valdama eesti keelt kõrgtasemel.
 • Omama B-kategooria juhiluba.
 • Olema avatud koostööks, hea suhtlemisoskusega, heatahtlik, algatus- ja vastutusvõimeline, kohusetundlik, aus, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • toetavat kollektiivi
 • häid töötingimusi
 • ametialase täiendkoolituse võimalusi
 • 35-päevast puhkust

Palk: kokkuleppe
Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel
Kontaktisiku nimi: Marina Sorgus, linnasekretär
Kontaktisiku e-posti aadress: marina.sorgus@narva-joesuu.ee

Tingimused ja lisainfo:

 • Ametikohale kandideerimiseks saada hiljemalt 15.04.2015.a e-posti aadressile info at narva-joesuu.ee
 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • elulookirjeldus;
 • tunnistuse või diplomi koopia vastava hariduse kohta
Toimetaja: RIINA JOHANNES
1.04.15
Narva-Jõesuu Linnavalitsus võtab tööle:
PARKIMISKONTROLÖRI
 
Narva-Jõesuu linnavalitsus kutsub 2015 tasulise parkimise korraldamiseks tööle. 
Kandidaatidelt ootame:
- vanus  vähemalt 19 aastat,
- vähemalt keskharidus,
- eesti keele valdamine  suhtlustasandil  kohustuslik, 
- tehnikaga  töötamise  oskus (arvuti, digikaamera, nutitelefon),
- hea  suhtlemis oskus inimestega.
 
CV koos fotoga palume esitada hiljemalt 12.04.2015.a e-postiga aadressile parkla@narva-joesuu.ee  Täiendav info tel. 35 99 585.
 
Andrei Palmberg
keskkonna- korrakaitse spetsialist
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
16.02.15

Konkursi tähtaeg: 02.03.2015

Ametikoha tüüp: spetsialist
Asutus: Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Asutuse tutvustus: Kohaliku omavalitsuse ametiasutus

Valdkond: ehitus/kinnisvara/geodeesia
Tööaeg ja tööliik: täiskohaga, tähtajaline

Tööülesanded:

 • maareformi ja maakorraldustoimingute läbiviimise korraldamine Narva-Jõesuu linnas
 • planeerimisalase tegevuse korraldamine
 • maamaksukohustusega maaomanike ja –kasutajate andmebaasi pidamine
 • digitaalsete kinnistute- ja mõõdistustööde registrite pidamine
 • GIS registrite haldamine ja  tarkvara uuendamine
 • linnavalitsuse tööks vajalike teemakaartide koostamine
 • järelevalve teostamine töövaldkonda puudutavates küsimustes

Nõuded kandidaadile:

Hariduse osas on nõutav:

 • ametikohale sobiv kõrgharidus

Teadmiste ja oskuste osas eeldame, et:

 • maakorraldust reguleerivate õigusaktide tundmist
 • planeerimismenetluste tundmist
 • eesti keele kõrgtasemel ja vene keele hea oskus
 • kohusetundlik suhtumine töösse, täpsus
 • väga hea suhtlemis- ja koostööoskus ning pingetaluvus
 • arvutikasutamise oskus (Microstation PowerDraft V8, MS Word, Excel, Pmen, Amphora)

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • toetavat kollektiivi
 • häid töötingimusi
 • ametialase täiendkoolituse võimalusi
 • 35-päevast puhkust

Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel

Kontaktisiku nimi: Marina Sorgus, linnasekretär
Kontaktisiku eposti aadress: marina.sorgus@narva-joesuu.ee

Tingimused ja lisainfo:
Ametikohale kandideerimiseks saada hiljemalt 2.03.2015.a e-posti aadressile info@narva-jõesuu.ee

 • kandideerimisavaldus koos palgasooviga ja kinnitusega, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • elulookirjeldus;
 • tunnistuse või diplomi koopia vastava hariduse kohta. 

Lisainfo: Tegemist on lapsehoolduspuhkusel oleva teenistuja asenduskohag

Toimetaja: RIINA JOHANNES
16.02.15

Konkursi tähtaeg: 02.03.2015

Ametikoha tüüp: tippjuht
Asutus: Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Asutuse tutvustus: Kohaliku omavalitsuse ametiasutus
Valdkond: juhtimine

Tööaeg ja tööliik: täiskohaga, tähtajaline

Tööülesanded:

 • Narva-Jõesuu linna materiaal-tehnilise infrastruktuuri arendamine vastavalt linna arengukavale
 • Ehituse-, kommunaal-majanduse ja territoriaalplaneeringuga seotud valdkonna tegevuse koordineerimine
 • Arendusprojektide juhtimine, juriidilised küsimused, linnapea asendamine

Nõuded kandidaadile:

Hariduse osas on nõutav:

 • Ametikohale sobiv kõrgharidus
 • Teadmiste ja oskuste osas eeldame, et:
 • Väga hea eesti keele ja vene keele oskus, vähemalt ühe võõrkeele oskus
 • Avalikus teenistuses töötamise kogemus
 • Kõrge pingetaluvus
 • Projektijuhtimise oskus
 • Kaasaegsete töö- ja kommunikatsioonivahendite kasutamise oskus

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • toetavat kollektiivi
 • häid töötingimusi
 • ametialase täiendkoolituse võimalusi
 • 35-päevast puhkust

Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel

Kontaktisiku nimi: Marina Sorgus, linnasekretär

Kontaktisiku e-posti aadress: marina.sorgus@narva-joesuu.ee

Tingimused ja lisainfo: Ametikohale kandideerimiseks saada hiljemalt 2.03.2015.a e-posti aadressile info@narva-jõesuu.ee

 • kandideerimisavaldus koos palgasooviga ja kinnitusega, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • elulookirjeldus;
 • tunnistuse või diplomi koopia vastava hariduse kohta.

Lisainfo: Tegemist on lapsehoolduspuhkusel oleva teenistuja asenduskohaga

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES