29.04.14

 

 

Ajaleht "Narva-Jõesuu" on Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt välja antav kakskeelne ( eesti ja vene keeles ) igakuine ajaleht. Ajalehe levitajaks on Narva-Jõesuu Linnavalitsus, ning toimetatakse Narva-Jõesuu linnas postkasti tasuta, peale selle levitatakse ajalehte Narva-Jõesuu linna territooriumil tegutsevates turismiasutustes ning avalikustatakse Narva-Jõesuu kodulehel.

 

Ajalehte "Narva-Jõesuu" antakse välja Narva-Jõesuu Linnavalitsuse  20.10.2010.a määrusega nr 13 vastu võetud "Narva-Jõesuu linna ajalehe NARVA-JÕESUU väljaandmise kord" alusel.

 

Üldjuhul antakse ajalehte "Narva-Jõesuu" välja A3 formaadis must-valgena ( välja arvatud 2 korda aastas – augustikuu ja detsembrikuu leht ).

 

Ajalehes "Narva-Jõesuu" võib avaldada tasulisi kuulutusi/reklaami, millise hinnakirja on kehtestanud Narva-Jõesuu Linnavalitsus. Kaastundeavalduste avaldamine ajalehes on tasuta. 

 

Ajalehe "Narva-Jõesuu" toimetuse kontaktandmed on: 35 99 597 ja riina.johannes@narva-joesuu.ee. Kaaskirjad on oodatud ilmumiskuu eelneva kuu 25. kuupäevaks ( juhul kui see langeb kokku puhkepäeva või riigipühaga, siis esimesel sellele kuupäevale järgneval tööpäeval ) kella 12.00 trükitud kujul või elektrooniliselt A4 formaadis kirjes Times New Roman 12.

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES